Home ข้อคิด คนที่เขาใช้เงินเป็น 5 วิธีนี้ไม่มีหนี้ มีเงินเก็บ

คนที่เขาใช้เงินเป็น 5 วิธีนี้ไม่มีหนี้ มีเงินเก็บ

8 second read
0
0
3,418

คนที่ ใช้เงินเป็น 5 วิธีแบบนี้ จะไม่เป็นหนี้และมีเงินเก็บเงินใครๆ ก็อย ากจะมีมากแต่จะทำอย่ างไรล่ะ ที่จะทำให้เงินที่เราหามาได้ อยู่กับเราไปนานๆ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้สิน

หรือไปหยิบยื มคนอื่นเขา และวันนี้เรามี 5 วิธีของคนใช้เงินเป็น

1 รู้จักตั้งเป้าวางแผนการเงิน

เป้าหมาย คือสิ่งที่จะแสดงถึงผลลัพธ์ที่เรา ต้องการว่าเป็นยังไง เช่นเดียวกับการใช้เงินเพราะ ถ้าเรามีเป้าหมาย วางแผนการเงินที่ดี ก็ทำให้มองออกได้เลยว่าเราควรใช้เงินและเป้าหมาย

แบ บแผนการเงินที่ ชัดเจนเนี่ยทำให้คนประสบความสำเร็จมามากมายแล้ว

2 อย่ าเลี ย น แบบคนอื่นเขา

ทุกคนย่อมมีความอย ากได้อย าก มีเหมือนคนอื่นเขาโดยเพราะเลียนแบบด าร า เช่นใช้ของราค าแพงกินอาห ารหรูๆ ท่องเที่ยวต่างแดน เป็นต้นแต่ถึงอย่ างนั้นสิ่งที่เราไม่ควรลืมคือ

“ฐานะทางการเงิน ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้” ว่าสามารถใช้เงินได้ขนาดนั้นไหม เพราะถ้าไม่ไหวก็ไม่ควรหยิบยืมเพื่อมาสน อ งความต้องการในส่วนนี้เดี๋ยวมันจะสร้างปัญหาให้เรา ไม่จบสิ้ นนะ

ฉะนั้นเราจึงควรที่จะนึกถึง ความจริงไว้เสมอและถ้าอย ากร่ำรวย ก็ควรรู้จักประหยัดอดออมไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวสำคัญเลยคืออย่ าให้ความอย ากมาทำร้ า ยเราได้ จำไว้

3 วินัยคือ สิ่งสำคัญที่เราต้องมี!

มันคือสิ่งสำคัญ ที่จะชี้ได้ว่าเราจะเป็นหนี้ หรือมีเงินใช้ มันก็อยู่ที่วินัยนี่แหละเพราะหลังจาก มีเป้าหมายมีแบบแผนแล้ว “วินัย” นี่แหละที่จะเป็นตัวทำให้เรา ไปถึงเป้าหมายเช่น ตั้งเป้าไว้ว่า

จะเก็บเงินเดือนละ 5,000 ใช้เวลาสัก 10 เดือนเพื่อนำเงินไปลงทุ น สร้างร ายได้ทางใหม่ แต่เรานั้นก็ไม่มีวินัยเก็บเงินไม่ครบตามที่วางแผนไว้เป็นแบ บนี้ทุกเดือนจนครบ 10 เดือน

ก็คงย ากที่เราจะไปถึงเป้ากลับกันถ้าเรามีวินัย ทำได้ตามที่วางแผนไว้ได้ครบถ้วนพอถึงกำหนดเรา ก็จะถึงเป้าหมายได้ไม่ย าก

4 เลิกเสียเ งินด้วยอ ารมณ์ชั่ ววูบ

หลายคนๆคงเคยเป็น โดยเฉพาะสาวๆ ที่มักจะชอบใช้ การช้อปปิ้งเป็นการระบ ายอารมณ์ซึ่งนี่แหละคือ สิ่งที่จะทำให้ ไม่มีเงินใช้เงินไม่พอ เพราะการใช้อารมณ์ตัดสินโดยไม่ผ่านการคิด

