Home ข้อคิด คนที่เรียนไม่เก่ง ไม่ได้แปลว่าเขา “เป็นคนโง่” (เขียนไว้ดีมาก)

คนที่เรียนไม่เก่ง ไม่ได้แปลว่าเขา “เป็นคนโง่” (เขียนไว้ดีมาก)

7 second read
0
0
550

เด็กเรียนไม่เก่งไม่ได้แปลว่าเขาโ ง่ เพียงแต่ความสามารถเขาไม่ตอบโจทย์ระบบการวัดผลการศึกษาในประเทศ ใช่การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ แต่การประเมินคุณภาพ

ของเด็กสักคนไม่ควรดูจากผลลัพธ์คะแนนสอบเพียงอย่างเดียว เพราะปัจจุบันตัวแปรด้านการใช้ชีวิตและความสามารถนั้นมีมากมาย ในระบบการศึกษาที่เหมือนจะเป็น

ตัวชี้วัดการท่องจำมากกว่าการเรียนรู้ที่เปิดกว้างผู้ใหญ่หลายคน ต่างพบเจอความสามารถเฉพาะทางของเด็กหลายคนแต่เลือกที่จะปล่อยผ่าน หรือมองข้ามเพื่อตีกรอบ

ให้เด็กหมกมุ่นอยู่กับตำราเรียนตรงหน้าเท่านั้นเชื่อว่ามนุษย์นั้น มีความสามารถหลากหลายด้านแตกต่างกันไปมีความโดดเด่นหลายอย่าง ที่ผู้ใหญ่มองข้ามเพราะอาจ

มองว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นต่ออนาคตของเด็กทั้งที่จริงแล้ว หากมีการผลักดันอย่างถูกจุดความโดดเด่นทางความสามารถทั้งหลายแหล่ เหล่านั้นอาจเป็นพ ลั งที่มีความ

แข็งแรงได้ในอนาคตอีกหนึ่งสิ่งที่คอยบั่ น ท อ นกำลังใจของเด็กส่วนใหญ่คือขนบนิยมการเลือกเชิดชูใครคนใดคนหนึ่ง เพียงเพราะทำคะแนนสอบได้สูงกว่าคนอื่น

ดังจะเห็นได้จากการปิดป้ายประกาศหน้าโรงเรียนซึ่งอาจ ส่งผลต่อความมั่นใจและเกิดการดูถูกตัวเองของเด็กที่ถนัด ในด้านอื่นนอกเหนือจากวิชาการตามตำราทำให้

พวกเขาเหล่านี้รู้สึกไร้ที่ยืนแม้จะเปี่ยมไปด้วยความสามารถของตัวเอง และไร้ซึ่งการเหลียวแล

ทุกคนเกิดมาแตกต่างกัน

แน่นอนว่าไม่มีใครเหมือนกันร้อยเปอร์เซน ทุกคนเกิดมาแตกต่างกัน มีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งอยู่ในตัวไม่มีใครที่ไร้ประโยชน์แบบหมดจด และจะเห็นได้ชัดเลยว่าสังคม

การทำงานความสามารถในเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้คุณต่อสู้กับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพพอ เช่น

-เก่งด้านภาษา ถนัดการพูด ฟัง เขียน ได้อย่างเข้าใจและเรียนรู้เร็ว

-เก่งด้านตรรกศาสตร์คณิตศาสตร์ มีความสามารถด้านการคิดคำนวณ หาเหตุผล หรือด้านสถิติ

-เก่งด้านมิติสัมพันธ์ ชื่นชอบในด้านรูปแบบหรือรูปทรงสามารถสร้างภาพต่าง ๆ ในหัวได้ชัดเจน และถ่ายทอดออกมาได้ดีผ่านผลงาน

-เก่งด้านธรรมชาติ ชอบการสังเกต มีความคิดเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ตั้งคำถามและเหตุผลที่มาของสิ่งต่าง ๆ

-เก่งด้านร่า ง กา ย มีความแข็งแรง คล่องแคล่ว ใช้ร่า ง กา ยในการแสดงออก เหล่านี้เป็นต้น

ดังนั้นสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า “เด็กไทยไม่ได้โ ง่” เพียงแต่ขาดอิสระในการแสดงความสามารถที่โดดเด่นของตัวเองเพราะการสร้างกระบวนการ

ประเมินและชี้วัดความรู้เด็กจากเพียงข้อสอบและการชักจูงอย่างผิดทางจากพ่อแม่ คล้ายกับการบังคับให้ปลาปีนต้นไม้ ทั้งที่ปลาตัวนั้นถนัดว่ายน้ำเป็นที่สุดเชื่อเถอะว่า

ถ้าเด็กได้เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ และสังคมหรือคนรอบข้างส่งแรงผลักดันการเป็นผู้ใหญ่ ในวันข้างหน้าของเด็กเหล่านี้จะใช้ความสามารถที่แตกต่างกันนี้ช่วยกัน

ผลักดันสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณที่มา : t o n k i t 3 6 0

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…