Home Uncategorised 9 แนวคิด ในการใช้เงิน แบบที่เศรษฐีสอนลูก

9 แนวคิด ในการใช้เงิน แบบที่เศรษฐีสอนลูก

40 second read
0
0
826

การมีครอบครัวและมีลูก เป็นเรื่องย ากอีกอย่างหนึ่งของชีวิตคน โดยเฉพาะการจะเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาได้ ต้องใช้เวลานานหลายสิบปี นอกเหนือจากการดูแล

เรื่องสุ ขภ า พ การศึกษา และความรักแล้ว ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ คือการมีผู้ที่คอยให้คำแนะนำด้านการใช้ชีวิตและการเงิน

อย่างเหมาะสม M o r g a n H o u s e l ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคล และการทำธุรกิจ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เพิ่งจะมีลูกในวัยหัดเดิน เล่าว่า ตอนนี้เขายังดูแล

ลูกเพียงแค่เรื่องอ าห า ร และการนอนหลับเท่านั้น แต่วันหนึ่งลูกของเขาก็ต้องออกไปใช้ชีวิต และต้องการคำแนะนำเช่นกัน โดย H o u s e l ได้ลิสต์คำแนะนำ

การใช้ชีวิตจากประสบการณ์ของเขา ที่อย ากให้ลูกได้รู้

9 สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอย ากบอกลูกตัวเอง

1.เก็บเงินอาจไม่ใช่เรื่องย ากๆ เสมอไป

หลายคนอาจเคยเข้าใจว่าการเก็บเงินเป็นเรื่องย าก ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และมีการวางแผน คำนวนผลตอบแทนเป็นตัวเลขอันน่า ป ว ดหัว แต่ความจริงแล้ว

H o u s e l เล่าว่า การเก็บเงินที่ดี ไม่ใช่การเก็บเงินที่มีความซับซ้อน แต่ต้องเป็นการเก็บเงินที่มีความสม่ำเสมอ และทำอย่างต่อเนื่องในระยะย าว โดยไม่เลิกเก็บเงิน

ระหว่างทางนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องพย าย ามหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ก้อนใหญ่ๆ ซึ่งจะทำให้การเก็บเงินกลายเป็นสิ่งที่ล้มเหลวได้

2.ผลตอบแทนที่มีค่า คือการรู้จักบริหารเวลาให้เป็น

การได้ทำในสิ่งที่อย ากทำ ในเวลาที่เลือกเองได้ กับคนที่เรารักนับว่าเป็นความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้ชีวิต โดยเฉพาะหากเรามีได้ทำงานที่สามารถบริหาร

จัดการเวลาได้เอง มีความยืดหยุ่น ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางนานๆ รวมถึงได้หยุดพักผ่ อ น และตัดสินใจเกษียณอายุในช่วงวัยที่ตัวเองต้องการ โดยไม่ต้อง

กลัวลำบากเรื่องเงิน ก็นับว่าเป็นสิ่งตอบแทนที่มีค่าอย่างมากในรูปแบบหนึ่ง

3.โอกาสปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จ

หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้” บางคนอาจเข้าใจว่าความจน หรือรวย เกิดจากสิ่งที่เราเลือกทำ แต่ความจริงแล้ว

H o u s e l คิดว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดสถานะทางการเงิน และความสำเร็จในชีวิต นั่นคือ “โอกาส” นั่นเองโอกาสในที่นี้มีทั้งโอกาสที่ได้เติบโต

มาในครอบครัว สถานที่ ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน รวมถึงโอกาสที่จะได้พบเจอคนต่างๆ เข้ามาในชีวิต ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจคือ การทำงานหนักไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิต และความย ากจนก็ไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจ ก่อนที่จะตัดสินคนอื่นๆ

ด้วยมุมมองของตัวเองจึงควรคิดให้ถี่ถ้วนเสียก่อน

4.มีเงินมาก แต่ต้องใช้แต่พอดี

การรู้จักอยู่อย่างประหยัด ใช้จ่ายอย่างพอดีนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งมีพื้นฐานทางการเงินที่ดี เพราะหากลองจินตนาการถึงคนที่

มีรายได้สูง แต่ใช้จ่ายจนแทบไม่เหลือเงินในแต่ละเดือน กับคนที่อาจมีรายได้น้อยกว่า แต่ใช้จ่ายเงินอย่างพอดี จนแต่ละเดือนมีเงินเหลือเก็บ ก็นับว่าเป็นคนที่มี

