Home ข้อคิด 5 ขั้นตอนฝึกให้คุณเป็นคนใจเย็น

5 ขั้นตอนฝึกให้คุณเป็นคนใจเย็น

3 second read
0
0
1,151

เมื่อในปั จจุบันนี้มีสิ่งกระตุ้นให้คุณนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนได้ง่าย อาจจะเป็นเ พราะการทำอะไรและการติดต่อสื่อสารในทุกวันนี้รวดเร็วขึ้นจึงทำให้ทุกๆ คนนั้นมีชีวิตที่เปลี่ยนไป

จากสมัย ก่อน มากๆแต่อย่ างไรก็ต ามหากคุณนั้นยังอย ากที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุขและชีวิตสงบคุณนั้นจะต้องหัดทำ 5 วิ ธี ฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็นโคตรมีเสน่ห์ และน่าเคารพ

ไปดูกัน ว่าคนอย่ างคุณนั้นจะสามรถฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็นและมีสติทุกครั้งเมื่อต้องปะทะกับคนอื่นๆ หรือไม่บางทีการใจเย็นและการมีสติ จะทำให้เราดูมีวุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิต

เมื่อเ ราโตขึ้นเราต้องตัดนิสัยเด็ก ๆทิ้งไป เช่น นิสัยชอบโวยวาย ใจร้อน ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเพ ราะว่าการกระทำเหล่านั้น มักจะส่ งผลเสียต่อเรามากกว่าผลดี ทำให้บางครั้งเราอาจจะเดือ ดร้อน

เพ ราะ นิสัยเหล่านี้ได้ เชื่อเถอะนะว่าคนที่ใจเย็นและมีสติมักจะดูมีเสน่ห์ในสายต าของคนอื่นมากกว่าคนที่มีนิสัยใจร้อน และข า ดสติยับยั้งชั่งใจอีกทั้งยังจะช่วยให้เรามีบุคลิกที่ดี ทั้งภายนอ กและภายในซึ่งมั นเป็นเสน่ห์ที่เราสามารถสร้างมันได้เพ ราะฉะนั้นเวลาจะเกิดอะไรก็ต าม เราควรที่จะใจเย็นและ

ใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะดีกว่านะเพร าะมันดูเป็นคนมีวุฒิภาวะมากกว่าคนที่ใจร้อนชอบโวยวาย และใช้อารมณ์ตัดสิน มาก ๆ เลยล่ะ

1. ห า ยใจลึก ๆ

เมื่อเรารู้สึกว่า หลาย ๆ สิ่งมันไม่เป็นไปตามที่เร าคาดหวังไว้ การถอนหายใจแล้วหายใจเข้าลึก ๆก็สามารถช่วยให้เราสงบจิตใจและร่างกายตัวเองได้ซึ่งวิธีการผ่อนคลายง่าย ๆ นี้ จะช่วยลดความกระวนกระวายใจ

ที่ซึ่งจะนำพ าความรู้สึกในแง่ลบต่าง ๆ อย่ างเช่นอารมณ์หงุดหงิด เสียใจ ผิ ดหวังหรือโ กรธเคืองลงได้ความอดทนเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนด้วยตนเอง เช่นเดียวกับการมองโลกในแง่ดีเพร าะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้และมันก็ไ ม่ใช่เรื่องย ากที่เราจะทำ ถ้าหากเรามีความอดทนมากขึ้นเราก็จะมีความสุขมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งของภายนอ กเลยค่ะ

2. เอ่ยขอบคุณให้มากขึ้น

การขอบคุณมีประ โยชน์มากมาย การวิจัยหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการขอบคุณทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นเครียดน้อยลง และช่วยทำให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้นและการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ ในวารสารด้านจิตวิทย า

Psychological Science ในปี 2014 ยังพบ อีกว่าการขอบคุณสามารถช่วยให้เรามีความอ ดทนมากขึ้นขณะที่ Ye Li นักวิจัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทย าลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์

ได้เปิดเผยว่า การที่ เราแสดงออ กว่าเรารู้สึกอย่ างไรจะช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นแถมยังช่วยลดการข าดความอดทนลงได้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องย ากค่ะ ในการฝึกขอบคุณก็แค่เพียงเราเอ่ยคำว่าขอบคุณ

