Home ข้อคิด 5 สิ่งสำคัญ ที่ควรสอนลูกให้รู้ เพื่อให้ลูกโตอย่างมีคุณภาพ

5 สิ่งสำคัญ ที่ควรสอนลูกให้รู้ เพื่อให้ลูกโตอย่างมีคุณภาพ

0 second read
0
0
2,494

การเลี้ยงดูลูกในแต่ละครอบครัว มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครอง บางครอบครัวมีการปูพื้นฐานให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา

ด้านประสบการณ์ชีวิต นอกเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว 5 สิ่งที่ควรสอนลูกให้เค้ารู้จักหน้าที่ มีส่วนช่วยพัฒนาให้ลูกนั้นเติบโตอย่ างมีคุณภาพ

1.สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรตามใจลูก จนทำอะไรเองเป็น เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอน ให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง มอบหมายง านบ้านให้รับผิ ดชอบ เพื่อให้

ลูกเรียนรู้การช่วย และความรับผิดชอบ

2.สอนลูกให้รู้จักวางตัว

การสอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมากเกินไป พ่อแม่จำเป็นต้องขี ด เส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า.. (จุดใดที่ลูกไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ าม ในชีวิตคนอื่น ) การที่เด็กได้เรียนรู้ถึง

เส้นแบ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเข้าใจว่าชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

3.ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบ และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้น ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิดพล าด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี หรือจะลงไปช่วย

ก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

4.สอนลูกให้รู้จักประหยัดอดออม

การที่พ่อแม่ซื้ อของเล่นให้บ่อยๆ ตามที่ลูกเรียกร้อง อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพอ อย ากได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้อง

ระวั ง ไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนเองกลายเป็นการเอาใจจนทำให้เสี ยคนในที่สุด

5.ให้ลูกให้รู้จักการเข้าสังคม

ในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเด็ก ๆ ในวัยเดียวกันบ้าง เพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น พาไปพบปะเพื่อน ๆ ที่มีลูก

วัยเดียวกับเรา หรือไปรวมญาติในง านเทศกาลต่าง ๆ แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียน ก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น และไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาจะมีเพื่อน ๆ มากขึ้นเองตามวัย ดังนั้นควรสอนลูก

สอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็ก จะได้ไม่ต้องมาตามแ ก้ไขกันภายหลัง เพราะถึงตอนนั้นแล้ว คุณอาจต้องป ว ดหัวมากกว่าเดิมอีกหลายเท่า

บางครั้งจะแก้ไขยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว

ขอบคุณที่มา : วิถีเกษตรพอเพียง

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…