Home ข้อคิด 4 วิธีรับมือ เมื่อตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว

4 วิธีรับมือ เมื่อตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว

9 second read
0
0
542

นับว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงที่ทำให้โรงงาน รวมไปถึงบริษัทต่างๆ ทยอยปลดคนและปิดตัวจำนวนมาก

เคราะห์ซ้ำยังต้องเจอการระบาดของไ วรั สโ คโ รน่า หรือโ ร ค C o v i d-19 อีก เมื่อต้องรับมือกับศึก 2 ทางและยังไม่มีนโยบายของภาครัฐมารองรับปัญหาตรงนี้

การลดต้นทุนที่ง่ายที่สุดของผู้ประกอบการก็คือ ‘การปลดคน’อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทปลดคนทำงานออกมาจำนวนมาก ย่อมเกิดปัญหาว่างงานตามมา ซึ่งการตกงาน

กะทันหันแบบนี้ย่อมสร้างความตระหนกและความเ ค รี ย ดให้กับพนักงานที่ถูกปลดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็มาหาวิธีการรับมือกับการตกงาน

แบบไม่ทันตั้งตัวดีกว่า

วิธีการรับมือกับการตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว

1.ตั้งสติ

หลังจากที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายบุคคลว่าจะได้รับซองขาวหลายคนก็ตกใจไม่น้อย อันดับต้องตั้งสติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้า เพราะเมื่อได้รับ

ซองขาวก็คงไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความจริงที่ต้องออกจา

งานไม่ได้ ดังนั้นหายใจเข้าลึกๆ เรียกสติก่อนจัดการตัวเองต่อไป

2.ดูรายละเอียดการได้รับเงินชดเชยจากบริษัท

อย่างที่บอกว่าต้องตั้งสติให้ดี โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่น่าไว้วางใจ เพราะถ้าถูกเลิกจ้างลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากบริษัทตามสัญญาได้

ตรงนี้ต้องดูรายละเอียดให้ดีเพราะมีรายละเอียดตามข้

ก ฎหม า ยที่นายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่าขั้นต่ำที่ก ฎห ม า ยกำหนด คือ

– ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี: จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือ 1 เดือน

– ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี: จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 หรือ 3 เดือน

– ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี: จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน หรือ 6 เดือน

– ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี: จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้าย 240 วัน หรือ 8 เดือน

– ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี: จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน

– ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป: จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน หรือประมาณ 13 เดือน

หากเราไม่รู้ข้อก ฎห ม า ยตรงนี้บริษัทอาจใช้วิธีการให้ลูกจ้างเซ็นลาออกแทนการเชิญออก เพราะบริษัทจะไม่ต้องเสียค่าชดเชยรายได้ตรงนี้

3.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคม

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินทุนก้อนใหญ่พอสมควรที่จะมาใช้รองรับการใช้ชีวิตช่วงหลังตกงาน หากบริษัทที่ทำอยู่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ตอนเป็น

พนักงานเมื่อออกจากบริษัทแล้วก็จะได้เงินตรงนี้มาใช้เป็นเงินฉุ กเ ฉิ นชั่ วคราวได้ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของเงินประกันสังคมที่เมื่อออกจากงานแล้วต้องไปขึ้นทะเบียน

คนว่างงาน เพื่อรับเงินชดเชยรายได้เป็นเงิน 30% ของเงินเดือน ซึ่งหากถูกเชิญออกจากงานก็จะได้รับเงินชดเชยต่อเนื่องถึง 6 เดือนเลยทีเดียว

4.หางานใหม่

เมื่อทำเรื่องในส่วนของเงินชดเชยที่ควรจะได้รับเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องเดินหน้าหางานใหม่ต่อไป ระหว่างที่รอการตอบกลับจากบริษัท อาจลงเรียนค อ ร์ สเพิ่มเติม

เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน หรือลงเรียนค อ ร์ สที่เป็นงานอดิเรกเพื่อว่าจะสามารถนำมาหารายได้ชั่ วคราวระหว่างการว่างงานได้อีกด้วย

สิ่งสำคัญเมื่อต้องกลายเป็นคนตกงานแบบกะทันหันก็คือสติ ที่จะต้องวางแผนจัดการปัญหาที่อยู่ตรงหน้าให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะไม่ใช่แค่การวางแผน

อนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา ยังมีเรื่องของเอกส า รการเงินที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยตามสิทธิประโยชน์ที่เราควรจะได้รับอีกด้วย ฉะนั้นใครที่ตกงานอยู่

อย่าเพิ่งเป็นกังวล และอย่าละทิ้งความหวังเพราะมันอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว ลองพลิกวิ ก ฤ ตเป็นโอกาส เปลี่ยนงานใหม่ สมัครงานใหม่ เพราะสุดท้ายแล้ว

ผู้ประกอบการก็ยังต้องการบุคลากรมาเติมเต็มในองคกรของตัวเองอยู่เสมอ

ขอบคุณที่มา : j o b s d b.c o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…