กับคนที่ทำบางสิ่ งให้คุณด้วยรอยยิ้มหรือนึกขอบคุณตัวเองเมื่อสามารถทำบางสิ่งได้เมื่อเราขอบคุณจนเป็นนิสัย ก็จะทำให้เรามองโลกในแง่ดีและมีความอ ดทน มากขึ้นได้อย่ างแน่นอนค่ะ

3. มีสติให้มากขึ้น

เชื่อว่าหลายคนก็คงต้องเค ยวอกแวก ทำในสิ่งที่เราไม่รีบร้อนแทนที่จะทำในสิ่งที่เร่งด่วน มากกว่าโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว นั่นก็เป็นเ พราะเราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญกับสิ่งต่าง ๆ ได้

หลายครั้งที่ความ คิดของเรา มักโดดไปมาระหว่างเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนทำให้เราไม่สามารถควบคุมความคิดตนเองได้ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกยุ่งย ากและวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา จนทำให้เรากลายเป็นคนเร่งรีบ

และมีความ อดทนน้อยลง การมีสติและการตระหนักถึงความคิดของเราอยู่เสมอจะช่วยทำให้เราสามารถจัดระเบียบความคิดของเราได้ดียิ่งขึ้น ลองเขียนความคิดต่าง ๆ

ของคุณ ล งในกระดาษดูค่ะ จะช่วยให้คุณจัดการความคิดของตัวเองได้และทำให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่ทำให้เรารู้สึกรีบเร่งหรือทำให้เราไม่มีความอดทน วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถค วบคุมความคิดไม่ให้วอกแวกได้ง่าย ๆ ค่ะ

4. ฝึกตัวเองให้รู้จัก การรอคอย

ความพึงพอใจ ที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับในสิ่งที่ต้องการทันทีทันใดแม้จะทำให้เรารู้สึกดีแต่นักวิจัยทางจิตวิทย ากลับมองว่ามันให้ความหมายที่ตรงข้ามกัน โดยในการศึกษา

หนึ่งพบว่าการร อคอยบางสิ่งจะทำให้เรารู้สึก มีความสุขในระยะย าวมากกว่าซึ่งการทำให้เรามีนิสัยการรอคอยที่ดีที่สุดก็คือ การฝึกตัวเองให้รู้จักการรอนั่นเองโดย

อาจจะเริ่มจ ากการรอในระยะเวลาสั้น ๆ สัก 10 นาทีหรือ การรอคอยรายการโทรทัศน์ที่ชอบที่ฉายในช่วงวันหยุดเมื่อเราสามารถรอจนเป็นนิสัยได้แล้ว ก็จะทำให้เรามีความอ ดทนมา กขึ้นอย่ างไม่น่าเชื่อ แถมยังทำให้คุณมีความสุขและไม่หงุดหงิดเมื่อต้องพบกับ สถา นการณ์ที่ต้องรอนาน ๆ อีกด้วย

5. ฝึกยอมรับค วามย ากลำบากให้ได้

บางครั้งความสะดวกสบายก็ไม่ได้ดีเสมอไปเพร าะความสะดวกสบายเหล่านั้นจะทำให้เรารู้สึกมีความอ ดทนน้ อยลงและเมื่อเราต้องเจอกับความย ากลำบาก เราจึงไม่สามารถอ ดทนกับมันได้

ดังนั้น เราจึงควรที่จะฝึกให้ตนเองทนกับความย ากลำบากและความไม่สะดวกสบายให้ได้และเมื่อเราสามา รถอ ดทนกับสิ่งเหล่านั้นได้ เราก็จะมีความอ ดทน มากขึ้นและสามารถมีความสุข แม้ว่าต้ องพบเจอกับสิ่งที่ดูย ากลำบากก็ต าม

ที่มา : dhammasawatdee

Load More Related Articles
Load More By fah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่ใจเย็น คือคนที่ใจเย็น

1.ตื่นอย่ างมีสติ แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตั…