Home ข้อคิด ชีวิตเรา ไม่มีอะไรแน่นอน อย่าได้มองข้าม เงินสำรองฉุกเฉิน

ชีวิตเรา ไม่มีอะไรแน่นอน อย่าได้มองข้าม เงินสำรองฉุกเฉิน

15 second read
0
0
967

เริ่มต้นที่การออม

รู้สึกดีใช่ไหม ? เวลาที่เราออมเงินได้ ….หลายคนมีวิธีสร้างแรงบันดาลใจในการออมแตกต่างกันออกไป บางคนหยอดกระปุกออมสิน บางคนเลือกเก็บ

เฉพาะแบงค์ 50 เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการออมด้วยวิธีใดแค่เพียงมีนิสัยรักการออมเราเชื่อว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และการออมที่ดีนั้นก็ควรตั้งเป้าหมาย

ให้ชัดเจนเพื่อทำให้เกิดแรงก ร ะ ตุ้ นและอย ากทำให้บรรลุเป้าหมาย บ้ างก็ใช้วิธีหักออมก่อนใช้ไปเลย แบบหักบัญชีเงิ นฝากอัตโนมัติทุกเดือนเพื่อ

ฝึกวินัยการออม ตัดปัญหาการใช้จ่ายเกินตัว เพื่อเป้าหมายทางการเงิ นที่คุณต้องการ เช่น เก็บไว้ซื้ อของ เก็บไว้เพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ว่าคุณ

จะมีเป้าหมายในการออมอย่างไรแล้ว เงิ นออมอีกก้อนนึงที่เรา ไม่อย ากให้คุณมองข้ามไป คือ เงิ นสำรองฉุ ก เ ฉิ น เพราะในชีวิตของคนเราไม่มีอะไร

แน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้ !!

เงินสำรองฉุกเ ฉิ นคืออะไร…. ?

คือ เงินสดสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉุ ก เ ฉิ น ไม่คาดฝัน เช่น ตกงานกระทันหัน เกิดอุบัติ เ ห ตุ เ จ็ บ ป่ ว ย ซ่อมรถ ซ่อมบ้าน เป็นต้น

ในภาษาอังกฤษนั้นเงินสำรองฉุ ก เ ฉิ นจะใช้สำนวนว่า “Save it for rainy day” สำนวนนี้เปรียบเปรยได้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจน ลองมาคิดเล่นๆว่า

ฤดูฝนของคนที่ไม่พกร่มนั้นจะเป็นอย่างไร? แล้วจะดีกว่าใช่มั้ยถ้าเราเตรียมพกร่มอยู่ในกระเป๋า ถึงฝนจะตกหรือไม่ตกแต่เราก็อุ่นใจ

เงินสำรองฉุกเ ฉิ นควรมีเท่าไหร่

นักวางแผนทางการเงิ นให้คำแนะนำว่า เงิ นสำรองเผื่อฉุกเ ฉิ นควรมีประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เช่น หากเรามีค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท

เราควรมีเงิ นสำรองฉุกเ ฉิ นประมาณ 30,000 – 60,000 บาท และเงิ นสำรองฉุกเ ฉิ นนั้นควรอยู่ในบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ หรือ อยู่ในสินทรัพย์อื่นๆ

ที่มีสภาพคล่องสูง

เงินสำรองย ามฉุ ก เ ฉิ น….ถ้าไม่มีเงินก้อนนี้เลยจะเป็นอย่างไร ?

แม้ว่าเงิ นสำรองย ามฉุ ก เ ฉิ นนั้นอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลยเสียทีเดียว แต่หากเราไม่มีเงิ นก้อนนี้เลยเราอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่

ย ากลำบากได้เหมือนกัน เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น เราอาจจะต้องเผชิญกับภาวะความเ ค รี ย ดแล้วยังต้องมาเ ค รี ย ดกับปัญหาเรื่องเงิ นอีก

เรื่องมันคงไปกันใหญ่ แล้วหากเราไม่สามารถบริหารจัดการกับการเงิ นของตัวเองได้ ก็อาจจะต้องไปหยิบยืม หรือกู้หนี้ยืมสิน ดังนั้น การมีเงิ นสำรอง

ก้อนนี้จะช่วยให้เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือให้เราผ่านพ้นจากเหตุการณ์ฉุกเ ฉิ นนั้นๆไปได้อย่างไม่ลำบากจนเกินไป

3 สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการเก็บเงินสำรองฉุ ก เ ฉิ น

ออมก่อนใช้… เพื่อสร้างวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอ

ออมเท่าไหร่… เริ่มต้นอาจจะเริ่มออมเดือนละ 10%ของรายได้ก่อน แล้วค่อยออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น 20% เมื่อพร้อม

ออมไว้ไหน… แหล่งเก็บเงินสำหรับเงินสำรองฉุกเ ฉิ นควรจะมีสภาพคล่องสูง เช่น บัญชีเงินฝากประจำ ตราส า รหนี้ กองทุนระยะสั้น เพื่อความสะดวก

ในการถอนเงินออกมาใช้หากจำเป็น เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้กับชีวิตคนเราเสมอ แม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ตาม การมีเงิ นสำรอง

จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความจำเป็นที่จะต้องไปก่อหนี้ในยามที่ชีวิตลำบาก…

ขอบคุณที่มา : k n o w l e d g e . b u a l u a n g

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

ก่อนลาออกจากงานประจำ สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม

เหตุผล ในการลาออกจากงาน นั้นมีหลากหลาย เช่น อยู่ในองค์กรนี้แล้วไม่มีโอกาส เติบโตเข้ากับเพื…