Home ข้อคิด 3 สิ่งที่พลาดแล้ว จะย้อนกลับมาเเก้ไช้ไม่ได้

3 สิ่งที่พลาดแล้ว จะย้อนกลับมาเเก้ไช้ไม่ได้

0 second read
0
0
945

1. เวลา

คือ อีกสิ่งที่ไม่อาจหวนกลับมาไม่สามารถกักเก็บไว้ ไม่สามารถเรียกคืนได้ คนที่มักจะพูดว่า

ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อรอเวลาที่จริงแล้ว เขาไม่มีเวลาให้รอด้วยซ้ำ เวลาจะไหลไปเรื่อยๆ

มันไม่หยุ ดรอให้ใคร อย่ าคิดว่าอายุไขมนุษย์จะย าวนานเพียงหลับไปตื่นหนึ่ง

ก็ถึงวันพรุ่งเสี ยแล้วถ้าคำนวณอย่ างละเอียด มนุ ษย์เรามีเวลาในโลกนี้น้อยมากน้อยจนเกินกว่าที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่ างดั่งใจ

นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ที่ประสบความสำเ ร็จในชีวิต จึงไม่เคยหยุดนิ่งเพราะเขารู้คุณค่าของกาลเวลา

มันมีแต่จะหมดลงร่อยหรอ เขาจึงใช้ทุกเศ ษเสี้ ยววินาทีอย่ างมีคุณค่าที่สุด

2.คำพู ด

แม้เป็นเพียงลมปาก แต่เมื่อหลุดออกไปไม่ว่าจะดีหรือร้ าย มันก็ไม่สามารถเก็ บกลับคืนได้คนที่รักษาคำพูดได้ดี

จึงเป็นคนที่น่ายกย่อง คำพูดมีอำนาจหลายอย่ าง ในสมัยพุทธกาล คนที่กล่าวแต่ความสัจ

จะมีปาฏิหาริย์ คือ มีวาจาประกาศิต ในสมัยกรุงศรีอยุธย า ก็มีพงศ าวดารกล่าวถึงพระร่วงเจ้า

ผู้มีวาจาประกาศิตอันที่จริงไม่มีใครรู้ว่าปาฏิหาริย์วาจาประกาศิตมีจริงหรือไม่

แต่ก็เป็นกุศโลบา ย สอนให้คนพูดแต่ความจริงเพราะหากกล่าวคำที่เป็นมิจฉาวาจาแล้ว

จะไม่มีทางลบล้างได้ บางครั้ง คำพูดเพียงสองสามคำ ก็ทำให้เกิดการแตกแยกได้

3. โอกา ส

ราวกับเป็นเรื่องง่ายๆ ที่หลายคนไม่เข้าใจ โอกาสเป็นธรรมด าโลก ที่มักจะผ่านมาในชีวิตคนเราแต่คนส่วนใหญ่ละทิ้ง

ไม่ใส่ใจรู้ไหมว่า โอกาสก็เหมือนฟองส บู่ที่เราใช้หล อดจิ้มแล้วเป่าออกมาให้มันลอยคว้าง

โอกาสมักจะดูสวยงามและมาโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะมีเหตุผลกลใดที่ทำให้โอกาสเดินทางผ่านมาในชีวิตคนเราแต่จงรู้ไว้

มันอยู่ได้ไม่นาน ฟ องสบู่ที่เราเป่าเล่น มันลอยคว้างสวยงาม แต่ไม่นาน มันก็จะแต กสลายหายไป

ที่มา : จันทร์เจ้า

Load More Related Articles
Load More By fah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่ใจเย็น คือคนที่ใจเย็น

1.ตื่นอย่ างมีสติ แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตั…