Home ข้อคิด คนจีนทำไมถึง..รวยนาน แล้วตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

คนจีนทำไมถึง..รวยนาน แล้วตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

11 second read
0
0
594

คนจีนได้ชื่อว่า เป็นชนชาติที่ค้าขายเก่งมาก มีตัวอย่ างคนจีนมากมายที่ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกประเทศไม่ต้องคิดไปอื่นไกล แจ๊คหม่าคือตัวอย่ างที่ชัดเจนสุด นอกจากนี้ยังมี

ผลสำรวจ ที่น่าสนใจระบุว่า มีคนจีนกว่า3 ล้านคนที่มีสินทรัพย์เกิน 30 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 1 ล้านคน มีสินทรัพย์เกิน 50 ล้านบาทโดยคนเหล่านี้อยู่ในวัย 40-50 ปี ในเมืองไทยเอง

ก็มีคนไทยเชื้ อ สายจีนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอยู่จำนวนมากเช่น คุณธนินท์ เจียรวนนท์ (แซ่เจี๋ย) ,คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี (แซ่โซว) ,ตระกูลจิราธิวัฒน์ (แซ่เจ็ง) เป็นต้นเชื่อว่า

คนไทยแท้ๆ ทั้งหลายคงคิดคล้ายกันว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงได้เก่ง ทำธุรกิจร่ำรวย ที่สำคัญรวยแบบต่อเนื่องรวยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ในขณะที่ไทยแท้ๆ อยู่บนแผ่นดินนี้มานาน กว่ายังไม่

สามารถทำได้ขนาดนั้น แต่ถ้าได้รู้เหตุผลที่แท้จริงคนไทยก็จะมี 2 จำพวกคือเห็นแล้วเกิด แรงบันดาลใจอย ากทำตาม กับอีกพวกที่รู้แล้วแต่ไม่สนใจทำอะไรที่ตามใจตัวเองเหมือนเดิม

1.ขยัน ประหยัด อดทน เหมือนมดงาน

ความร่ำรวย ของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการมีนิสัยขยัน พร้อมจะทำงานและพัฒนาตัวเองทุกอย่ างเท่าที่ทำได้ อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ ประหยัด อดออมจึงทำให้มีเงินก้อนเร็ว

ในการเริ่มทำธุรกิจ และยังเป็นนิสัยติดตัวไปตลอดถึงแม้จะร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ตาม

2.คนจีนรั กษ าสัจจะเยี่ยงชีวิต

ไม่ว่าจะทำกิจการ งานอะไร คนจีนจะมีนิสัยหนึ่งที่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าเลยทีเดียว นั่นก็คือสัจจะในการทำงานหรือการดำรงชีวิต ซึ่งการรั กษ าคำพูด พูดคำไหนคำนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ

ในการทำธุรกิจและทำให้ได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิตที่ทำให้พวกเขาร่ำรวย

3.ยึดมั่นในเรื่องการค้าขาย

คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ มีรากฐานอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำเราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนจีนอพยพ หรือ ย้ าย ถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใด ก็ตามมักจะ

เอาความรู้เดิมที่ติดตัวมาเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขาย ด้วยคนจีนเชื่อว่าการค้าขายคือการลงทุ นที่ดีที่สุด

4.คนจีนสอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

เคล็ดลับความสำเร็จ ที่ธุรกิจคนจีนขย ายใหญ่โตเพราะเขาจะสอนลูกหลานว่าเมื่อมีเงินอย่ าไปใช้ฟุ่มเฟื่อยส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมีส่วนที่เก็บไว้ขย ายธุรกิจด้วยการขย าย ธุรกิจแบบจีน

ใช่จะโตแบบพรวดพราดแต่เขาจะค่อยๆ ขย าย จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม บางทีหากไม่แน่ใจก็ยังไม่ลงทุ นขย ายด้วย

5.ไม่จำเป็นอย่ ามีหนี้ สู ญ

เราจะเห็นตามร้านค้า ปลี ก ที่มักมีภาพล้อเลียนระหว่างพ่อค้าเงินสด กับพ่อค้าเงินเชื่อ เหมือนคำแบบไทยๆที่คุ้นเคยกันดีว่าจ่ายสด งดเชื่ อ เบื่อทวง นั้นคือลักษณะของการค้าแบบจีนที่

