Home ข้อคิด 6 ข้อผิดพลาดทางการเงิน ที่ทำให้วัยเกษียณต้องลำบาก

6 ข้อผิดพลาดทางการเงิน ที่ทำให้วัยเกษียณต้องลำบาก

5 second read
0
0
545

ใครๆ คงเคยผิดพลาดในการใช้จ่ายทางการเงินทั้งนั้น บ้ างเรื่องเล็ก บ้ างเรื่องใหญ่ ในบางช่วงวัย “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” เป็นเรื่องปกติ แต่มีนิสัยทางการเงินบางประการ

ที่ไม่ควรผิดพลาดอย่างเด็ดขาดเมื่อคุณกำลังจะก้าวเข้าวัย 40มาดูกันว่า เว็บไซต์ บิ สซิ เน ส อิ นไ ซเ ด อร์ แนะนำไว้ว่า นิสัยทางการเงินที่ไม่ควรผิดพลาดเหล่านั้นคืออะไร

1.ล้อเล่นกับแพลนเก็บเงินหลังเกษียณ

ถ้าคุณอายุช่วง 20-30 ปี อาจจะละเว้นเงินสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุได้ แต่ถ้าเข้าช่วงวัยกลางคน คุณล้อเล่นกับเงินสะสมเกษียณอายุไม่ได้ อย่าใช้เงินที่กันไว้เพื่อตอนเกษียณ

อายุเด็ดขาด เพราะคุณต้องมีเงินสดเพื่อไว้สำหรับเหตุฉุ กเ ฉิ นต่างๆ

2.ซื้อบ้ านราคาสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าบ้ านเป็นเงินก้อนโต และการซื้อบ้ านราคาสูงเกินกว่าที่จะผ่ อ นได้จึงเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคุณคำนวณแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตของคุณสูงกว่าค่าเฉลี่ย ก็ถึงเวลาแล้ว

ที่คงต้องลดรายจ่ายลง ต้องเข้าใจด้วยว่า การเปลี่ยนหรือย้ายที่อยู่เป็นเรื่องธรรมดา คุณจะเปลี่ยนมาอาศัยที่ที่ถูกกว่าได้ ดีกว่าปล่อยให้รายจ่ายที่ต้องหมดไปกับค่าบ้ าน

กระทบการเงินส่วนตัวของคุณ เพราะจะทำให้คุณเบี้ยวค่าบ้ านรายเดือน หรือนั่นอาจหมายถึงคุณจะไม่มีเงินเก็บหลังคุณเกษียณ และเป็นไปได้ว่ารายจ่ายค่าบ้ านของคุณ

จะทำให้คุณมีหนี้บัตรเครดิตมากขึ้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะจมกองหนี้

3.คุมการใช้จ่ายเพื่อลูกของคุณ

อย่าลืมว่า หากแพลนการใช้จ่ายของลูกคุณเลยไปถึงช่วงคุณเกษียณ คุณอาจจะลำบาก อย่าทุ่มทุนกับทุกสิ่งทุกอย่าง พิจารณาค่าใช้จ่ายทุกๆ ด้าน ทั้งค่าเทอมโรงเรียนเอกชน

ค อ ร์ ส เรียนพิเศษ ค อ ร์ สกิจกรรมพิเศษต่างๆ การเข้าค่ายวิชาการช่วงปิดเทอม และเงินสะสมช่วงเรียนมหาวิทย าลัย คุณอาจต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่าง หรือไม่หากคุณ

ต้องการจ่ายเพื่อลูกมาก คุณอาจต้องทำงานมากขึ้น หรือทำงานหลังเกษียณ

4.เก็บเงินให้มากขึ้นตามอายุ

เงินที่คุณสะสมไว้สำหรับการเกษียณอายุจำเป็นต้องเพิ่มขึ้น มากกว่าตอนที่คุณทำงานใหม่จากอยู่ที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ควรขยับขึ้นอีกหนึ่งเท่า หรืออาจกันเอาไว้ไปล งทุ นด้านอื่น

หรือเปิดบัญชีเพื่อเก็บแยกอีกบัญชีก็ยังได้

5.จัดการหนี้บัตรเครดิตให้ตัวเบา

ในวัยนี้หนี้บัตรเครดิตไม่ควรทำให้คุณไม่สบายตัวคุณไม่ควรใช้จ่ายแบบพึ่งพาบัตรเครดิตอีกแล้วถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิตต้องพย าย ามจ่ายขั้นต่ำทุกๆเดือนหรือหากมีหนี้บัตรเครดิต

มากเกินไป คุณต้องจัดการให้ได้ต้องจริงจัง แม้ว่าคุณต้องขายสินทรัพย์บางอย่างในบ้ าน ก็ต้องทำ หรืออาจต้องปันเงินเก็บของคุณมาทยอยจ่ายหนี้บัต รเค รดิ ต แล้วคุณจะมีอิสระ

ทางการเงินและมั่นคงมากขึ้น เมื่อปลดภาระหนี้ก้อนนี้ได้

6.ปรับประกันชีวิตของคุณ

อย่าลืมว่าประกันที่คุณเคยทำเมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่ประกันที่เหมาะสมกับคุณแล้ว คุณต้องการประกันที่ครอบคลุมให้เหมาะสมอายุ ลูก คู่คู่สมรส และครอบครัว รวมทั้ง

การประกันเพื่อให้ครอบครัวไม่ต้องมีปัญหาการเงินในกรณีที่คุณมีปัญหาสุ ขภ า พ เสี ยชี วิ ต กรณีสำคัญอย่างยิ่งหากคุณเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว

ขอบคุณที่มา : s a n o o k.

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อจำเป็นต้องดุลูก จะดุอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจลูก

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณ…