Home ข้อคิด คนเรา จนเงินได้แต่ “อย่าจนความคิด” (ข้อคิดเตือนสติ)

คนเรา จนเงินได้แต่ “อย่าจนความคิด” (ข้อคิดเตือนสติ)

5 second read
0
0
573

จริงอยู่ที่ไม่มีใครอย ากจนหรอก แต่บางครั้งเราก็จำเป็นที่ต้องจน ทั้งแบบตั้งใจและแบบไม่ตั้งใจ ความจนแบบไม่ตั้งใจเป็นเพราะเราเลือกเกิดไม่ได้ เมื่อเราต้องเกิดมาในครอบครัวที่

ย ากจนไม่ได้ร่ำรวย นั่นถือว่าเป็นการจนแบบไม่ได้ตั้งใจ ส่วนการจนแบบตั้งใจนั้นก็หมายถึงเราไม่มีเงินเพราะเราเองไม่ขยันไม่อดทนหรือเราอาจเคยรวย เคยมีฐานะดีแต่ที่เราต้องจน

แบบตั้งใจ ก็เพราะเกิดจากการสร้างหนี้ การใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ระมัดระวังให้คนอื่นยืมเงิน แล้วโดนหนีหนี้ ทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ ล้ ม ละล าย จนทำให้กลายเป็นคนจนแบบตั้งใจ

แบบนี้ไปได้เมื่อต้องอยู่ในสถานะที่เรียกว่าจนแล้วก็แปลว่าเราจนเงิน ไม่มีเงินใช้จ่ายได้สบายไร้กังวล เงินที่ได้มาอาจจะพอหรือ ไม่พอกับค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำหากอย ากได้สิ่งของอะไร

ก็ไม่สามารถซื้ อได้อย่างที่ใจหวัง ต้องรอๆ และบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกถึงเมื่อไหร่ความจนนั้นก็แบ่งได้หลายระดับจนมากหรือจนน้อย จนมาก ก็หมายถึงจนถึงขนาดต้องเป็นหนี้

รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ต้องหยิบยืม กู้หนี้มาส่วนจนน้อยก็อาจจะหมายถึงมีรายได้ แค่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเท่านั้น อาจไม่ถึงกับเป็นหนี้ แต่ก็ไม่มีเงินเหลือเก็บพอที่จะยกฐานะของตัวเอง

ให้ดีขึ้นจนพ้นจากความจนไปได้มีคนเคยแบ่งความจนไว้ เป็น 4 แบบ ด้วยกัน มาดูกัน เราว่าอยู่ในข่ายไหนของความจนกันบ้าง

จนเงิน คนจนเงิน ก็คือ คนที่ไม่มีเงินหรือมีเงินน้อย น้อยจนไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองหรือครอบครัวได้ความหมายของจนเงินมักเป็นความจนที่คนทั่วไปเข้าใจกัน

จนเวลา คนจนเวลา ก็คือ คนที่ไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อย ที่จะทำให้สิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำคนจนเวลาบางคนมีเงินแต่ไม่มีเวลาใช้เงิน เพราะมัวแต่หาเงิน ส่วนคนจนเวลาบางคน

ก็ไม่มีเงินด้วย เรียกว่าจนทั้งเวลาและจนทั้งเงิน

จนโอกาส คนจนโอกาส ก็คือ คนที่แทบไม่มีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเลย หรืออาจมีแต่เราไม่ไขว่คว้าไว้ บางคนก็ตีอกชกหัวตัวเองว่าเรานั้นทั้งประหยัดทั้งขยัน ชีวิตมีแต่คิดดีทำดี

ทำไมไม่เห็นได้ดีบ้าง นอกจากประหยัด ขยันและเป็นคนดีแล้ว เรายังต้องฉลาดด้วย ฉลาดในการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตของเราอาชีพบางอย่างไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่เป็นอาชีพที่ไม่มี

โอกาสก้าวหน้า เมื่อทำงานไปถึงจุดหนึ่งก็ควรที่จะต้องหาทางขยับขย าย เพื่อให้เราได้รับโอกาสใหม่ๆ บ้าง

