Home ข้อคิด คุณรู้ไหม ระหว่าง “คนจนกับคนรวย” เขาใช้เงินต่างกันอย่างไร

คุณรู้ไหม ระหว่าง “คนจนกับคนรวย” เขาใช้เงินต่างกันอย่างไร

5 second read
0
0
639

การที่คนหนึ่งคนจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำกันได้ง่ายๆเหมือนกัน ความมั่งคั่ง ความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทอง เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นเฝ้าฝันหามัน

มาตลอด แต่ทว่ากลับยังไม่เคยได้สัมผัสกับชีวิตแบบนั้นเลย เป็นเพราะเหตุใดกัน เพราะยังขยันไม่มากพอ หรือเพราะขาดความตั้งใจ ปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งรวยได้นั้นมีมากมาย ไม่ว่า

จะเกิดขึ้นจากตัวของเขาเอง เกิดจากการได้รับโอกาสดีดี โชค หรือ ดวงชะตา ก็ตามแต่ และมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปๆก็คือ นิสัย ความคิดและการใช้ชีวิต วันนี้

เราจะมาพูดในเรื่องคนจะรวยและคนจะจนกับ นิสัยการใช้เงิ น กันบ้างดีกว่าครับ

1. คนจะรวยซื้อความรู้ / คนจะจนซื้อความสบาย

ใช่แล้วครับ คนจะรวยมักแสวงหาความรู้ให้ตัวเองก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการร่ำเรียนหาวิชาความรู้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ไปจนถึงวัยทำงานแล้วก็ยังหาโอกาสเข้าครอสอบรมต่างๆ เช่น

การล งทุ น, การเก็งกำไร, การฝึกภาษา, การพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถ หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะแตกต่างกับคนจะจน ที่มั่วแต่ใช้เงิ นเพื่อหาความสุขความ

สะดวกสบายมาปนเปรอตัวเอง ถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะมีเงิ นเยอะเท่าไหร่ก็ตาม แต่มันก็มีวันหมดได้ ถ้าคุณไม่รู้จักนำเงิ นเหล่านั้นไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

2. คนจะรวยชอบเก็บออม /คนจะจนมีแต่ใช้กับใช้แต่ไม่เก็บ

แค่วิธีคิดที่ต่างกันก็สามารถทำนายอนาคตของบุคคลเหล่านั้นได้แล้วครับ คนจะรวยถึงวันนี้จะยังไม่มีเงิ นและมีรายได้น้อยอยู่ แต่พวกเขาก็พย ายามเก็บ จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน

จากพันเป็นหมื่นไปเรื่อยๆ ด้วยนิสัยที่ชอบเก็บออมนี่แหละครับจะทำให้พวกเขาเป็นคนที่มีเหตุผลในการใช้เงิ นมากขึ้น คนจะจนมักไม่คิดถึงอนาคต ไม่เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ย งที่

จะเกิดขึ้น ถึงแม้วันนี้จะมีเงิ นมาก แต่ถ้ามีแต่ใช้กับใช้ พอนานวันเข้านอกจากจะไม่มีเงิ นเก็บแล้วอาจจะลำบากไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยก็ได้ครับ

3. คนจะรวยชอบประหยัด / คนจะจนชอบฟุ่มเฟือย

อีกหนึ่งความแตกต่างครับ คนจะจนซื้อเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ ใช้เงิ นอย่างไม่มีสติ ทำให้บางครั้งนั้นเงิ นที่หามาได้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง ส่วนคนจะรวยจะชอบประหยัดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า

ให้งกหรือขี้เหนียวนะครับ แต่ก็ควรรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็น มีเหตุผลในการใช้เงิ น มีความมัธยัสถ์ อดออมนั่นเองครับ

4. คนจะรวยชอบแบ่งปัน / คนจะจนหวงแต่ผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของตัวเอง

สำคัญมากๆเลยครับข้อนี้ คนจะรวยนั้นจะคิดอยู่เสมอว่า การมีน้ำใจหยิบยื่นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆให้กับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำ มันไม่ทำให้จนลงครับ เพราะยิ่งให้ก็ยิ่งจะมีแต่ได้

น้ำใจนั้นกลับคืนมา ตรงข้ามกับคนจะจนที่มีแต่ความอยากได้อยากมี อะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองนั้นรีบคว้าไว้ เห็นแก่ตัว ไม่ยอมช่วยเหลือหรือมีน้ำใจกับผู้อื่นบ้าง จึงไม่แปลกที่

ในยามเดือดร้อนมักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวและล้ มล ะลา ย

5. คนจะรวยเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์ / คนจะจนกินไม่เลือกขอแค่อร่อย

คนจะรวยถึงแม้จะชอบทำงานหนักแต่ก็ไม่เคยละเลยที่จะดูแลสุ ขภ า พของตนเอง โดยการเลือกกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์ให้ส า รอ าห า รที่จำเป็นต่อร่า งกา ยและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

จะได้ไม่ต้องเจ็ บป่ว ย เพื่อที่จะได้มีกำลังกายสร้างสรรค์งานที่ดีต่อไป ส่วนคนจะจนนั้นกินไม่เลือกและชอบกินของแพง โดยไม่สนใจว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่า อีกทั้งยังขี้เกียจออกกำลังกาย

ไม่ดูแลสุ ขภ า พตนเองจึงทำให้เจ็ บป่ว ยได้ง่าย

6. คนจะรวยใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ / คนจะจนใช้เงินไปกับการเที่ยวเสพอบายมุข

คนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมักจะออกเดินทางแสวงหาสิ่งใหม่ๆ เพลิดเพลินไปกับความงดงามของธรรมชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับตนเองเสมอ แต่คนจะจนคิดได้แต่ว่าวันนี้จะไป

นั่งดื่มที่ไหน ปล่อยใจปล่อยกายหลงระเริงเพลินเพลินไปกับสิ่งมอมเมาต่างๆทำให้เสียทรัพย์โดยไม่เกิดประโยชน์

7. คนจะรวยชอบใช้เงินซื้อของสะสมที่เพิ่มมูลค่า / คนจะจนชอบสะสมของที่เสื่อมมูลค่า

ถึงแม้ว่าคนจะรวย จะยังไม่รวยในตอนนี้แต่เขากลับมีพฤติกรรมที่ว่าชอบเก็บออมเงิ นให้ได้สักก้อนแล้วนำเงินนั้นไปล งทุ นต่อ หรือไปหาซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆไว้เพื่อเก็งกำไรหรือเพิ่มมูลค่า

ให้กับเงิ นที่มีมากขึ้น ต่างกับคนจะจนที่จะสะสมของใช้เห็นอะไรลดราคาก็ซื้อมาไว้ โดยเฉพาะของใช้ฟุ่มเฟือยและใช้เงิ นไปกับอบา ยมุ ขและการพ นั นต่างๆ

ตัวอย่างนิสัยทั้ง 7 ข้อนี้อาจจะไม่ใช่กฎที่จะตัดสินได้ว่า คุณทำแบบนั้นแล้วจะจนหรือจะรวยได้เสมอไปนะครับ อย่างที่บอกแล้วว่า มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง

มีพร้อมด้วยปัจจัยหลายอย่าง สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่มีฝันทุกท่านนะครับ ขอให้ตั้งใจไม่นานสิ่งที่ท่านพย ายามทำมาตลอดยังไงซะก็ต้องออกด อ กออกผลให้ได้ชื่นชมกันครับ

ชอบคุณที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…