Home ข้อคิด “จงอย่าเอาลูก ไปเปรียบเทียบกับลูกบ้านอื่น”อยากให้พ่อแม่ทุกคนเข้าใจ

“จงอย่าเอาลูก ไปเปรียบเทียบกับลูกบ้านอื่น”อยากให้พ่อแม่ทุกคนเข้าใจ

8 second read
0
0
379

จริงๆแล้ว การเปรียบเทียบกันก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปในทุก ๆ สังคม หรือแม้แต่ในครอบครัวเลยก็ว่าได้ และหากลองสังเกตดี ๆ การเปรียบเทียบหลายต่อหลายครั้งเกิดจากความตั้งใจ

และปรารถนาดีของ คุณพ่อแม่ แต่มันดันกลายเป็นสิ่งที่ทำ ร้ า ย จิตใจลูกอย่ างไม่น่าเชื่อ ด้วยคำพูดที่ดูเหมือนไม่มีอะไร เช่น “ ดูสิ ลูกบ้านนั้นเค้ายังทำแบบนี้ได้เลยนะ ทำไมห นู

ทำเหมือนเขาไม่ได้ล่ะ ” หรือ “ ดูพี่คนนั้นสิ เค้าเก่งมากเลย ทำนี่ก็ได้ ทำโน้นก็ดีหมด หนูต้องทำให้ได้แบบพี่เค้านะลูก ” ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของแม่ยุ้ยเอง ที่สงสัยอยู่เสมอกับ

ประโยคทำนองนี้ว่า อะไรที่ทำให้พ่อแม่ ปู่ ย่ า ตา ยาย ต้องคิดแบบนั้น คิดว่าคำพูดลักษณะนี้จะช่วยให้เราอย ากจะทำอะไรต่อมิอะไรที่เหมือน คนอื่น ๆ หรือทำให้ได้เพื่อทัดเทียมคนอื่น ๆ

พอเวลาผ่านมาจนถึงวันที่ได้ยืนในจุดที่เราเป็นพ่อแม่นั้น จึงทำให้ย้อนกลับมาคิดถึงความรู้สึกเมื่อโดนนำไปเปรียบเทียบกัน เพราะคนแต่ละคนนั้นเติบโตมาใน สภาพแวดล้อมและ

การเลี้ยงดูที่แต กต่างกัน บุคคลิก ลักษณะ นิสัย ความสนใจ และสภาพทางก ายภาพ ของคนทุกคนก็ต่างกันออกไป ไม่ต้องคิดอะไรมาก ขนาดพีน้องที่คลานตามกันมาแท้ ๆ ยังต่างกันเลย

นับประสาอะไรกับลูกบ้านเรากับลูกบ้านอื่น กาลครั้งหนึ่ง… เคยได้ยินคำว่า การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจะทำให้เกิดแรงฮึด !!! แต่นั่นคือหนึ่งส่วนในสิบส่วนหรือเปล่าคะ

แล้วคิดว่าแรงฮึดแบบที่ว่านี้เด็ ก อนุบาล เด็กประถม ก็สามารถเข้าใจในจุดนั้นได้หรือไม่ เราเองเป็นพ่อเป็นแม่ หากลองคิดในมุมกลับกันบ้างว่า ถ้าวันนึงลูกเอ่ยว่า “ แม่ ทำไมแม่บ้านโน้นเค้า

ทำกับข้าวอร่อยกว่าบ้านเรา เวลาสอนการบ้านก็ไม่เสียงดัง ไม่ดุ ไม่ด่ าเหมือน แม่ แม่ต้องทำให้ได้แบบแม่บ้านโน้นนะคะ ” ถ้าลูกพูดแบบนี้บ้าง คุณจะรู้สึกอย่ างไรคะ ?? แล้วก็ไม่แปลกที่

เด็ กที่เติบโตมากับการถูกนำไปเปรียบเทียบ กับคนอื่น จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ช่างเปรียบ ช่างเทียบ เพราะเขาก็ถูกหล่ อหลอมมาเช่นนั้น อย่ าทำให้โลกของลูกเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ว่า

ตัวเองด้อยค่า เพราะทำอะไร ก็ไม่ดีเท่าคนอื่น อย่ าทำให้ลูกเติบโตมาแบบไม่แน่ใจว่า ตกลงฉันมีอะไรดีบ้าง เพราะฉันไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเลย และอย่ าให้ลูกเติบโตมาด้วยไม่แน่ใจว่า

พ่อแม่เห็นความดีในตัวหนูบ้างไหม ? เพราะเห็นแต่ชมลูกคนอื่น บอกว่าลูกคน อื่นดีอยู่ตลอด แล้วหนูหละ ?? ลองปรับเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ดีกว่านะ อย่ ามัวแต่คิดว่าลูกเราด้ อยยังไง

ทำอะไรได้น้อยกว่าลูกคนอื่นแค่ไหน หรือลูกเราเสี ยเปรียบลูกคนอื่นเรื่อง อะไร ลองเปลี่ยนเป็นช่วยกันเสริมสร้างความรู้สึก ภาคภูมิใจในสิ่งที่ลูกเรามี สิ่งที่ลูกเราเป็นช่วยกันดึงข้อดีที่มี

ออกมาสนับสนุน และช่วยกันพัฒนาจุดอ่อน ที่ยังต้องฝึกฝนไปด้วยกัน ชี้ให้ลูกเห็นว่าจุดนี้เราต้องพย าย ามเพิ่มเพราะอะไร ไม่ใช่เพื่อให้เท่าเทียมกับใคร สอนให้ลูกมีจุดพอใจในสิ่งที่

ตัวเองมี แต่ก็เรียนรู้ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจที่จะก้าวต่อไปด้วยแรงที่มาจากข้างในตัวเอง ไม่ใช่มี คนอื่นเป็นเครื่องวัดตัวเรา

ขอบคุณที่มา : t h e p l a t u s t o r y

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…