Home ข้อคิด “กับดักคนจน” สิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ ไม่หลุดพ้นความจนสักที

“กับดักคนจน” สิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ ไม่หลุดพ้นความจนสักที

4 second read
0
0
715

การพนักงานธรรมดาๆ อย่างเราเนี่ยทำงานหนักมาก แต่คนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่ว่าเราก็ต้องทน เพราะเราอยากได้เงิ น เวลาในชีวิตเกือบครึ่งชีวิตมันหมดไปกับการเดินทาง เราก็สู้ทน

ทำไปเพราะความจนมันทำให้เราต้องอดทนและเราก็ยังชอบซื้อของแพ งๆมาใช้ด้วยทั้งวันหยุด ก็ชอบไปเดินดูตามห้างหรูๆเพราะแบบนี้ไง มันถึงเงินไม่เหลือและนิสัย 6 ข้อนี้ ที่เราจะดัด

นิสัย ให้จริงๆ จังๆ สักทีนะ

1. ไม่มีวินัย สำหรับการออม

เมื่อข าดเ ป้ าห ม า ยที่ชัดเจนการออมจะไม่เกิด ถ้าไม่มีวินัยและความเสมอต้นเสมอปลายและเมื่อคุณไม่มีวินัยในการออมคุณก็จะไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเ งินได้ เพราะจะทำ

อะไรก็ไม่มีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ

2. ก่อหนี้บั ต รเครดิ ต

เพราะการมีบั ตรเครดิ ตเป็นเรื่องที่ให้คุณ และให้โทษพอๆกันถ้าคุณไม่สามารถ จัดการกับค่าใช้จ่าย ที่คุณใช้ในแต่ละเดือนได้การใช้บั ตรจนเต็มวงเ งินในแต่ละเดือน มันจะทำให้เกิดภาระ

มากมายจนท้ายที่สุดคุณเลือกชำ ร ะแบบขั้นตํ่าแล้วก็นำไปสู่ การเป็นหนี้ในที่สุด

3. หลงของแบร นด์เนม

ในปัจจุบันคือ กระเป๋าเสื้อผ้านั้นจะต้องเป็นสินค้ าที่มีชื่อเสียง แม้ว่ากระเป๋าหรือเสื้อผ้าของ แ บ ร น ด์ จะมีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ ก็จริง แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีร ายได้มากมายอะไร

ก็ไม่ควรที่จะซื้อมาใช้ และไม่ควรตัดสินใจซื้อทันทีเมื่อเงินเดื อนออกเพราะเดือนนั้นๆ จะทำให้คุณต้องหยิบเงินสำรองมาใช้ก็ไดและเงิ นเก็บที่คุณออมไว้ ก็ลดลง เพราะงั้นการออมที่คุณ

วางแผนออมไว้มันจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ถ้าคุณนำเ งินออมมาใช้กับสิ่งฟุ่มเฟือย

4. สร้างหนี้

เพราะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนสินค้ า หรืออะไรก็ตามที่สามารถผ่อนได้ คุณผ่อนหมดทั้งที่ร ายได้ของคุณ ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แล้วเมื่อ หั กค่าผ่อนต่างๆเมื่อร ายได้คุณยังไม่พร้อมต่อ

การสร้างหนี้คุณควรคิดให้ดี ว่าควรหลี กเลี่ ยงที่จะเป็นลูกค้ าเงิ นผ่อนดีไหม

5. ฟุ่มเฟือย อย ากได้นั่นอย ากได้นี่

เพราะทั้งๆ ที่บางอย่างไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอะไรเลย หรือบางสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณกลับซื้ อมาเพิ่มซะงั้น พอถึงสิ้นเดือน แทนที่คุณจะหั กเงิ นออกสำหรับออมคุณกลับนำเงิ นออมไปซื้ อสิ่งของ

ที่คุณอย ากได้ ไม่มีความยับยั่งชั่งใจซะเลย

6. เป้าหมายทางการเงิ นไม่มี

เพราะว่าไม่มีแผนด้านการเงิ นที่ชัดเจนเลย โดยเฉพาะแผน การออมเงิ นที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าในแต่ละเดือนจะออมเท่าไหร่ หรือแม้จะตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วว่าแต่ละเดือนจะออม

แค่ไหน แต่พอถึงสิ้นเดือนนั้นๆ ก็นำเงินในส่วนนั้นไปใช้จนหมด แทนที่จะนำเงิ นนั้นไปออมเพื่ออนาคต

ขอบคุณที่มา : e-y h a n g w a

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่มีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ทำไมมักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเสมอ

พ่อแม่ของเรา มีพระคุณเหนือกว่าขุนเขา เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้าย ขวา ทั…