Home ข้อคิด คน 9 ประเภทคนแย่ๆ ที่คุณต้องเจอในที่ทำงาน ต้องรับมือให้ถูก

คน 9 ประเภทคนแย่ๆ ที่คุณต้องเจอในที่ทำงาน ต้องรับมือให้ถูก

7 second read
0
1
19,550

1.คนที่ไม่รับฟังผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักคิดว่าตัวเองเก่งและรู้ดีที่สุด ในการทำงานแต่ละเรื่องจนขาดการรับฟังผู้อื่นเพราะมองว่าเสียเวลาและเข้าใจดีอยู่แล้วโดยลืมมองไปว่าการทำงานอาจต้องเปลี่ยน

วิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ทำใจเยอะๆ ปล่อยวางเชิงอารมณ์เยอะๆ ก่อนที่เราจะ สื่ อ ส า ร กับเขาและเตรียมข้อมูลที่จะ สื่ อ ส า ร ให้แปลกและแตกต่างจนเขาคาดไม่ถึงและพร้อมรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้น หากคนที่

ไม่รับฟังเป็นหัวหน้างานเรา และ

เราได้นำเสนอข้อมูลไปให้พิจารณาแล้วหากเขาไม่ตัดสินใจจงก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในสิ่งที่ทำได้เต็ม 100 %ต่อไปหรือหากรู้สึกไม่มีความสุข ในการทำงานกับ

คนแบบนี้จงมองทางเลือกอื่นๆ ไว้บ้างครับ เพราะชีวิตไม่มีทางตัน

2.คนที่พูดไม่คิด

คนประเภทนี้ มักใช้อารมณ์ เป็นใหญ่ มักจะพูดโดยไม่สนใจคนอื่นจนบางครั้งทำให้คนฟัง เสียหายเสียหน้าเสียใจ และเสียความรู้สึกและมักไม่รู้ตนเองหรือ หากรู้ตนเองก็ไม่ทันที่

จะดึงคำพูดนั้นกลับคืนมา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อย่าไปเก็บคำพูดของคนเหล่านี้ มาทำให้ใจเป็นทุกข์ครับปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยวางและโฟกัสสิ่งที่ทำตรงหน้าให้ดีที่สุดยกเว้นเรื่องที่เขาพูดถึงแม้จะทำให้เราเสียใจแต่ถ้าเป็นจริง

อย่างที่เขาพูดก็ควรพิจารณานำไปปรับปรุงตนเองต่อไปครับ

3.คนที่ขาดสัมมาคารวะผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยไหว้ให้เกียรติต่อคนที่อาวุโสมากกว่าเพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้เกียรติต่อคนเหล่านี้ ก่อนครับ เพราะบางครั้งเขาอาจต้องการให้คนอื่นมาให้เกียรติต่อตัวเขาก่อนก็ย่อมได้ดังนั้น เราอย่าไป โ ต้ แ ย้ งในสิ่งที่เขาเป็น แต่ให้ใช้ใจแลกใจกับเขาเพื่อ

ทำให้เขาเห็นว่าการเคารพซึ่งกันและกันโดยเฉพาะต่อผู้หลักผู้ใหญ่นับเป็นความงดงามที่ควรทำในองค์กร

4.คนที่มักกังวลตลอดเวลา

คนประเภทนี้มักขี้กลัวและไม่มั่นใจ เวลาที่ต้องทำสิ่งใหม่ๆจนขาดการลงมือทำที่มากพและไม่กล้าเสนอแนะความคิดได้แต่รอคำสั่งให้ทำเพียงเท่านั้น

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเรามีลูกน้องประเภทนี้ ควรให้กำลังใจและพร้อมรับฟังในการมอบหมายงานทุกๆ ครั้งว่าสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดหรือเปล่า ถึงแม้งานอาจจะเร่งด่วนแต่ต้องพร้อมให้

โอกาสเขาพูดถึงกรอบเวลาที่สามารถทำได้ รวมถึงการป้อนงานใหม่ๆ โดยค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปอย่าไปเร่งรีบมากเกินขอบเขต

5.คนเฉื่อย

คนประเภทนี้มักทำงานไปเรื่อยๆ ทำแบบเดิมๆ ถึงแม้จะมีวิธีการที่ดีกว่าแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองขาดความมุ่งมั่น ทำงานค่อนข้างช้าไม่สนใจว่าคนอื่นที่รับงานต่อว่าจะเป็น

