Home ข้อคิด 9 ลักษณะแย่ๆของคน ที่มักเจอในที่ทำงาน ที่คุณต้องระวัง

9 ลักษณะแย่ๆของคน ที่มักเจอในที่ทำงาน ที่คุณต้องระวัง

6 second read
0
0
4,389

1.คนที่ไม่รับฟังผู้อื่น

คนประเภทนี้มักคิดว่าตัวเองเก่ง และรู้ดีที่สุดในการทำงานแต่ละเรื่อง จนขาดการรับฟังผู้อื่นเพราะมองว่าเสียเวลาและเข้าใจดีอยู่แล้ว โดยลืมมองไปว่าการทำงานอาจต้อง

เปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิธีการ

รับมือกับคนแบบนี้

ทำใจเยอะ ๆ ปล่อยวางเชิง อารมณ์เยอะ ๆ ก่อนที่เราจะสื่อส า รกับเขาและเตรียมข้อมูลที่จะสื่อส า รให้แปลกและแตกต่างจนเขาคาด ไม่ถึงและพร้อมรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้น

หากคนที่ไม่รับฟัง เป็นหัวหน้างานเรา และเราได้นำเสนอข้อมูลไปให้พิจารณาแล้วหากเขาไม่ตัดสินใจจงก้มหน้าก้มตา ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในสิ่งที่ทำได้เต็ม 100 %

ต่อไปหรือหากรู้สึกไม่มีความสุขในการทำงานกับคนแบบนี้ จงมองทางเลือกอื่น ๆ ไว้บ้ างครับ เพราะชีวิตไม่มีทางตัน

2.คนที่พูดไม่คิด

คนประเภทนี้ มักใช้อารมณ์เป็นใหญ่ มักจะพูดโดยไม่สนใจคนอื่นจนบางครั้งทำให้คนฟัง เสียหายเสียหน้าเสียใจ และเสียความรู้สึก และมักไม่รู้ตนเอง หรือหากรู้ตนเอง

ก็ไม่ทันที่จะดึงคำพูดนั้นกลับคืนมา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อย่าไปเก็บคำพูด ของคนเหล่านี้ มาทำให้ใจเป็นทุกข์ครับ ปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยวางและโฟกัสสิ่งที่ทำตรงหน้าให้ดีที่สุด ยกเว้น เรื่องที่เขาพูดถึงแม้จะทำให้เราเสียใจ

แต่ถ้าเป็นจริงอย่าง ที่เขาพูดก็ควรพิจารณานำไปปรับปรุงตนเองต่อไปครับ

3.คนที่ขาดสัมมาคารวะผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักไม่ค่อยยิ้ม ไม่ค่อยไหว้ ให้เกียรติต่อคนที่อาวุโสมากกว่า เพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้เกียรติต่อคนเหล่านี้ ก่อนครับ เพราะบางครั้งเขาอาจต้องการให้คนอื่นมาให้เกียรติต่อตัวเขาก่อนก็ย่อมได้ดังนั้น เราอย่าไปโต้แย้งในสิ่งที่เขาเป็น แต่ให้ใช้ใจแลกใจกับเขา

เพื่อ ทำให้เขาเห็นว่าการเคารพซึ่งกันและกันโดยเฉพาะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ นับเป็นความงดงามที่ควรทำในองค์กร

4.คนที่มักกังวลตลอดเวลา

คนประเภทนี้มักขี้กลัว และไม่มั่นใจเวลา ที่ต้องทำสิ่งใหม่ ๆ จนขาดการลงมือทำที่มากพอและไม่กล้าเสนอ แนะความคิด ได้แต่รอคำสั่งให้ทำเพียงเท่านั้น

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเรามีลูกน้องประเภทนี้ ควรให้กำลังใจและพร้อมรับฟัง ในการมอบหมายงานทุก ๆ ครั้งว่าสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดหรือเปล่า ถึงแม้งานอาจจะเร่งด่วน แต่ต้องพร้อม

ให้โอกาสเขาพูดถึงกรอบเวลาที่สามารถทำได้ รวมถึงการป้อนงานใหม่ ๆ โดยค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไปอย่าไปเร่งรีบมากเกินขอบเขต

5.คนเฉื่อย

คนประเภทนี้ มักทำงานไปเรื่อย ๆ ทำแบบเดิม ๆ ถึงแม้จะมีวิธีการที่ดีกว่าแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองขาดความมุ่งมั่น ทำงานค่อนข้างช้า ไม่สนใจว่าคนอื่นที่รับงานต่อว่า

