Home ข้อคิด 4 เทคนิคปลดหนี้ให้หมดเร็ว สำหรับคนที่พบทางตันเรื่องหนี้

4 เทคนิคปลดหนี้ให้หมดเร็ว สำหรับคนที่พบทางตันเรื่องหนี้

12 second read
0
1
609

การแก้ปัญหาหนี้สิน ถ้ามุ่งคิดแต่ เรื่องหนี้สินอย่างเดียวส่วนใหญ่จะพบทางตัน จำเป็นต้องพิจารณาตัวแปร 3 ตัวที่เกี่ยวข้องกับหนี้จึงจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและจัดการปัญหาหนี้

ได้ถูกต้อง กล่าวคือตัวแปรแรกคือ รายจ่าย แน่นอนว่า เมื่อรายได้ลด เราจะใช้จ่ายเหมือนเดิม คงไม่ได้และรายจ่ายหลายตัวยังซ่อนตาเราอีกมาก ขณะเดียวกัน เรื่องรายจ่ายเป็นเรื่องที่

ต้องร่วมกันแก้ปัญหาทั้งครอบครัว แต่กลับพบว่าหัวหน้าครอบครัว มักจะแบกปัญหาและรับความเครี ย ด ไว้คนเดียว กว่าคนในครอบครัวจะรับรู้ปัญหาก็บานปลายเกินกว่าจะแก้ไข

ในกรณีที่ครอบครัวช่วยเหลือกัน พบว่า ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่น บางครอบครัว จากที่เคยทานอาห ารนอกบ้ านเป็นประจำ ต้องหันมาทำอาห ารทานเอง แต่ก็ยังไม่พอ

ต้องเลือกเมนูอาห ารให้เหมาะกับรายได้ด้วย บางคนที่ผ่านพ้น วิ ก ฤ ติ หนี้เล่าว่า เราประหยัดสุดๆ ผักบุ้ง 1 กำ ไข่ดาว 2 ฟอง คือกับข้าว 3 มื้อ ของครอบครัว ช่วงนี้ก็เน้นข้าว

คลุกซีอิ๊วเยอะหน่อย ก็พอไปได้ตัวแปรต่อมาคือ รายได้ ซึ่งการหารายได้เสริม จะว่าเป็นเรื่องย ากก็ย าก แต่พลิกมุมคิดว่า อะไรที่ 2 มือนี้ทำได้ นับเป็นงานเป็นเงินทั้งนั้น”

ทำให้มีทางออกได้ไม่ย ากนักจากประสบการณ์ของลูกหนี้รายหนึ่ง ถูกให้ออกจากงาน แรก ๆ ก็เคว้งคว้าง ช่วงกลางวันก็ทำงานรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน แต่เขาไม่ย่อท้อไปรับเศษผ้า

จากโรงงานมาเย็บผ้าเช็ดเท้าตอนกลางคืนซึ่งงานแบบนี้ ถือเป็น “งานอาชีวบำบั ด” ทำให้จิตนิ่งได้ สุดท้าย เมื่อเขาหายฟุ้งซ่านจากปัญหาหนี้สินชีวิต เริ่มเข้าที่เข้าทางไปสัมภาษณ์

งานใหม่ที่ไหนก็มีสติ ในเวลาไม่ถึง 6 เดือน เขาก็ได้งานประจำ ที่มีรายได้มั่นคงตัวแปรสุดท้ายคือ หนี้สิน เมื่อจ่ายไม่ไหว ลูกหนี้แทบทุกคนย่อมรู้สึกผิด ที่ไม่สามารถรักษ า สัญญาที่

ให้กับเจ้าหนี้ได้ สุดท้ายก็ดิ้นรนไปหาทางออก 3 ข้อแรก ที่ไม่ขย ายไปสู่ปัญหาอื่นก็ทำให้ปัญหาหนี้สินรุนแร ง ขึ้นทางที่ดีที่สุดคือ การเผชิญหน้ากับปัญหาโดยการเข้าไปปรึกษา

กับเจ้าหนี้ เปิดใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงความจริงใจและความตั้งใจถ้าเจ้าหนี้รู้ว่า ลูกหนี้คนนี้ แม้ไม่มีเงิน หรือมีเงินน้อย แต่มาแสดงตัวและให้ความร่วมมือกับเจ้าหนี้ เพื่อแก้ไข