จนความคิด คนจนความคิด ก็คือ คนที่คิดน้อยหรือคนที่ไม่มีความคิดนั่นแหละ ความคิดของคนที่จนความคิดจะวนเวียนอยู่แต่กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่น คิดแต่ดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้

คิดแต่ว่าชาตินี้เราจะไม่มีวันรวยคิดว่าคนอื่นเก่งเราไม่เก่งเหมือนเขา เราไม่มีทางทำได้แบบเขา คิดว่าก็เขาเกิดมารวยเราไม่ได้รวยเหมือนเขาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเราทำไม่ได้หรอก

อาชีพเสริมเราไม่ไหว สุ ข ภ า พ เราไม่ดี ฯลฯคิดแบบนี้แล้วโอกาสหลายๆ อย่างในชีวิตก็ต้องหลุดลอยไปไม่ว่าจะเป็นการจนแบบไหนก็ตามก็ไม่เป็นผลดีกับชีวิตทั้งนั้น การจนเรื่องเงิน

ยังเป็นของนอกกายที่หากเราไม่จนความคิดไปด้วยชีวิตก็ยังมีโอกาส ที่จะเปลี่ยนแปลงได้หากเราไม่มีเงิน ไม่มีเวลาและไม่มีโอกาสดีๆ แถมเรายังมีความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือมีทัศนคติที่

ไม่ดีกับการดำเนินชีวิตของเราชีวิตของเรานั้นก็คงจะจนเหมือนเดิม ไม่มีใครสามารถช่วยอะไรเราได้นอกจากตัวเราเอง สำคัญที่สุดคือต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อน นั่นคืออันดับแรก

ที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ก้าวพ้นจากความจนที่แท้จริงไปได้คนจนหรือคนรวย ก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน คนรวยก็ไม่ได้จำเป็น ที่จะต้องเป็นที่อิจฉาอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าคนรวย

ทุกคนจะมีความสุขได้ด้วยใช่ คนรวยสามารถซื้ อบ้านหลังใหญ่ รถยนต์ยี่ห้อหรู รับประทานอาห ารอร่อยแพงตามร้าน ซื้ อเสื้อผ้า รองเท้ามีแบรนด์ดังแต่อย่าลืมว่าคนรวยเขาก็ต้อง

พย าย าม รั ก ษ า สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของตัวเขาเองไว้ด้วย ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นภาระอันหนักหน่วงสำหรับคนรวยที่มากกว่าคนจนที่เราต้องการเพียงแค่การกินอิ่มนอนหลับ

สบายเท่านั้นเงินเป็นของแปลกเรามักจะอย ากมีเงินมากๆ กันและคิดว่าเมื่อเรามีเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็จะพอเพราะชีวิตของเราก็จะมีความสุข แต่เพราะเหตุใดคนรวยถึงไม่หยุดคนรวย

บางคนเมื่อร่ำรวยมีเงินทองมากมายก็ยังหาความรวยกันต่อไป เมื่อมีมากก็อย ากมีมากขึ้นไปอีก แทนที่จะมีความสุขก็จึงกลายเป็นเงินนั้นสร้างความกังวลและความทุกข์ให้กับคนรวย

การเขียนแบบนี้ก็ไม่ได้ หมายความว่าต้องเป็นคนจนถึงจะดี เพราะเมื่อรวยจะเป็นทุกข์ ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบที่ว่าเพียงแต่ต้องการ จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยเราก็สามารถ

มีความสุขได้เหมือนกัน หากเราจนไม่มีเงิน เราก็อย่าจนความคิดไปด้วยให้มองแง่ดีของการที่เราไม่ต้องดูแลทรัพย์สมบัติมากมายหรือมีเกียรติยศชื่อเสียงค้ำคอ การเลือกกินอาห าร

การแต่งตัวของเราสามารถทำได้แบบตามสบาย ไม่ต้องเป็นทางการเหมือนกับคนรวย นอกจากนั้นให้เราคิดในแง่ดี ถึงศักยภาพในตัวเราเองว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกมาก เพื่อยก

ระดับฐานะของตัวเราเองเพื่อที่วันหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะมีชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการแต่เราอาจจะยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย การคิดแบบจรรโลงใจแบบนี้ทำให้เรามีกำลังใจ

และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…