Home ข้อคิด 4 วิถี การใช้ชีวิตของความร่ำรวยที่แท้จริง

4 วิถี การใช้ชีวิตของความร่ำรวยที่แท้จริง

12 second read
0
0
222

ความร่ำรวยที่แท้จริง “4 วิถี สู่อิสรภาพ”คงถึงเวลาทบทวนแล้วว่า โลกนี้กำลังต้องการแนวคิดของ “ความร่ำรวย”ในรูปแบบใหม่หรือเปล่า คนที่มี “ความร่ำรวยที่แท้จริง”

อาจดูได้จาก 4 วิถีการใช้ชีวิต ดังนี้

1. ความร่ำรวย ทางอารมณ์

คนรวยที่แท้จริง คือคนที่ “ไร้ความกังวลในเรื่องเงิน”เขาสามารถควบคุมอารมณ์ภายในให้สดใสเบิกบานได้การที่เขามีอารมณ์ดีเป็นประจำ ก็จะทำให้พบแต่ประสบการณ์ดีๆ

ในชีวิตไม่จำเป็นต้องรวยร้อยล้านพันล้าน ถึงจะปราศจากความกังวลในเรื่องเงินขอเพียงรู้จักบริหารเงินให้มีเหลือใช้ในทุกเดือนไม่ยึดติดกับวัตถุภายนอกที่อาจสูญเสียไป

เมื่อไหร่ก็ได้ รู้จักพึ่งพาตัวเองมากกว่าพึ่งพาคนอื่นเมื่อมี “ความร่ำรวยทางอารมณ์” ก็จะไม่ขี้กลัว ไม่หงุดหงิดจิตตก ไม่ห่อเหี่ยวนานๆจะมีความชัดเจนในชีวิต มีแรงบันดาลใจ

มีความคิดสร้างสรรค์มีพ ลั งข้างในที่ผลักดันในตัวเองอยู่เสมอ และมีประสิทธิภาพในการทำงานให้สำเร็จได้อย่างสูง

2. ความร่ำรวย ด้านเวลา

เวลาคือสิ่งที่มี “ราคา” มากที่สุด เพราะชีวิตมีวันหมดอายุจึงไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับเวลาที่หมดไปแต่ละปีๆ หากเราไม่ใช้ชีวิตที่เราเลือกเราก็กำลังผลาญเวลาในชีวิตของตัวเองลง

ไปเปล่าๆคนที่ร่ำรวยอย่างแท้จริง สามารถเลือกวิถีชีวิตที่สามารถเป็นผู้กำหนดตารางเวลาของตัวเองได้ว่าจะตื่นกี่โมง ทำงานกี่โมง พักผ่ อ นเมื่อไหร่ไม่ต้องให้คนอื่นเป็นผู้กำหนด

ไม่ต้องตื่นเช้าฝ่ารถติดบนถนนไม่ต้องเบียดเสียดกับผู้คนเพื่อไปพักผ่ อ นในวันหยุดยาวเมื่อมี “ความร่ำรวยด้านเวลา” ทำให้เค้าใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง

และผู้อื่นได้มากที่สุด

3. ความร่ำรวย ไม่จำกัดด้วยสถานที่

คนรวยที่แท้จริง สามารถจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ได้ หรือเดินทางเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมากมายที่จะใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่เป็นเพราะพวกเค้ามีเวลา

มีพ ลั งเหลือเฟือ จึงสามารถเลือกที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้พวกเค้าเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริง จึงสามารถทำงาน ใช้ชีวิตและพักผ่ อ นได้ทุกที่ และทุกเวลาเมื่อมี

“ความร่ำรวย ที่ไม่จำกัดด้วยสถานที่” ทำให้เค้าได้รู้จักออกไปใช้ชีวิตพบปะผู้คน ไม่ต้องทนอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆ ได้มีโอกาสพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ๆได้เรียนรู้วัฒนธรรม

และวิถีชีวิตอันหลากหลายในโลก เป็นอิสรภาพที่เค้ากำหนดได้ด้วยตัวเอง

4. ความร่ำรวย ในการให้

สุดยอดตัวชี้วัดของการเป็นคนรวยที่แท้จริงคือ “ความสามารถในการให้และ แ บ่ ง ปั น ”ไม่ว่าจะเป็นการให้เวลา ให้แรงงาน ให้เงิน หรือ แ บ่ ง ปั น ความสุขที่มีแผ่กระจายไป

สู่ผู้คนรอบๆตัวคนที่มั่งคั่งนั้นเป็นผู้เหลือเฟือที่จะให้ ไม่จำเป็นว่าเค้าต้องมีเงินมากมายเพียงแต่ว่ามันมากพอที่จะ แ บ่ ง ปั น ออกไปได้ แม้บางคนมีมากมายก็ยังไม่สามารถให้

คนอื่นรได้เพราะลึกๆแล้วในจิตใจ เค้ายังรู้สึกว่ามีไม่พอนั่นเองเมื่อมีความมั่งคั่งในการให้ ย่อมจะเติมเต็มคุณค่าและความหมายในชีวิตเค้าจะรู้สึกได้ถึงความมั่งคั่งของตัวเอง

อย่างแท้จริงโดยที่ไม่ได้วัดจากจำนวนเงินที่มีหรือมูลค่าสิ่งของที่ครอบครองอย่างใดเลยคนที่ร่ำรวยไม่ว่าจะมีเงินกี่ร้อยล้านพันล้าน ทั้งชีวิตของเขาอาจเข้าไม่ถึงความรู้สึกมั่งคั่ง

ร่ำรวยเลยก็เป็นได้เพราะความร่ำรวยที่แท้จริง ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมาย ก็สามารถเข้าถึงวิถีชีวิตทั้ง 4 มิตินี้ได้เพียงแต่ต้องอาศัยการรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ มีไลฟ์สไตล์ที่พอเพียง

มีทักษะที่หลากหลาย และมีความกล้าคิด กล้าทำ นอกกรอบ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเข้าถึงคำว่า “ความร่ำรวยที่แท้จริง” และมันจะนำพามาซึ่งความสุข และความร่ำรวยเงินทอง

ไปพร้อมๆกัน อย่างที่คุณนึกไม่ถึงทีเดียว แม้วันนี้เราอาจยังทำได้ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน แต่ขอให้กำลังใจว่า หากทำได้สักหนึ่งข้อ ส่วนที่เหลือจะทยอยเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เพราะการเดินไปถูกทิศและไม่หลงทาง ไม่ช้าไม่นานเราจะถึงปลายทางได้อย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มา : l e a r n i n g h u b t h a i l a n d

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…