ไม่ต้องการให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงินสด ไม่ใช่เงินเชื่อ หรือเงินผ่ อ น คนจีนเชื่อว่าการเป็นหนี้ทำให้เสียเวลาในการทำธุรกิจมากกว่าเดิมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

6.ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิก ธุรกิจในหลายๆ อุตสาหก รรม โดยมีคติว่า “ทำธุรกิจ ต้องทำเป็นคนแรก อย่ าไปแข่งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว” ความขยันในการคิดและค้นหาสินค้ามาข าย ก่อนใครๆ

ถือเป็นกลยุทธ์การค้าที่สร้างให้พวกเขามั่งคั่งและกลายเป็นเจ้าตลาดมากมาย

7.ขย ายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อยๆ

คนจีนมักขย ายกิจการตัวเอง ไปทีละนิดละหน่อยไม่เน้นเร่งรัด รวดเร็ว เพื่อป้องกันความผิดพลาดรวมถึงการขย ายที่รวดเร็วเท่ากับเป็นการทำให้เงิน ทุ น ไปจมอยู่กับที่แบบไม่งอกเงย

คล้ายกับเป็นการทำลา ย ตัวเองมากกว่าที่จะเรียกว่าเติบโต

8.รู้จักต่อยอดและเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องธรรมดาของการค้า ที่จะต้องเจอคู่แข่งมากมาย แต่ชาวจีนไม่ได้มองเช่นนั้น ในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาสธุรกิจของตัวเองอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นก่อนกัน อย่ าง C Pที่ดึงเอา 7 – 1 1

มาลงทุ นในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงวงการ ค้ า ป ลี ก เมืองไทยอย่ างสิ้นเชิงนั้นคือ หนึ่งในการต่อยอดและเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด

9.คนจีนรู้จักกระจ าย ความเสี่ ย ง

เราจะเห็นว่าคนจีนที่เป็น นักธุรกิจไม่ได้เอาเงินไปกระจุกไว้ที่เดียว หากแต่มีการกระจ าย ความเสี่ ยงไปสู่การลงทุ นในรูปแบบอื่นๆ เช่นอสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วนในกิจการอื่น รวมถึง

การลงทุ นหรือขย ายกิจการในต่างประเทศอันเป็นการกระจ าย ความเสี่ ย ง หากเกิดปัญหากับธุรกิจหลักก็ยังมีรายได้จากทางอื่นหลงเหลืออยู่

10.เทคนิคซื้ อ เมื่ออิ่ม ขายเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่มัก มีหัวธุรกิจที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้าคือรู้จักมองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสมแบบไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ ดังเราจะเห็นว่า คนจีนมักคิดโน่นทำนี่ ออกมาขาย

ซึ่งในช่วงแรกๆ อาจขายไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหาเพราะเขา ถือว่าอะไรที่เริ่มต้นมักย ากเสมอ คนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัยแวดล้อมว่าธุรกิจไหนควรทำหรือไม่ควรทำในพื้นที่นั้นๆ

จุดเด่นของคนจีน ที่ทำให้ร่ำรวยคือ “คิดแล้วทำ” “ทำแล้วตั้งใจ” “ต่อขย ายธุรกิจอย่ างเป็นระบบ”ซึ่งคนไทยหลายคนก็มีไอเดียธุรกิจที่ดีแต่ส่วนใหญ่มักไม่ลงมือทำด้วยความกลัวต่างๆ นานา

เช่นกลัวข าดทุ นกลัวไม่มีคนซื้ อ กลัวเป็นหนี้ ซึ่งความกลัวนี้ทำให้เราไม่กล้า ที่จะก้าวออกจากโลกแคบๆ ที่เราอยู่ คนรวยคือคนที่กล้าทำ ยิ่งรู้จักบริหารจัดการ ก็ยิ่งทำให้รวยเร็วรวยทน รวยนาน

ขอบคุณที่มา : t h a i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…