Home ข้อคิด 4 แบบอย่าง “แม่ที่ดี” เป็นแม่ทั้งทีต้องดีให้ได้

4 แบบอย่าง “แม่ที่ดี” เป็นแม่ทั้งทีต้องดีให้ได้

5 second read
0
0
830

ตามทัศนคติของผู้เขียนแล้ว บทบาทของความเป็น “แม่” ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการเป็น แม่ที่ดี นั้นไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูกด้วยการให้นมป้อนข้าวป้อนน้ำให้ลูกเติบโต

ทางด้านร่า งกา ยเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการดูแลให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านร่า งกา ย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจด้วย

ซึ่งลูกจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์นั้นก็ต้องมาจากการเลี้ยงดูจาก แม่ที่ดี นั่นเอง แม่ที่ดี ควรเป็นอย่างไร

1.รักและให้อภัย

คนเป็นแม่สามารถแสดงความรักกับลูกได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโอบกอด อุ้ม หอม แก้ม ลูบหัว การพูดจาที่อ่อนโยนและให้กำลังใจกับลูก แม่ที่แสดงให้ลูกรู้ว่า

มีความรักให้กับลูกอยู่เสมอนั้น จะทำให้ลูกเป็นคนที่มีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดีมากกว่าเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่นจากแม่

นอกจากนี้ เมื่อลูกทำผิด หรือมีความผิดพลาดในสิ่งใดก็ตาม เช่น ทำข้าวของเสียหายหนีเที่ยว สอบตก ฯลฯ แม่ที่ดีควรเข้าใจ รับฟัง และให้อภัยลูกอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ควรละเลย

ในการตักเตือน หรืออาจมีการลงโทษว่ากล่าวตามสมควร ซึ่งก็อย่าใช้วิธีลงโทษรุ นแ ร งด้วยการทำร้ า ยร่า งกา ย หรือด่าว่าด้วยถ้อยคำหย าบคายกับลูกเลย เพราะนั่นจะเป็น

การสร้างบ า ดแผ ลในใจลูกให้คิดไปว่าแม่เก ลี ย ดตนเอง ซึ่งจะเป็นเหตุให้ลูกกลายเป็นคนก้าวร้าวดุดันและประชดทำในเรื่องร้ า ย ๆ มากยิ่งขึ้นได้

2.มีเวลาให้กับลูกเสมอ

ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยใดก็ตาม ต่างก็อย ากให้แม่มีเวลาให้เขาอยู่เสมอ ยิ่งตอนที่ลูกยังเล็กอยู่ แม่ยิ่งต้องให้เวลากับลูกมากที่สุด แม้จะมีภาระหน้าที่การงานมากเพียงใดก็ตาม

ก็ต้องให้เวลาแก่ลูกในการอุ้ม การกอด การพูดคุย ทำกิจกรรมด้วยกัน เช่น เล่นกับลูก เล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน เมื่อลูกโตเป็นวัยรุ่นซึ่งอยู่ในวัยที่แสวงหาตัวตน แม่ก็ควรจะ

ปรับตัวให้เป็นเหมือนแหล่งพักพิงใจให้กับลูก โดยให้เวลาในการพูดคุยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูก ๆ อยู่เสมอด้วยความเข้าใจ และอยู่เคียงข้างลูกเสมอ ไม่ว่าย ามที่ลูกสุขหรือทุกข์ก็ตาม

3. มีความพร้อมที่จะเป็นแม่

เรื่องนี้ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะหนึ่งในปัญหาของสังคมในปัจจุบันมักมีจุดเริ่มต้นมาจากคนที่ไม่พร้อมจะเป็นแม่ แต่มีลูกขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจที่จะมี

ซึ่งเมื่อให้กำเนิดลูกออกมาก็ไม่ได้เลี้ยงดูและอบรมเอาใจใส่เท่าที่ควร จึงทำให้ลูกเป็นเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่น และมักจะมีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้สังคม ดังนั้น

การเป็นแม่ที่ดีต้องเริ่มต้นที่การมีความพร้อมในการที่จะเป็นแม่ก่อนสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการมีวุฒิภาวะและวัยที่พร้อมต่อการมีลูก มีการวางแผนครอบครัวที่ดี มีรายได้ และ

หลักฐานที่มั่นคงเพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูกให้ได้กินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภัย แข็งแรง และได้รับการศึกษาที่ดีได้

4.อย่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี

คำที่กล่าวกันว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” นั้น เป็นเรื่องจริง เพราะลูกจะซึมซับพฤติกรรมของแม่ไว้ ฉะนั้น แม่เป็นอย่างไรลูกก็มักจะเป็นเช่นนั้นนั่นเอง ถ้าตัวแม่เองยังเป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับลูกไม่ได้ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ดีได้เลย ยกตัวอย่าง เช่น

– ถ้าแม่เป็นคนที่มีนิสัยหย าบคาย ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยได้

– ถ้าแม่เป็นคนที่ใจแคบตระหนี่ถี่เหนียว ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ใจกว้างชอบแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้

– ถ้าแม่เป็นคนมีนิสัยปลิ้นปล้อนหลอกลวง ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อตรงและจริงใจได้

– ถ้าแม่เป็นคนขี้โกงมักได้ละโมบโลภมาก ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และรู้จักพอ

สำหรับผู้หญิงทุกคนที่คิดจะเป็นแม่ หรือวางแผนที่จะเป็นแม่คนนั้น ควรเริ่มต้นในการที่จะเช็กตัวเองดูก่อนว่าใจพร้อม กายพร้อม ความรับผิดชอบพร้อม ที่จะดูแลชีวิตน้อย ๆ

ที่จะเกิดมาได้อย่างดีหรือไม่ และเมื่อมั่นใจว่าพร้อมแล้ว และได้เป็นแม่คนแล้วก็ควรจะเป็นแม่ที่ดูแล ทะนุถนอม เอาใจใส่ และมีเวลาให้กับลูกอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นแม่ที่มี

ความรักและให้อภัยกับลูกเสมอ ที่สำคัญ จงเป็นแม่ที่ลูก ๆภูมิใจ โดยอย่าเป็นแม่ที่เป็นตัวอย่างเ ล วร้ า ยให้กับลูกเลย

ขอบคุณที่มา : t e r r a b k k .

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…