Home ข้อคิด 7 ข้อดีๆ ของการเก็บ “ทองคำ” ที่หลายคนไม่เคยรู้

7 ข้อดีๆ ของการเก็บ “ทองคำ” ที่หลายคนไม่เคยรู้

6 second read
0
0
271

มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มักซื้ อทองคำเก็บไว้ ไม่แพ้ทรัพย์สิน อย่างบ้ าน รถ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อ

วัตถุประสงค์อะไร ทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ ที่จะทำให้ทองคำเป็นตัวช่วยได้ดี

1.ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสดยาก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้น ก็เหมือน

กับการฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงินเป็นสะสมทองคำแทน โดยจะใช้โปรแกรมออมทอง คือทะยอยซื้อทองสะสมทุกๆเดือน จะได้ราคาแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบ

อย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือขายคืนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2.ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำเป็นสมบัติที่มีมูลค่ าหลายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดก ตกทอดให้แก่ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุนสำรองการเงินหรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญๆ เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์

วันตรุษจีน วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ อย่างสร้อยทอง แหวนทอง กำไลทอง จี้ทองฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอดทาง

การเงินอีกทอดหนึ่งได้

3.สำรองการเงินในย ามฉุ กเฉิ น ค่ าเทอมลูกไม่พอ เ ค รี ย ดหนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครองนำทองมาขายในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ เนื่องด้วยค่ าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดีหรือ

วางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริงๆ ก็ได้ทองคำนี้ละมาช่วยให้ผ่านพ้นวิ ก ฤ ต ฃนี้ไปได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอุบั ติเห ตุ ปัญหาทางด้านก ฎห ม า ยที่อาจทำให้ต้องใช้เงินจำนวนมาก

จนส่งผลให้เงินที่เก็บมาหมดไป หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ค่ าเงินลดลง เช่น ปัญหาการเมือง อัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจประเทศย่ำแ ย่ฯลฯ ทำให้เงินเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต

ก็อาจมีไม่พอ

4.ใช้จ่ายในย ามเจ็ บไข้ได้ป่ ว ย

ค่ ารั กษ าพย าบาล ก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆ โอกาสเกิดโ ร คร้ า ยก็สูง

ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่ าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าโ ร คร้ า ยบางโ ร คมีค่ ารั กษ าค่อนข้างสูง ประกันสุ ข ภ า พ ประกันสังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นต้องมีเงินเก็บ

ในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสดมีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผน เงินที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่ายๆ เช่นกัน

5.เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่ อย ากกู้หนี้

แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผล ไม่มีดอ กเบี้ ยให้เหมือนสินทรัพย์อื่นๆ แต่ร าค าส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อล งทุ น มีหลายคนที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจ

เล็กๆน้อยๆ เพื่อให้เกิดรายได้โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอหรือไม่อย ากกู้เงินสร้างหนี้ ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

6.สินทรัพย์ทางเลือก กระจายความเสี่ ยงถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจ

ความเสี่ ยงที่ว่านี้คือความเสี่ ยงของค่ าเงิน มีหลายประเทศเก็บสำรองทองคำเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิดวิ ก ฤ ตทางการเงิน เหตุการณ์ฉุ กเฉิ นทั่วโลก ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อย

ที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการล งทุ นและกระจายความเสี่ ยงของสินทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้น ตราส า รหนี้ พันธบัตร ที่หากเกิดวิ ก ฤ ต สินทรัพย์ที่ล งทุ นตัวใดตัวหนึ่งขาดทุนจะได้มีทองคำ

เอาไว้เป็นหลักประกัน เนื่องจากราคาทองไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่นๆ ยิ่งเงินเฟ้อสูงราคาทองก็ยิ่งสูง ดังนั้นอย่างน้อยการมีทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่

7.ใช้ป้องกันอัตราเงินเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้นเงินเก็บแทบไม่เหลือ

อัตราเงินเฟ้อ คือศั ต รูตัวฉกาจที่ทำให้เงินมีมูลค่ าลดลงเพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้อ หมายความว่าสินค้าและบริการต่างๆจะมีราคาแพงขึ้น ต้องใช้เงินซื้ อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40บาท เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณ แต่กับทองคำจากสถิติที่ผ่านมาสามารถป้องกันความเสี่ ย ง

ของอัตราเงินเฟ้อได้ดี เพราะร าค าทองไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่นๆ ยิ่งเงินเฟ้อสูง ราคาทองก็สูงไปด้วย สิ่งหนึ่งที่ทำให้ “ทองคำ” ยังเป็นที่นิยม คือความต้องการใช้ทองคำ

ในด้านต่างๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะด้านการล งทุ นที่นักล งทุ นรายใหญ่รายย่อยหันมาถือครองทองคำกันมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ ยงของค่ าเงิน และราคาทอง ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตามความต้องการ( Demand)ซึ่งไม่ใช่แค่ทองรูปพรรณเท่านั้นที่คนไทยนิยมซื้ อเก็บ แต่ทองคำแท่ง ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อทองแท่งเก็บไว้เพราะมีส่วนต่าง

ของ ราค าขา ยออกและ ร าค ารับซื้ อ น้อยกว่า ทองรูปพรรณ รวมถึงค่ าบล็อค ค่ ากำเหน็จ อย่างที่เราๆ รู้กันดีว่าค่อนข้างต่างกันเยอะ โดยทองแท่งจะซื้ อถูก ขายแพงกว่ามาก

แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไรการมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเงินหากเกิดปัญหา

ขอบคุณที่มา : b l o c k d i t

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…