ความมั่ นค งทางการเงินมากกว่าเช่นกัน

5.การถูกตามใจไม่ใช่เรื่องดี

การเป็นพ่อแม่ ย่อมอย ากตามใจลูก และต้องการให้ลูกได้ในสิ่งที่ดีที่สุด แต่อย่าลืมว่า การปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้คุณค่าของเงินก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะ

การจะรู้คุณค่าของเงินได้ ต้องเป็นสิ่งที่พบเจอกับความขาดแคลนด้วยตัวเองก่อนรวมถึงการสอนให้ลูกเข้าใจว่าจะได้ทุกๆ อย่างอย่างที่ต้องการไม่ได้ เพราะลูก

จะต้องรู้จักแยกแยะคำว่า ความต้องการ และความอย าก ซึ่งจะช่วยให้ลูกสามารถเข้าใจเรื่องการใช้เงิน การออม และคุณค่าของเงินได้เป็นอย่างดี

6.ชีวิตมีค่าเสียโอกาสเสมอ

การใช้ชีวิตโดยทำงานหนัก หักโหม ไม่มีเวลาว่าง จำเป็นต้องแลกกับความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ทั้งคนในครอบครัว และเพื่อนๆ ที่ต้องหายไป การเลือกล งทุ น

ในบางรูปแบบแม้จะให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆ แต่ก็ต้องแลกด้วยความไม่แน่นอน และสภาพตลาดที่อาจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ทุกๆ สิ่ง

ทุกๆ ทางเลือก มีคุณค่า และค่าเสียโอกาสในตัวมันเอง

7.เงินไม่ใช่สิ่งที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จเสมอไป

W a r r e n B u f f e t t เคยกล่าวไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิต คือ “เมื่อจำนวนคนที่เราอย ากใช้ชีวิตอยู่ด้วย รักเราจริงๆ” ซึ่งความรักที่จะได้รับจากคนอื่นๆ

จะมาจากการปฎิบัติตัวต่อคนอื่นๆ ของคุณเอง ไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีธนาคาร เพราะเงินไม่สามารถซื้ อสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ทั้งความเป็นตัวของตัวเอง ความซื่อสัตย์

และความเห็นอกเห็นใจที่มีต่อคนอื่นๆ

8.ชีวิตนี้เปลี่ยนใจได้ ไม่เป็นไร

ในชีวิตนี้คงไม่มีใครเกิดมาแล้วสามารถรู้ความฝัน ความต้องการ และเริ่มวางแผนเป้าหมายของตัวเองได้ตั้งแต่ยังเด็ก หรือบางคนอาจคนพบตัวเองเคยมีความชอบ

ในเรื่องๆ นึงมากๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความชอบก็เปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนใจเลือกทางเดินให้กับชีวิตใหม่อีกครั้ง ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด โดยเฉพาะในเรื่อง

การเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ และเลือกทำงานในสิ่งที่อย ากทำ โดยเฉพาะหากยังมีอายุไม่มาก การเปลี่ยนใจ เลือกทางเดินให้กับชีวิตตัวเองอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร

9.อย่าเชื่อคำแนะนำทุกอย่างๆ ของคนอื่น

แม้ว่า H o u s e l จะให้คำแนะนำเรื่องที่อย ากสอนลูกของเขามาถึง 8 ข้อแล้วก็ตาม แต่ในข้อสุดท้ายนี้เขากลับแนะนำว่า ในชีวิตเราต้องหัดปฎิเสธคำแนะนำของคนอื่นบ้ าง

เพราะชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แม้แต่พ่อแม่ กับลูกๆ ยังใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่มีคำแนะนำไหนที่ถูกต้องไปเสียหมด ดังนั้นก่อนนำคำแนะนำ

ของคนอื่นมาใช้ ต้องพิจารณาถึงบริบทการใช้ชีวิต เ ป้ าห ม า ย และสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองเสียก่อน

ขอบคุณที่มา : b r a n d i n s i d e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In Uncategorised

Check Also

12 สัญญาณเตือนว่า ทำไมเราควรมีเงินเก็บสำรองได้แล้วนะ

1.ใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดเพราะระบบใหม่ของธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าการที…