การไตร่ตรอง อาจจะทำให้ใช้จ่ายไปอย่ างลืมตัว บางทีก็เผลอรู ด บั ตรเครดิ ตจนเป็นหนี้แทนที่จะผ่ อน คลายดันกลายเป็นเพิ่มปัญหาให้ตัวเองซะงั้น ก่อนการใช้จ่ายควรจะคิดให้รอบ

คอบก่อน เพื่อให้คุ้มค่าที่สุด

5 การลงทุ น ศึกษาจนรับความเสี่ ยงได้

เพราะสมัยนี้ นั้นการลงทุ น ไม่ใช้เรื่องย าก มีแหล่ งให้เราศึกษาข้อมูลได้มากมายเพราะโลกเราแคบลงด้วยเทคโนโลยีต่างๆ และด้วยความสะดวกรวดเร็วที่ทำให้โอกาสในการลงทุ น

นั้นเปิดกว้างทำให้หลายๆ คน มีโอกาสได้ลองลงทุ นกับธุรกิจต่างๆซึ่งบางคนก็ ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่สมหวังแต่ถึงอย่ างไร การลงทุ นก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวขนาดนั้น แค่เราต้อง

ศึกษาให้รู้ แต่ไม่ใช่ว่าแค่มีความรู้แล้วจะเพียงพอหรอกนะคิดไว้เสมอว่า “การลงทุ นมีความเสี่ ยง”ฉะนั้นนอกจากมีความรู้ เรายังควรจะศึกษาถึงความเสี่ ยง ของสิ่งที่เราจะลงทุ นด้วย

ว่าเป็นแบบไหนและพอศึกษาจนรับความเสี่ ย งนั้นได้ ค่อยลงทุ นจะดีกว่านะ ให้เรามั่นใจก่อนค่อยลงมือ ก็ได้สำหรับที่กล่าวมานี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ เพื่อให้เรามีเงินใช้ไม่ต้อง

ลำบากไม่ต้องเป็นหนี้ไงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆ ไม่มากก็น้อยวิธีเก็บเงินแบบหลอ ก ตัวเองกันดีกว่า เราจะออมเงินได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเรากำลังออมเงินอยู่ไปดูเลยว่ามีอะไรบ้ าง

1.หั กเข้าบัญชีอั ต โนมัติ

จะมีความตั้งใจอย่างเดียว มันไม่พอหรอกนะ เพื่อนๆ ควรทำเรื่องวางแผนการเงิน ให้เป็นเรื่องอัตโนมัติไปเลยโดยที่เราแทบไม่ต้องมานั่งป วดหัว ว่าจะต้องออมเงินเท่าไหร่ยังไงโดยให้

เพื่อนๆ เข้าไปคุยกับธน าคารแล้วขอจัดระบบโอ นเงิน อัตโนมัติเพียงเท่านี้ เพื่อนๆ ก็จะไม่พล าดหรือลืมเก็บเงินตาม ที่ต้องการแล้วล่ะนะ

2.เอาเงินไปซ่อน

ประหลาดดีนะ แต่การทำให้ตัวเองไม่รู้ว่า เหลือเงินอยู่เท่าไหร่มันจะทำให้เราใช้จ่าย ระวังมากขึ้นไม่อย ากใช้เงินฟุ่มเฟือย โดยทำการแยกบั ญชีเงินเก็บไว้ธน าคารหนึ่ง และบัญชี

ใช้จ่ายไว้ในอีกธน าคารนึงทำให้เป็นเรื่องย ากที่เราจะมองเห็น ยอดเงินเก็บและมันยังทำให้ออมเงินได้มากขึ้นด้วยหรือไม่ก็เราไม่ต้องทำบั ตรเอทีเอ็มเพื่อที่เราจะได้ไม่มีเครื่องมือ

