Home ข้อคิด จังหวะชีวิตคนเราแต่ละคน มีขึ้นมีลง มักจะไม่เหมือนกัน

จังหวะชีวิตคนเราแต่ละคน มีขึ้นมีลง มักจะไม่เหมือนกัน

6 second read
0
0
486

บางคนเรียนจบตอนอายุ 22 ปี.. แต่ต้องรออีก 2 ปี ถึงจะหางานทำได้ ขณะที่บางคนเรียนไม่จบ แต่สร้างเส้นทางชีวิตเป็นนายตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จตั้งแต่

อายุ 20 แต่ต้องมาประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ จบชี วิ ต ลงในอายุเพียงแค่ 25 ปี บางคน ท้องก่อนแต่ง.. ขณะที่บางคนแต่งงานแล้วแต่มีลูกไม่ได้ ดาราดังบางคน วางมือจากวงการบันเทิงตอนอายุ 35 ปี

ขณะที่ดาราบางคนแจ้งเกิดในวัย 50 ปี บางครั้งเราก็ได้เห็นว่า… ผู้คนรอบตัวเราหลาย ๆ คน บางคนก็โดดเด่นขึ้นก่อนหน้าเรา บางคนก็ประสบความสำเร็จทีหลังเราแต่ทุกคนกำลังวิ่ง

ในเส้นทางของตัวเอง แข่งกับเวลาของตัวเอง อย่ าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครจนเราหมดกำลังใจ และอย่ าได้ประเมินใครต่ำเกินไปหรือ เผลอไปดูถู กใคร… เขาอาจกำลังทำงาน

อย่ างหนักในเส้นทางของเขา และเราก็ควรทำแบบนั้นเช่นกัน ตั้งใจในเส้นทางของเรา ชีวิตของแต่ละคนมีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่างกันเพียงแค่ต้องรอคอยจังหวะเวลาที่จะแสดงผล

ออกมาเท่านั้น เปรียบเหมือนต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งหลายบางคนเปรียบเหมือนถั่วเขียว ปลูกเดี๋ยวเดียวโตเป็นถั่วงอก เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้ไวเก็บขายได้เร็ว แต่ก็คงอยู่ได้ไม่นานบางคน

เปรียบเหมือนมะม่วง อาจใช้เวลานานหลายปี เพื่อเติบโตและ บ่มเพาะความสำเร็จ แต่เมื่อออก ด อ ก ออกผมแล้ว ยั่งยืน และ ย าวนานกว่าจำไว้… ไม่มีหรอกคำว่าล้ มเหลว มีแต่

ยอมแพ้แล้วล้ มเลิกไปก่อน !! จงอย่ าเปรียบเทียบ ความล้ มเหลวของเรา กับ ความสำเร็จของใคร แค่บางจังหวะในชีวิต อย่ าคิดว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไป ทุ กความสำเร็จของทุ กคน…

มีช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันเสมอ ผมไม่กล้าพักเพราะผมไม่มีเงิ นเก็บ ผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อยเพราะผมยังไม่ประสบความสำเร็จ ผมไม่กล้าขี้เกียจเพราะคนที่เก่งกว่าผมเขายังพย าย ามเลย

ผมสามารถเลือกที่จะขี้เกียจก็ได้ แต่ผมจะไม่ทำเพราะ ต่อให้ผมเลือกที่จะสบาย และ ขี้เกียจทำงานในวันนี้ แต่.. ในวันข้างหน้าผมก็ต้องมาลำบากทำงานอยู่ดีถ้ายังไงก็ต้องทำอยู่แล้ว

ก็ทำมันให้สำเร็จตั้งแต่วันนี้เลย อย่ าทำตามอำเภอใจ ต้องรู้จักที่จะจริงจัง เพราะ ชีวิตยิ่งพย าย ามจะยิ่งโ ชคดี ในโลกใบนี้ไม่มีการทำงานประเภทใดที่ไม่ลำบาก ไม่มีที่ใดที่ปราศจาก

ความวุ่นวายของบุคคล ดังนั้น…ความเข้มแข็งคือหนทางเดียวที่ผมเลือกคุณจะไม่อิ จฉารายได้หรือเงิ นเดือนของคนอื่นเลย หากคุณรู้ว่าเขาฝึกฝนอย่ างหนักทุ กวัน และลำบากแทบทุกคืน

กว่าที่จะได้มาอยู่ในจุดนี้ และ มีมากขนาดนี้ได้

ขอบคุณที่มา : H e y S u c c e s s

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…