ปัญหาหนี้สินทุกวิถีทาง สิ่งเหล่านี้ คือเครดิต คือความน่าเชื่อถือ ที่เจ้าหนี้ให้คุณค่าเมื่อต่างฝ่ายพย าย ามทำข้อตกลงแม้จะจ่ายได้ไม่ครบหรือยัง จ่ายหนี้ ไม่ได้ตามข้อตกลงใหม่

แต่เจ้าหนี้ ก็ยังเห็นความตั้งใจ การจะส่ง ฟ้ อ ง ยึ ด ทรัพย์ ลูกหนี้กลุ่มนี้ก็จะอยู่กลุ่มที่จะถูก ฟ้ อ ง เป็นอันดับท้ายๆพร้อมเทคนิคเคลียร์หนี้อย่างไรให้หมดเร็ว แล้วไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก

1. สำรวจหนี้สินที่มี

อันดับแรก ต้องเริ่มจากสำรวจหนี้สินทั้งหมดที่มีก่อน โดยแจกแจงหนี้ทั้งหมด ที่มีออกมาพร้อมรายละเอียดการชำระด้วย จะได้เห็นกันเลยว่า เราเป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่มีเจ้าหนี้อยู่กี่ราย

และต้องชำระอะไรก่อนหลังรวมถึงอ่ านรายละเอียด ในข้อตกลงให้เข้าใจ ยิ่งในส่วนของกรณีเกิดผิดนัดชำระจะต้องมีค่าปรับหรือเงื่อนไ ข เพิ่มเติมอย่างไรบ้ างเพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านี้

มาช่วยบริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. หารายได้ทางอื่นเพิ่มเติม

เมื่อเราสามารถปรับลดค่าใช้จ่าย ส่วนตัวลงได้แล้ว การหารายได้อื่น ๆ เพิ่มก็จะช่วยให้เราปลดหนี้ได้ไว้ยิ่งขึ้นอาจจะรับทำงานฟรีแลนซ์ในช่วงวันหยุดเส าร์-อาทิตย์ หรือช่วงหลังเลิกงาน

ก็ได้อย่างน้อยก็สามารถมีรายได้เสริม นอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ งานละนิดงานละหน่อย พอรวม ๆ กันอาจช่วย ให้ชำระหนี้หมดเร็วขึ้นสัก 1 – 2 งวดก็ได้นะ

3. สำรวจพฤติกรรมของตนเอง ลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

นอกจากสำรวจ หนี้สินของตัวเองแล้ว ให้สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเองด้วย เพราะถึงแม้จะรู้ว่าเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ แต่ถ้ายังใช้จ่ายเท่าเดิม แทนที่จะใช้หนี้เก่าหมด กลับจะมีหนี้ใหม่

เพิ่มเข้ามาอีกดังนั้น ลดรายจ่ายส่วนเกิน ที่ไม่จำเป็นออกไป ทั้งนี้ แนะนำ ให้แบ่งสัดส่วนรายได้ออกเป็น 3 ส่วน คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ดังนี้

อดีต คือ หนี้สินในอดีต ให้แบ่งเงิน 50% ของรายได้ สำหรับใช้หนี้

ปัจจุบัน คือ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ในปัจจุบัน ให้แบ่งไว้ 40%

อนาคต คือ เงินที่แบ่งไว้สร้างความมั่งคั่ง ในอนาคต ให้แบ่งไว้ 10%

4. ชำระหนี้ที่ด อ กเ บี้ ยแพงสุดก่อน

เมื่อเรารู้แล้วว่าตอนนี้ เรามีรายการหนี้อยู่กี่อัน ราคาเท่าไหร่ และกำหนดชำระเมื่อไหร่ ให้ไล่เรียงชำระจากหนี้ที่มี ด อ กเ บี้ ยแพงที่สุดก่อนเพราะหากไม่ทยอยชำระจากหนี้ก้อนนี้ก่อน

เมื่อเวลาผ่านไป ด อ กเ บี้ ยก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปอีก และการจะเคลียร์หนี้สินให้หมด ก็จะยิ่งเป็นเรื่องย ากแต่หากหนี้แต่ละก้อนมี ด อ กเ บี้ ยในอัตราที่เท่าๆ กัน ให้เลือกชำระหนี้ก้อนที่

มียอดเงินน้อย ๆ ก่อนเพื่อลดจำนวนเจ้าหนี้ลง

ขอบคุณที่มา : t h e b a n g k o k i n s i g h t

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณเตือนว่า ทำไมเราควรมีเงินเก็บสำรองได้แล้วนะ

1.ใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดเพราะระบบใหม่ของธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าการที…