Home ข้อคิด 8 สาเหตุ ที่ทำให้คน ต้องกลายเป็นหนี้

8 สาเหตุ ที่ทำให้คน ต้องกลายเป็นหนี้

4 second read
0
0
355

1. เป็นหนี้เพราะไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้มักเกิดจากการใช้บัตรเครดิตและไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ทันกำหนด เมื่อเงินที่คาดว่าจะได้รับไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ต้องชำระก็จำเป็นต้องเป็นหนี้

บัต รเค รดิตไปก่อนโดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีหนี้ลักษณะนี้ควรรีบหาเงินมาชำระให้ครบตามส่วนโดยเร็ว เพราะว่ามีด อ กเ บี้ ยสูงและจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกในระยะยาว

ถ้าไม่สามารถปิดยอดหนี้ได้เร็ว

2. เป็นหนี้เพราะมีนิสัยใช้เงินเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้วอาจจะมีทัศนคติต่อเงินว่าเป็นทาสของคนเรา เมื่อมีเงินแล้วต้องใช้ ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเงินให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิด

ที่ทำให้ไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายเมื่อเห็นของที่ชอบ ก็สามารถซื้อได้โดยไม่ลังเล เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อย ๆ ก็จะเริ่มใช้เงินที่หามาได้หมดไปอย่างรวดเร็ว เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง

ยิ่งถ้าใครชอบรูดบัตรเครดิตก็ยิ่งมีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้ เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เงิน จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เงินเท่าใดเพื่ออะไรทำให้ขาดความเฉลียวใจ

เวลาใช้เงินซื้อสิ่งของต่าง ๆ

3. เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนสูงแล้วแต่ว่ามีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่สำนักงาน ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างมากมายเป็นเงาตามตัว และยังต้อง

มีทุนหมุนเวียนสำหรับผลิตสินค้าและบริการรวมถึงการประชาสัมพันธ์และการหาช่องทางจัดจำหน่าย หนี้ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้

สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาถึงธุรกิจที่จะล ง ทุ นให้แน่ชัดก่อน ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุนและผลกำไร ตามช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อจะได้สามารถจัดการบริหารหนี้สิน ไปพร้อม ๆ

กับการดำเนินธุรกิจ กรณีนี้ถ้ากู้เงินจากธนาคารก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจ เป็นสำคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

4. เป็นหนี้จากการ พ นั น

มีคนจำนวนมากที่หลงมัวเมากับการ พ นั น ทั้งหลาย เมื่อเล่นเสียแล้วไม่มีเงินจ่าย ก็จะเป็นหนี้ที่ต้องรีบหาเงินมาจ่ายโดยเร็วเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและมีโอกาสเป็นหนี้ได้มาก

เพราะง่ายต่อการ พ นั น ด้วยเงินเดิมพันสูงหนี้ลักษณะนี้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นหนทางของ อ บ า ย มุ ข ที่จะนำไปสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริงบุคคลพึงหลีกเลี่ยงทุกกรณี

จึงจะช่วยให้ไม่ตกหลุมพรางของการ พ นั น ได้

5. เป็นหนี้เพราะมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือนก็มีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ หลายคนจึงต้องกู้หนี้ยืมสิน ทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อน ๆ ญาติสนิท ขอสินเชื่อจากธนาคาร

หรือนำทรัพย์สินไปจำนำ หากจำเป็นต้องเป็นหนี้จริง ๆ ก็ควรพิจารณาเงินกู้ที่มี ด อ กเ บี้ ยน้อยที่สุดและมีระยะเวลาการชำระเงินที่ช่วยให้สามารถบริหารเงินได้ ควรหลีกเลี่ยง

การกดเงินสดโดยตรงจากบัตรเครดิตและการกู้หนี้นอก ร ะ บ บนอกจากนี้ต้องพย าย า มหาหนทางหารายได้ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

6. เป็นหนี้เพราะอยากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้งความต้องการของคนเรา ก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้อเครื่องเสียงหรือทีวีที่กำลังลดราคา หรือมี โป รโม ชั่นผ่อ น 0% 10 เดือนทั้งที่

ความเป็นจริงก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จำเป็นจริง ๆ เช่น ทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยนยางรถยนต์เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้วและต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

7. เป็นหนี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอยากช่วยเหลือผู้อื่นหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามทีจึงยอมเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป คนที่จะรับเคราะห์

ก็คือผู้ค้ำประกันนั่นเองการไม่รับค้ำประกันหนี้ให้ใครจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ กับตนเองเลย

8. เป็นหนี้จากความประมาท

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือกรณีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเงินคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นตามเงื่อนไขของ กร ม ธรร ม์

แต่ละประเภท หากไม่มีประกันภัยไว้เลยเมื่อเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำระค่าเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีรวมถึงรถของตนเองการเดินทางบนท้องถนนที่มีรถยนต์หนาแน่นจึงควร

ที่จะมีประกันภัยภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความเ สี่ ย ง ทางการเงินได้เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถ ตนเองและคู่กรณี หรือค่า รั ก ษ าพ ย าบา ล

ทั้งตนเองและคู่กรณีโดยมีวงเงินจากบริษัทประกั นภั ย ช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของตนเองเมื่อได้รู้ถึงโอกาสและสาเหตุที่คนเราสามารถก่อหนี้ได้แล้ว

ก็จะได้มีความระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรก่อหนี้เลยแต่ความเป็นจริง ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากมาก เช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพราะว่าสินค้ามีราคาสูงและถ้า

ไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเงิน จากธนาคาร ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบ้ านหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองแต่ก็นับว่ายังเป็นหนี้ที่มีประโยชน์เพราะ ทำให้ได้เป็นเจ้าของอสังหา

ริมทรัพย์ได้ในที่สุดซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ภายหลังโดยเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอที่คนเราจะก่อหนี้ในลักษณะดังกล่าวได้

ขอบคุณที่มา : W e a l t h i

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…