จะเป็นอย่างไร ทำงานทันเวลาไหมเพราะส่งงานล่าช้าทุกที

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ต้องทำใจเยอะ ๆ หากหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลง ตนเองในทันที แต่คนเราต้องมีความหวังครับถึงแม้จะริบหรี่ 555คนประเภทนี้ที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงอาจเพราะขาดความรู้

ความเข้าใจในสิ่งใหม่ ๆการสนับสนุนให้เขาได้ไปเปิดโลกสร้างมุมมองใหม่ ๆ เติมพ ลั งให้ชีวิต นับว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยส่งไปอบรมภายนอกองค์กรหรือให้ลองทำงานใหม่ ๆอาจ

ทำให้เขาเปลี่ยนแปลง ตนเองก็ย่อมได้ครับ

6.คนที่ชอบฆ่ าน้อง ฟ้องนาย ขายเพื่อน

คนประเภทนี้ ค่อนข้างน่ากลัว ปากกับใจไม่ค่อยตรงกัน ไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดี อิจฉาคนไปวัน ๆ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อยู่ห่าง ๆ จะดีที่สุด แต่หากต้องทำงานร่วมกัน ต้องยอมรับและเน้นความเป็นมืออาชีพคือประสานงานเท่าที่จำเป็นต้องทำ มีแผนสำรองเผื่อไว้ กรณีที่คนประเภทนี้แกล้งเรา

อย่าประมาทครับและหากไม่ต้องทำงานด้วยก็ควรอยู่ห่าง ๆ ไว้ย่อมปลอดภัยที่สุด

7.คนที่ชอบกินแรงเพื่อนไม่ค่อยทำงาน

คนประเภทนี้ไม่ค่อยชอบลงมือทำงาน แต่ชอบพูดคุยโม้โอ้อวดไปวัน ๆ ว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้พอจะทำงานก็หมดเวลาเลิกงานกลับบ้ าน

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้กำลังใจเขา พูดในแง่ดีถึงความสามารถของเขาที่เขามีให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ และกล้าลงมือทำให้เห็นประจักษ์กับสายตาผู้อื่น อย่าไปว่าเขาในแง่ร้ า ยคนพวกนี้

ชอบต่อต้านครับแรงมาก็อย่าไปแรงกลับควรผ่ อ นหนักเป็นเบาจะดีกว่าครับ

8.คนที่ชอบนินทาคนอื่น

คนประเภทนี้วัน ๆ ไม่ค่อยทำงานชอบจับกลุ่มนินทาว่าร้ า ยคนอื่น เพราะมักมองคนอื่นในการจับผิดมากกว่าการจับถูก มักคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ต่อหน้าอย่าง ลับหลัง

อย่างโดยเฉพาะการจับกลุ่มนินทาหัวหน้าตนเองเห็นแล้วเพลียครับ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเจอคนเหล่านี้ชวนไปคุย ด้วยคำว่ามารย าทไม่ควรหลีกหนี แต่ก็ไม่ควรพูดสมทบแค่รับฟังเพราะไม่อย ากมีปัญหา กับใครทั้งนั้น หรือถ้าไม่อย ากเสียเวลาในการทำงาน

ไปนั่งรับฟังเรื่องไร้ส า ระก็ปฏิเสธออกไปโดยอ้างงานที่เยอะต้องรีบสะสาง แต่ต้องรู้จักพูดนะครับ เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้รับรู้ว่าเรานั้นไม่อย ากฟัง

9.คนที่ชอบเงียบ ไม่ค่อยสื่อส ารกับคนอื่น

มาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะครับ คนประเภทนี้ มีนิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใครในออฟฟิศเวลาทำงานหากรับเรื่องมาก็เงียบเหมือนเดิม ไม่แจ้งความเคลื่อนไหว

ให้คนที่ประสานงานรู้ว่างานไปถึงไหนแล้ว ส่งอีเมล์ไปก็ไม่เคยตอบกลับ รับปากว่าจะทำแต่ก็เงียบเหมือนเดิม

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากต้องประสานงาน กับคนที่ชอบเงียบนั้น เราควรติดต่อสื่อส า ร 2 ทาง โดยการส่งอีเมล์ไปแจ้งข้อมูลและจากนั้นควรโทรหา หรือ เดินไปพูดคุยกับคนประสานงาน ถึงงานที่

แจ้งไปเพื่อพูดคุยมากกว่ารอการตอบกลับผ่านอีเมล์เพียงอย่างเดียว การส่งอีเมล์ เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล เชิงลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในการประสานงาน แต่ก็ไม่เท่า

กับการพูดคุยกันเยอะ ๆ เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับส ารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการทำงานนะครับ

ขอบคุณที่มา : J u n j a o n e w s

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…