ไว้ถอ นเงินออกมาใช้ ตามใจตัวเองไงล่ะ

3.เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นการออมซะ

หากเรามีการยกเลิก ค่าใช้จ่ายบางอย่างเช่น การเปลี่ยนโ ป ร มือถือให้ถูกหรือการยกเลิกเคเบิ้ลทีวีแน่นอนว่าต้องมีเงินเหลือใช่มั้ยล่ะ ถ้าอย ากเก็บเงินให้ได้เพิ่มขึ้นก็ให้เอาเงิน ที่เหลือนั้น

จากที่เราต้องคอยจ่ายทุกๆ เดือน มาออมซะ ก็จะได้เงินออมเพิ่มขึ้นนะ

4.เอาเงิน โบนั สมาออม

ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนั ส หรือการได้เงินคืนจากที่ใดๆ ก็ตามแต่ หากเพื่อนๆ อย ากเก็บเงินให้ได้เพิ่มขึ้นนั้นการที่เรา จะออมเงินส่วนเกิน ที่เราไม่ได้ใช้ก็จะทำให้เราสามารถออมเงินได้มากขึ้น

5.ใช้ A p p รายรับรายจ่าย

เราสามารถใช้ A p p ที่จะคอยติดตาม การใช้งานของตัวเองว่า เรานั้นมีการ ถ อน โอ น จ่ายกันไปยังไงบ้ าง ทำให้เราสามารถออมเงินได้ทำให้ เราสามารถดูแลบัญชีข้ ามธน าคาร

แล้วเก็บเงินส่วนที่เหลือได้ด้วยนะ

6.เงิ นเดือนขึ้น ก็ให้เก็บส่วนต่ าง

สมมุติปีนี้ ได้เงินเดือน เพิ่มขึ้น 2,000 ก็ให้เก็บเงิน ตรงนี้ไว้ในบัญชีเงินฝากจะดีเลยเพราะหากเรา ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มก็ออมเงินตรงนี้ไว้ใช้ตอนเ ก ษี ย ณ จะมั่นคง

7.ใส่กุญแจล็อกไว้เลย

หากมีเงินส่วนใด ที่เราไม่ได้ใช้ แล้วเราเองคิดอย ากจะออมเงินขึ้นมาก็ให้นำเงินไปเก็บไว้ในที่ที่นำออกมาย ากนะ เช่นการเก็บเงินไว้ในบั ตร เงินฝากที่จะทำให้เรา ถอนเงินออกมาไม่ได้

เว้นแต่จะจ่ายค่ าธร ร มเนี ยมเล็กน้อยมันเหมาะกับการออมเงิน ไว้สำหรับก่อนเ ก ษี ย ณเราสามารถเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้กับตัวได้ไว้ใช้ในย ามฉุ กเฉิ น โดยมีขั้นต่ำสัก 20,000 ก็โอแล้ว

8.ตั้งชื่อให้แต่ละบัญชี

พอเราเปิดบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี ก็เป็นชื่อของเรา หรือเป็นเลขบัญชี ดูน่าเบื่ อสุดๆ ใช่มั้ยล่ะยิ่งหากเรามีหลายบัญชีก็ยิ่งสับสน ว่าแต่ละบัญชีจะใช้ทำอะไร ถ้าอย ากออมเงินให้ได้มากขึ้น

ก็ให้เขียนไว้หน้าสมุดบัญชีว่า บัญชีนี้ใช้สำหรับอะไรกัน เราอาจจะตั้งชื่อให้แต่ละบัญชี เช่น ถ้าเป็นบัญชีเก็บเงินไปเที่ยวก็อาจจะตั้งเป็น ทริปไปฝรั่ งเศส อะไรแบบนี้ ให้เรารู้สึกสนุกไปด้วย

และออมเงินได้ด้วยมีหลากหลายวิธีเลย ที่จะทำให้เพื่อนๆ เก็บเงินได้โดยที่ไม่ต้องทำตัว ประหยัดจนเกินไปหากเราวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีๆ เราก็จะมีเงินเก็บไว้ใช้ในย ามที่เรา

จำเป็นจริงๆ หรือใช้ในตอนแก่นั่นเอง

ขอบคุณที่มา : s a n o o k ,

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…