อย่างไร ทำงานทันเวลาไหมเพราะส่งงานล่าช้าทุกที

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ต้องทำใจเยอะๆ หากหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองในทันทีแต่คนเราต้องมีความหวังครับถึงแม้จะริบหรี่ 555 คนประเภทนี้ที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงอาจเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ

การสนับสนุนให้เขา ได้ไปเปิดโลกสร้างมุมมองใหม่ๆเติม พ ลั ง ให้ชีวิตนับว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยส่งไปอบรม ภายนอกองค์กร หรือให้ลองทำงานใหม่ๆ อาจทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองก็ย่อมได้ครับ

6.คนที่ชอบ ฆ่ า น้ อ ง ฟ้ อ ง น า ย ข า ย เ พื่ อ น

คนประเภทนี้ ค่อนข้างน่ากลัว ปากกับใจไม่ค่อยตรงกันไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดี อิจฉาคนไปวันๆ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อยู่ห่างๆ จะดีที่สุด แต่หากต้องทำงาน ร่วมกัน ต้องยอมรับและเน้นความเป็นมืออาชีพคือประสานงานเท่าที่จำเป็นต้องทำมีแผนสำรองเผื่อไว้กรณีที่คนประเภทนี้แกล้งเราอย่าประมาท ครับ

และหากไม่ต้องทำงานด้วยก็ควรอยู่ห่างๆ ไว้ย่อมปลอดภัยที่สุด

7.คนที่ชอบกินแรงเพื่อนไม่ค่อยทำงาน

คนประเภทนี้ไม่ค่อยชอบลงมือทำงานแต่ชอบพูดคุยโม้โอ้อวดไปวันๆว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้พอจะทำงานก็หมดเวลาเลิกงานกลับบ้าน

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้กำลังใจเขา พูดในแง่ดีถึงความสามารถ ของเขาที่เขามีให้เขาเกิดความภาคภูมิใจและกล้าลงมือทำให้เห็นประจักษ์กับสายตาผู้อื่นอย่าไปว่าเขาในแง่ ร้ า ย คนพวกนี้ชอบต่อต้านครับ

แรงมาก็อย่าไปแรงกลับควรผ่ อ นหนักเป็นเบาจะดีกว่าครับ

8.คนที่ชอบนินทาคนอื่น

คนประเภทนี้วันๆ ไม่ค่อยทำงานชอบจับกลุ่ม นินทาว่า ร้ า ย คนอื่นเพราะมักมองคนอื่นในการจับผิดมากกว่าการจับถูก มักคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างโดยเฉพาะ

การจับกลุ่มนินทาหัวหน้าตนเองเห็นแล้วเพลียครับ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเจอคนเหล่านี้ ชวนไปคุยด้วยคำว่า ม า ร ย า ท ไม่ควรหลีกหนีแต่ก็ไม่ควรพูดสมทบแค่รับฟังเพราะไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งนั้น หรือถ้าไม่อยากเสียเวลาในการทำงานไปนั่งรับฟัง

เรื่อง ไ ร้ ส า ร ะ ก็ปฏิเสธออกไปโดยอ้างงาน ที่เยอะต้องรีบสะสาง แต่ต้องรู้จักพูดนะครับเพื่อไม่ให้คนเหล่านี้รับรู้ว่าเรานั้นไม่อยากฟัง

9.คนที่ชอบเงียบ ไม่ค่อย สื่ อ ส า ร กับคนอื่น

มาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะครับ คนประเภทนี้มีนิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยสุงสิงกับใครในออฟฟิศเวลาทำงานหากรับเรื่องมาก็เงียบเหมือนเดิม ไม่แจ้งความเคลื่อนไหวให้คนที่ประสานงาน

รู้ว่างานไปถึงไหนแล้วส่งอีเมล์ไปก็ไม่เคย ตอบกลับรับปากว่าจะทำแต่ก็เงียบเหมือนเดิม

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากต้องประสานงาน กับคนที่ชอบเงียบนั้น เราควรติดต่อ สื่ อ ส า ร 2 ทางโดยการส่งอีเมล์ไปแจ้งข้อมูลและจากนั้นควรโทรหา หรือเดินไปพูดคุยกับคนประสานงาน ถึงงานที่แจ้งไปเพื่อ

พูดคุยมากกว่า รอการตอบกลับผ่านอีเมล์เพียงอย่างเดียวการส่งอีเมล์เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเชิงลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการประสานงาน แต่ก็ไม่เท่ากับการพูดคุยกันเยอะๆ

เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากผู้ รั บ ส า ร เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการทำงานนะครับ

ขอบคุณที่มา : b i t c o r  e t e c h

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…