Home ข้อคิด ชีวิตคนเรา แต่ละเรื่องที่เกิดขึ้น มันจะมีสองด้านเสมอ

ชีวิตคนเรา แต่ละเรื่องที่เกิดขึ้น มันจะมีสองด้านเสมอ

4 second read
0
0
1,009

ไม่มีใครได้ทุกอย่าง ดั่งใจหวัง ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไป จากคำพูดข้างต้นนั้น ทำให้คิดได้ว่า ชีวิตคนเราในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมีสองด้านเสมออยู่ที่ว่าเรา

จะมองมุมไหน บางครั้งการที่เราไม่มีบางสิ่งบางอย่าง กลับทำให้เราได้มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งดีกว่า ดังคำกล่าวที่สนับสนุนกันดังนี้ คนโ ง่ ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโ ง่ ยังมีโอกาส

เป็นคนฉลาดส่วนคนโ ง่ ที่สำคัญตนเป็นปราชญ์คนนั้นแหละบรมโ ง่ ชนะ ศั ต รู พันคนพันครั้ง  ก็ยังไม่นับเป็นแม่ทัพที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อใดที่ชนะใจตนเพียงคนเดียว

จึงนับเป็นยอดขุนพล ก็เปรียบเหมือนกับว่าเหรียญมีสองด้านฉันใด ชีวิตมนุษย์ย่อมมีสองด้านเช่นกัน ทั้งด้านดีและไม่ดี ด้านมืดและด้านสว่าง เพียงแต่ว่าจะเปิดเผย

ด้านใดออกมามากกว่ากันในชีวติของคนๆ หนึ่ง มีโอกาสเจอมุมมืดกันทุกคน เมื่อเจอแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะสามารถออกจากมุมมืดได้อย่างไร บางครั้งบางคนใช้เวลา

เพียงไม่นาน ก็สามารถหลุดพ้นออกมาได้แต่กับบางคนใช้เวลา เกือบครึ่งชีวิต ก็ยังหาทางออกมาจากมุมอับนั้นไม่ได้ จึงพบเห็นกันบ่อยในสังคมนี้ สำหรับบางกลุ่ม

บางคนที่หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ถึงกับต้องใช้วิธีปลิดชีวิตของตัวเอง ด้วยวิธีที่เหนือการคาดหมายบาง คนสามารถหาทางออกได้โดยใช้ปัญญา รู้คิด รู้ปล่อยว่าง

บางคนยึดหลักการให้อภัย ซึ่งกันและกันเฉกเดียวกับการใช้ชีวิตของเราก็เช่นกัน ใช่ว่าจะมีแต่ด้านมืดด้านเดียว จงบอกกับตัวเองไว้ว่า ในวันข้างหน้าต้องมีความสว่าง

อย่างแน่นอน ควรเตรียมตัวเตรียมใจ ให้พร้อมอยู่เสมอเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มันเป็นสิ่งไม่เที่ยงขอเพียงแค่เรามีสติ และใช้ปัญญาที่มีในการแก้ไข

ปัญหาที่เราพบเจอ ทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอ การที่เราจะคบใครสักคนหนึ่งพึงระลึกไว้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มี ทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในนั้น อย่าตั้งใจกับคนหนึ่ง

มากเกินไป เพราะไม่มีใครอย ากเป็นต้นเหตุ ของความล้มเหลวอย่าคาดหวัง กับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะไม่มีใครสามารถเป็นได้ทุกอย่างได้ อย่าให้เวลา กับคนหนึ่ง

มากเกินไป เพราะไม่ว่าใครก็อย ากมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัว อย่าพย าย ามเปลี่ยนแปลงคนมากเกินไป เพราะจะทำให้เขาไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง อย่าควบคุม

คนหนึ่งมากเกินไป เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีออกจาก เกณฑ์ที่ถูกกำหนดอย่าบีบบังคับ คนหนึ่งมากเกินไป เพราะถ้าคนนั้นหลุด จากภาวะบีบบังคับมาได้ คุณจะถูก

หันหลังให้ในทันที ไม่มีใครเป็นทุกอย่าง ให้เราได้อย่าเอาความต้องการของเราไปใส่คนอื่น มีคนเดียวที่เราสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวเราเอง

ขอบคุณที่มา : p o s t s o d

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…