Home ธรรมะ 6 วิธีทำบุญอย่างไร..ให้เจอเนื้อคู่ดีๆ

6 วิธีทำบุญอย่างไร..ให้เจอเนื้อคู่ดีๆ

8 second read
0
0
690

ทุกคนเกิดมามีคู่ คู่บุญ คู่บาป คู่ก ร ร ม คู่แท้ ไม่มีใครหรอกที่จะขาดคู่ เพราะเราก็ต่างเกิดมากันหลายภพชาติ ซึ่งแต่ละชาตินั้นก็สร้างบุญก ร ร ม

ต่างกันไป จึงทำให้แต่ละคนได้เจอเนื้ อคู่ช้าหรือเร็วไม่เหมือนกัน บางคนเจอคู่ครองแต่ก็ถูกก ร ร มตัดรอน ทำให้เสี ยคู่ของตัวเองไป ทว่าบางคน

ล่วงเลยวัยไปแล้วก็ไม่มาสักทีทั้งนี้ สำหรับใครที่ยังโสดอยู่ ต้องอ่ า นเลยนะ! วันนี้มีเคล็ดลับเสริมดวงให้คนที่ยังโสดอยู่ได้เจอเนื้ อคู่เร็วขึ้น

โดยการทำบุญ 6 วิธี ดังต่อไปนี้ !

1. เดินสายทำบุญ

หากเรานับถือศ า ส น าใดก็ไปทำบุญตามศ า ส น าของเรา อธิษฐานขอพร แต่ต้องทำบุญสม่ำเสมอ ทำบุญใหญ่ยิ่งดี บุญใหญ่ที่ว่าสำหรับศ า ส น าพุ ท ธ

ก็คือ สังฆทาน ทำสม่ำเสมอ ทำมากน้อยไม่สำคัญ ต้องมีเจตนามุ่งมั่นแน่วแน่ในเรื่องที่เราต้องการ จริงๆ แล้วการขอนั่นนี่ ทำให้เรามีกิเลสที่หนาขึ้น

แต่อย่ าลืมว่า เราก็มีความ”อย าก”ในเรื่องคู่ครองอยู่แล้ว งานนี้คงต้องแลกกันไปก่อน อนาคตจะไปละ ลด เลิก ความอย าก ก็ว่ากันไป

2. เลิก อิ จฉ าริ ษ ย า เลิกกลั่นแก ล้ งคนอื่น

ช่วยเหลือคนที่ถูกกลั่นแก ล้ ง ความอิ จ ฉ าริ ษย านั้นก็เหมือนไฟ พอเกิดในใจแล้วก็เร่าร้อน ใครเข้าใกล้ก็รู้สึกได้ อิ จฉ าเล็กน้อยบางที

อยู่ใกล้เราจะหงุดหงิด อิ จฉ ามากๆ ทำให้ร่า งกา ยแผ่ความร้อนออกมา ใครก็ไม่อย ากอยู่ใกล้

3. ทำบุญกับเด็ก ทำบุญกับคนท้อง

ช่วยให้ครอบครัวแตกแยกได้อยู่ด้วยกัน เป็น ตรรกะที่ได้ผลโดยตรงอยู่แล้ว การช่วยเหลือบุคคลเป็นลักษณะครอบครัวให้รักใคร่สามัคคี และอยู่อย่ าง

มีความสุข ผลบุญย่อมตอบสนองในลักษณะเดียวกัน คุณก็จะมีครอบครัวที่เป็นสุข มีเหตุการณ์ไม่ดีอะไรจะมีสิ่งดีๆ คนดีๆ มาช่วยเหลือ

4. ถึงแม้ว่าจะทำบุญแล้ว แต่ก็ต้องไม่ลืมดูแลตัวเองให้ดูดี

ซึ่งจริงๆ การดูแลตัวเองให้ดูดี ก็เป็นการทำบุญอีกแบบ สบายกาย สบายใจเรา สบายสายตาผู้อื่น ก็ได้บุญเหมือนกันนะครับ

5. ฝึกการพูด

บางคนมีปากเหมือนพกขวานด้ามโตติดไปด้วยทุกหนแห่ง พูดตรงและแรง ทำให้หลายคนรับไม่ได้ การพูดให้คนสบายใจก็มีส่วนทำให้ผู้คน

อย ากคุยกับเราบ่อยๆ การพูดให้คนอื่นสบายใจ มีความสุข ก็ได้บุญเช่นกันครับ และการพูดคุยกันบ่อยๆ ก็เป็นการเชื่อมสัมพันธภาพ

สร้างมิตรภาพ เป็นการผูกใจกันไว้เป็นอย่ างดี

6. ฝึกทำสมาธิ

ข้อนี้อาจจะดูว่าย าก แต่ทำแล้วได้ผลดีกว่า หลายๆ ข้อที่แนะนำมาทีเดียว เพราะจะทำให้เรามีจิตใจมั่นคงเข้มแข็ง หรือแม้แต่มีพ ลั งดึ งดู ดใจที่มองไม่เห็น

คอยช่วยดึ งดู ดคนที่ใช่ คนที่ชอบเข้ามาหาเราด้วย การนั่งเฉยๆ เป็นเวลานาน บางคนก็ทำได้ย าก ลองส ว ดม นต์บทย าวๆ สักบท

แล้วค่อยๆ ขยับไปขั้นสูงขึ้น ก็น่าสนใจนะครับ

ขอบคุณที่มา : l e k d e d o n l i n e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ธรรมะ

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…