Home ข้อคิด 8 เรื่อง ที่คนประสบความสำเร็จ เขาทำทุกวัน ที่คนทั่วไปมักมองข้าม

8 เรื่อง ที่คนประสบความสำเร็จ เขาทำทุกวัน ที่คนทั่วไปมักมองข้าม

5 second read
0
0
599

เมื่อคุณใช้เวลาอยู่กับคนเก่งๆ นานๆ คุณก็จะเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมต่างๆ ของพวกเขาสิ่งที่น่าสนใจคือพฤติกรรมบางอย่ างก็สังเกตเห็นได้อย่ างชัดเจนแต่บางอย่ าง

ก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนและลึกล้ำซึ่งมีเพียงสุดยอดผู้นำเท่านั้นที่ทำราวกับว่าการเป็นผู้นำ ช่างเป็นเรื่องง่ายดาย จนคุณแทบดูไม่ออกว่าจริงๆ แล้ว พวกเขาต้องทำ

อะไรบ้ า งนี่คือ 8 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จทำอยู่ทุกวัน และคุณเองก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จได้

1. พวกเขากล้าเผชิญหน้ากับความกลัว

เหล่าผู้นำรู้ว่าในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย พวกเขาต่างก็ต้องพบเจอกับความกลัว และความสับสนในตนเองไม่มากก็น้อย แต่พวกเขาก็จะยังคงเดินหน้าต่อไป

แม้บางครั้งจะรู้สึกแ ย่ การกล้าปะทะกับความกลัวและความไม่แน่นอนนี้เองคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นออกมาจากคนอื่นๆ

2. พวกเขาเปิดรับข้อเสนอแนะต่างๆ

ผู้ประสบความสำเร็จต้องการคำแนะนำอยู่เสมอระหว่างการทำงานเพื่อพัฒนาตนเอง พวกเขารับผิดชอบในผลงานของตัวเอง และรวบรวมข้อเสนอแนะมาปรับปรุงงาน

ให้ดีขึ้นไม่ว่าจะมาจาก บุคคลทั่วไป ลูกค้า หรือนักล ง ทุ น อีกอย่ างหนึ่งที่สำคัญก็คือ ผู้นำจะเรียนรู้จากความผิดพลาด และตระหนักว่าในทุกๆ ความล้มเหลวนั้น

ยังมีสิ่งดีๆ ซ่อนอยู่เสมอ

3. พวกเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

ผู้นำที่แท้จริงไม่เคยพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง พวกเขามุ่งที่จะพัฒนาตนเอง กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มพูนทักษะความรู้ของตนอย่ างต่อเนื่อง

โดยการอ่ า น หนังสือ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับผู้อื่น และการทดลองทำสิ่งต่างๆอย่ าดูถูก พ ลั ง แห่งการอ่ า น เป็นอันขาด เพราะผู้นำมากความสามารถคนอื่นๆ

ต่างเห็นตรงกันว่าการอ่ า น หนังสือเป็นประจำทุกวันนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่ างยิ่ง

4. พวกเขาอยู่ท่ามกลางคนประสบความสำเร็จ

ผู้นำมักจะคบหาสมาคมกับบรรดาผู้คนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาล ใจให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างที่ปรารถนา ดังที่จิม โรห์นผู้ประกอบการและนักพูด

สร้างแรงบันดาลใจ กล่าวไว้ว่า… “ตัวตนของคุณเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด”หากคุณปรารถนาจะไขว่คว้าความยิ่งใหญ่ การไปอยู่ท่ามกลาง

ผู้คนที่มีตัวตนและความทะเยอย านคล้ายกันก็ย่อมเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล และแน่นอน…คุณควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับคนที่คิดลบด้วย

5. พวกเขามองการณ์ไกล

สุดยอดผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะไม่หยุดที่การใช้ชีวิตไปวันๆ พวกเขาวางแผนระยะย าว และนึกภาพในอนาคตของ ตนเองและธุรกิจอยู่เสมอๆ พวกเขา

รู้ว่าก้าวเล็กๆ ในวันนี้จะนำมาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้านอกจากนั้น พวกเขายังรู้วิธีรับผิดชอบต่อภาระเร่งด่วนตรงหน้า พร้อมทั้งรั ก ษ า อนาคตที่วางไว้ได้อย่ างสมดุลกัน

ถ้าคุณบอกได้ว่าพฤติกรรมและคุณสมบัติใดบ้ า งที่สร้างผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้ คุณก็จะสามารถนำมันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ค่อยๆ ฝึกทำไปทีละข้อ

และฝึกสังเกตดูว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาจริงไหม?

6. พวกเขายอมรับว่าการพัฒนาคือกระบวนการที่ต้องใช้เวลา

ผู้นำที่โดดเด่นมักเป็นคนใจเย็น พวกเขาไม่คาดหวังว่าจะต้องบรรลุผลตามคาดทั้งหมดในคราวเดียว แต่กลับกัน พวกเขารู้ว่าทุกย่ างก้าวเล็กๆ ในแต่ละวันจะส่งผลต่อ

ความสำเร็จในระยะย าว เหล่าผู้นำที่ดีที่สุดจะไม่ประเมินค่าสิ่งที่พวก เขาทำได้ในเวลาสั้นๆ สูงเกินไป และไม่ประเมินค่าสิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลาจึงจะสำเร็จต่ำเกินไปด้วย

7. พวกเขาไม่ยอมรับในความเชื่อเดิมๆ

ผู้นำที่แข็งแกร่งมีความมั่นใจพอที่จะท้าทายความเชื่อและอคติของตนเองและคนรอบข้าง พวกเขาคิดด้วยตนเอง และมักไม่ยอมทำตามคนอื่น (ไม่ได้แปลว่าไม่รับฟัง

ความคิดเห็นของคนอื่นนะ)ทั้งยังรู้ดีว่าอคติและความคิดความเชื่อต่างๆ ในวันนี้ อาจก่อให้เกิดผลเสียรุ น แ ร งตามมาในอนาคต

8. พวกเขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเอง

บริษัทสตาร์ทอัพ คือการรวมตัวกันของคนที่เชื่อมันในเป้าหมายที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเข้าใจวิสัยทัศน์ของตนเองเป็นอย่ างดี และสามารถปลูกฝัง

ความเชื่อที่แข็งแกร่งพอจะก ร ะ ตุ้ น ให้ผู้อื่นเข้าร่วมภารกิจด้วย

ขอบคุณที่มา : I n c – a s e a n

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณเตือนว่า ทำไมเราควรมีเงินเก็บสำรองได้แล้วนะ

1.ใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดเพราะระบบใหม่ของธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าการที…