Home ข้อคิด คนที่เขากล้า ให้คุณยืมเงิน ไม่ใช่เพราะเขา “โ ง่” (เตือนสติดีมาก)

คนที่เขากล้า ให้คุณยืมเงิน ไม่ใช่เพราะเขา “โ ง่” (เตือนสติดีมาก)

4 second read
0
0
323

“คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่” ลองอ่ าน แล้วจะรู้ถึง ความจริงที่เขามีให้คุณคนที่กล้าให้คุณยืมเงิน คือผู้อุปถั มภ์ ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้

หากคุณมีวาสนา ได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไปชั่ วชีวิต ตอนที่คุณลำบากเรื่องคนแล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้ ไม่ใช่ว่าเพราะเขามีเงินมากแต่เพราะน้ำใจของเขาที่อย ากฉุดคุณ

ให้ขึ้นจาก หุ บ เ ห ว ของความลำบาก ที่ให้คุณยืมนั้นมันไม่ใช่เงินแต่มันคือความเชื่อใจความไว้ใจและกำลังใจเพราะเชื่อในศักยภาพของคุณเพื่อให้คุณพ้นจากความลำบากในตอนนั้น

หวังว่าคุณทั้งหลายที่เป็นคนยืมเงินอย่าได้เหยี ย บ ย่ำ คำว่า น้ำใจ ที่ใครเขาให้มา เพราะคำว่า เสี ย สั จ จ ะคือการล้ มละล า ยที่ส าหั สที่สุด ในชีวิตคนเราต้องระวังไว้ให้ดี มิตรสหายที่

จริงใจคือทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตในขณะเดียวกัน ขอให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่าคนที่ชอบจ่ายเงินก่อนไม่ใช่เพราะเขาอวดว่ามีเงินมาก แต่เป็นเพราะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำคัญ

กว่าราคาอาห าร ในมื้อนั้นคนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อยตอนร่วมหุ้ นไม่ใช่เพราะเขาโ ง่ แต่เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปั น คนที่ยอมทำงานมากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเขาโ ง่

แต่เป็นเพราะเขาอย ากรับผิดชอบในหน้าที่และเขารักองค์กรคนที่ยอมขอโทษก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะเขาผิด แต่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่คนที่ยอมช่วยเหลือคุณ

ไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณ“แต่เป็นเพราะเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนแท้” คนอื่นช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจที่ไม่ช่วยเหลือคุณ นั่นก็เป็นเรื่องของเขา คนเป็นจำนวนมาก

แสดงท่าทางโกรธแค้ นที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืมเงิน ทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธแค้นเขาเลยคนบางคนกลับทำตัวฉลาดยืมแล้วไม่ยอมคืน คนประเภทนี้ สักวันหนึ่งจะหมดค่า ในสายตาของ

ผู้คนหากการได้พบการได้รู้จักกันคือวาสนา การจะคบหากันให้ย าวนานต้องอาศัยสัจจะและความจริงใจ

ขอบคุณที่มา : k u m k o o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…