Home ข้อคิด 6 พฤติกรรม “ใช้เงินแบบไม่มีอนาคต”แบบนี้เตรียมตัวลำบากได้เลย

6 พฤติกรรม “ใช้เงินแบบไม่มีอนาคต”แบบนี้เตรียมตัวลำบากได้เลย

0 second read
0
0
914

1. รายได้ต่ำแต่มีรสนิยมสูง

คนประเภทนี้คือพวกที่ชอบใช้จ่ายเงินเกินตัว จนแต่ไม่เจียมเวลาได้เงินมาก็คิดถึงแต่เรื่องจะใช้เงินอย่างไรจนหมดไม่เหลือเก็บแถมยังเหนียวหนี้ โดยเฉพาะหนี้บั ต ร

เ ค ร ดิ ต ที่มักประวิงเวลาตัวเองด้วยการทยอยจ่ายแต่จ่ายหนี้ขั้นต่ำทำให้ต้องเสียค่าด อ ก เ บี้ ยและค่าธรรมเนียมทบต้นหลายตลบกว่าจะรู้ตัวก็หมดทั้งบัญชี

ไม่มีเหลือให้เบิก คราวนี้ละต้องกู้หนี้ยืมสินให้เสียด อ ก เ บี้ ยหนักขึ้นไปอีก

2. ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินสดเท่าไหร่

ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่าที่มี เงินหมดก็เบิกธนาคารออกมาใช้อยู่เรื่อย ๆไม่มีการกันเงินไว้เป็นก้อนเป็นประเภทว่าประเภทไหนใช้ได้เมื่อไร พูดง่าย ๆคือ ไม่เคย

ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

3. ใช้จ่ายแบบไม่รอบคอบ

บางคนประมาทเพราะคิดว่าตัวเองมีหลักประกันในอนาคต เช่นคิดว่ายังมีเงินจากกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฯลฯ

สำรองอยู่เสมอโดยหลงลืมไปว่า รายได้จากกองทุนเหล่านี้ พอถึงเวลาเข้าจริง ๆ ก็ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเหตุฉุ ก เ ฉิ นที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก

ความเ จ็ บไข้ได้ป่ ว ยที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน

4. ไม่วางแผนการเงิน

การมีเป้าหมายทางการเงิน จำเป็นต้องวางไว้ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะย าวคนที่ไม่วางแผนจึงมักจะพบว่า ตัวเองมักมีเรื่องเร่งด่วนอื่นโผล่มาก่อนถึงเป้าหมาย

เป็นระยะ ๆ ระหว่างการออมเช่น อย ากซื้ อรถเพราะต้องย้ายที่ทำงานใหม่ เดินทางไกล และเดินทางลำบากกว่าเดิม ,อย ากได้สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ที่เห็นในโฆษณา

หรือแม้แต่อย ากต่อเติมห้องนอน ฯลฯสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ได้อยู่ในแผนจะทำให้เราหยุดออมสำหรับเป้าหมายวัยเกษียณแล้วหันไปจ่ายเพื่อเรื่องอื่น ๆ ที่คิดว่าสำคัญกว่า

และไม่ได้อยู่ในแผนไว้แต่แรกจนทำให้การออมสำหรับเป้าหมายหลักลดระดับความเข้มข้นลงไปจากความต้องการ

5. บริหารเงินแบบไม่มีความรู้

เห็นใครเขาฮิตอะไรก็แห่ไปล ง ทุ นตามเขา ซื้ อทองซื้ อหุ้นแบบไม่เคยทำการบ้ านวัน ๆ ก็เอาแต่ตามกระแสโดยไม่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งไม่มี

การจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีพอ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งสำหรับใครที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแบบข้างต้นอยู่ควรเปลี่ยนพฤติกรรมแ ย่ ๆ ตั้งแต่ตอนนี้

เป็นต้นไป และหันมาใส่ใจในเรื่องของการใช้เงินอย่างมีสติ ชาญฉลาดจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ใยย ามจำเป็นอย่างแน่นอน และนี่คือวิถีแห่ง กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต

6. ก่อหนี้ไว้จนเกินตัว

เพราะเป็นหนี้ จึงเป็นเหตุให้ต้องเอาเงินที่จะได้มาในอนาคตไปหักหนี้ที่ก่อไว้ เช่นปล่อยให้ตัวเองเป็นหนี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตทับถม จนต้องกู้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หรือเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ เงินจากประกันชีวิต จนท้ายที่สุดไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณ

ขอบคุณที่มา : บทคัดย่อจากหนังสือยิ่งจ่ายยิ่งรวย

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…