Home ข้อคิด คงเคยได้ยินนะ ไม่โกรธไม่เกลียดและไม่เฉียดเข้าไปใกล้

คงเคยได้ยินนะ ไม่โกรธไม่เกลียดและไม่เฉียดเข้าไปใกล้

2 second read
0
0
531

ในแต่ละวัน เราอาจต้องพบเจอผู้คนมากมาย คนเหล่านี้ อาจเป็นคนที่เคยทำอะไรไม่ดี ให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมาก่อน เป็นต้นเหตุให้เรา อารมณ์เสีย รู้สึกไม่ดี หงุดหงิด

ทุกครั้งที่ได้เจอ แต่ ทุกข์ตกอยู่ที่คนเ ก ลี ย ด กรรมตกอยู่ที่คน เ คี ย ดแ ค้ นคนที่ไม่ทุกข์ ไม่มีกรรม คือ คนที่ไม่เ ก ลี ย ด ไม่เ คี ย ดแ ค้ นใคร ใครให้อภัยก่อน

ก็มีความสุขในชีวิตก่อน คุณต้องเข้าใจก่อนว่า “ให้อภัย” กับ “ให้โอกาส” มันคนละส่วนกัน ให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาส ให้อภัยแต่ไม่กลับไปคบ ไม่กลับไปสุงสิงด้วย

เราเลือกที่จะ ‘เก็บ’ หรือ ‘ไม่เก็บ’ คนบางประเภทไว้ในชีวิตได้ การให้อภัย คือ การยกโทษทางจิตใจในสิ่งผิดที่เขาทำต่อเรา ทำให้ความรู้สึกของความโ ก ร ธแ ค้ น

ของเราบรรเทา เรารู้สึกว่าเราให้อภัยเขาได้ เราจึงให้อภัย ให้อภัยโดยไม่ขึ้นกับว่าคนที่ทำผิดนั้นจะเป็นอย่างไร จะเสียใจ จะชดใช้ จะรับโทษหรือเปล่า เราไม่ต้อง

ไปสน แต่เราก็ให้อภัยเขาได้ เพื่อปลดปล่อยความแค้ นออกจากใจเรา ปล่อยความคิด ความรู้สึกด้านลบ ให้ออกไปจากเรา เพื่อที่เราจะไม่ทุกข์ บางครั้งเราไม่ให้

อภัยบางคน เพราะ คิดว่าเราทำไม่ได้หรือไม่เราก็รู้สึกว่า เราไม่อยากให้อภัย เราจะเก็บความโก ร ธแค้ นนี้ไว้ เพราะเขาไม่สมควรได้รับการให้อภัย แต่ในขณะเดียว

กันนั้น เรากลับไม่รู้ตัวว่าจิตใจที่โก ร ธแค้ นนั้นมาพร้อมกับความทุกข์ และมันทำร้า ยเราเสมอ คนที่ทำผิดกับเรา ไม่ได้มารู้สึกด้วยกับเราเลย การให้อภัย ก็ไม่ได้

หมายความว่า เราจะต้องกลับไปดีกับเขาแต่เป็นการทำให้เราพ้นจากจิตใจที่เคีย ดแค้ นและเจ็ บปว ดต่างหากให้อภัยได้ แต่ไม่กลับไปสุงสิงด้วย ยกโทษให้ แต่

ไม่กลับไปคบ การให้อภัย ทำให้เราได้ชีวิต และ ความสุขของเรากลับมา หากอยากอยู่อย่างสบายใจ อยากมีชีวิตที่สงบสุขมาก ต้องฝึกใจ เลิกยุ่ง เลิกมอง รั กษ า

ระยะห่างเท่าที่เราสบายใจ เรียนรู้ที่จะ ไม่ใส่ใจคนอื่นจนเกินไป เกลี ย ดก็อย่าไปมอง ไม่ชอบก็อย่าไปดู หากไม่ใส่ใจคนที่อื่นจนเกินไป ก็ไม่มีใครมาทำให้เราหงุดหงิดได้

ลองท่องไว้ ไม่โกร ธ ไม่เกลี ย ด และ ไม่เฉียดเข้าไปใกล้ ให้อภัยเขา เราสุข โกรธเขา เกลี ย ดเขา เราก็ทุกข์เอง ให้อภัยมันช่วยปลดปล่อยเราจาก ความทุกข์ และ

ความแค้ น คนที่ทำได้คือคนที่ชนะไม่ใช่พ่ายแพ้ จริงๆ แล้วการให้อภัยกับการให้โอกาสเป็นคนละส่วนกัน เราให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาสได้ เพราะการให้อภัยคือการ

ยกโทษทางจิตใจแต่การให้โอกาสต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเองของคนทำผิด ถ้าคนทำผิดไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เสียใจ เราไม่จำเป็นต้องกลับไปคุยด้วย ไม่ต้อง

กลับไปสุงสิงด้วย แค่ยกโทษให้เขา แล้วเดินหนีออกมา ต่างคนต่างอยู่ เอาความสุขของเรากลับคืนมาใหม่เป็นของเรา

ขอบคุณที่มา : f w m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…