Home ข้อคิด จงเลี้ยงลูกแบบคนจน เมื่อโตไปจะได้พึ่งพาตัวเองเป็นและเอาตัวรอดได้

จงเลี้ยงลูกแบบคนจน เมื่อโตไปจะได้พึ่งพาตัวเองเป็นและเอาตัวรอดได้

7 second read
0
3
5,300

เชื่อว่าคงมีพ่อแม่หลายท่านเลยที่อาจไม่เคยผ่านความย ากลำบากมาก่อน หรือบางท่าน ก็ลำบากมาอยู่ไม่น้อยกว่าจะมีวันนี้ได้ และคนที่เคยลำบากมาก่อนหลายคนพย ายามที่จะเลี้ยงลูก

ให้สบายที่สุด อย ากได้อะไรก็ต้องได้ ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน ถ้าเพื่อนลูกมี กระเป๋าใบใหม่ ลูกเราก็ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน อย ากกินอะไรก็ต้องได้กิน เลี้ยงลูกแบบเทวดา ด้วยความคิด

ผิดๆ ที่ว่า ไม่อย ากให้ลูกต้องลำบากเหมือนเราตอนเด็ก เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบ ไข่ในหินเช่นนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละที่จะทุ กข์ใจมากที่สุด… จนตอนนี้มีโ ร คใหม่บัญญัติขึ้นนั่นคือ

“โ ร คไม่รู้จักความลำบาก”  โ ร คใหม่ที่เกิดขึ้นกับเด็ กในปัจจุบัน โดยเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลกของความจริงที่ว่า ในชีวิตคนเรา

จะรวย หรือจนทุกคนก็ต้องพบ กับความลำบากกันทั้งนั้น ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิต พ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือเท่านั้น

แต่ในความเป็นจริงแล้ว… ในสังคมปัจจุบัน เรียนเก่งอย่ างเดียวมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตหรอกนะ ยกตัวอย่า ง คุณพ่อท่านหนึ่งที่ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไม่เคยปล่อย

ให้ห่าง อ กพ่อแม่เลย มีหน้าที่เรียนอย่ างเดียว คุณพ่อท่านนี้ ส่งลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดังในเมืองหลวง อยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากิน ค่าอยู่ พ่อออ กให้ทั้งหมด แม้ทางบ้ านฐานะ

จะไม่ค่อยดี แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอม เพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบาก เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใดคำแรกที่ได้ยินคือขอเงินเพิ่ม เงินไม่พอใช้ ต้องทำกิจกรร มนู่นนี่หลายอย่ าง ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่งเงิน

ให้ลูกอยู่ ร่ำไป เมื่อลูกขออะไร ลูกอย ากได้ก็ซื้ อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ก็ยอมหาเงินมาซื้อให้ จนในที่สุด…ความจริงก็เปิดเผยว่า.. ที่ลูกมาขอเงินเพิ่มในทุกเดือนนั้น ไม่ได้

เอาไปจ่ายค่าหน่วยกิจหรือค่ากิจกรร ม ตามที่บอ กพ่อแต่อย่ างใด แต่กลับเอาไปสำมะเทเ มาตามผั บตามบ าร์สนุกสนาน คนเป็นพ่อเสี ยใจอย่ างยิ่ง ได้แต่โท ษตนเองที่ไม่เคยสอนให้ลูก

รู้จักความลำบาก ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงินเอง มีอะไรก็ประเคนให้ตั้งแต่เล็กจนโต จนบ่มเพาะนิสัย แ ย่ๆ หลายอย่าง ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอกเสียงเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่า

แม้คุณจะรวยล้นฟ้ามาจากไหน ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะ เรียบ ง่าย และสอนให้เขา ผิดหวัง ให้รู้จักความลำบากบ้ าง ลูกของคุณจะได้เติบโตไปอย่ างเข้มแข็ง

ขอบคุณที่มา : t h e-w a y o f l i f e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…