Home ข้อคิด 15 เหตุผล ที่คนเก่งๆ ต้องลาออกจากที่ทำงานกันเยอะ

15 เหตุผล ที่คนเก่งๆ ต้องลาออกจากที่ทำงานกันเยอะ

13 second read
0
0
496

การลาออกนั้นถือเป็นเรื่องปกติ ของการทำงาน และเป็นสิทธิที่พนักงานทุกคนสามารถตัดสินใจได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่ง เล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่สิ่งที่เป็นปัญหาอาจจะ

มาจากเรื่องของเหตุผลในการลาออกที่บางครั้งก็ดูสมเหตุสมผลแต่บางครั้งก็ไม่เป็นเหตุผล ที่สมควรเอาเสียเลย แถมบางทียังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานด้วยซ้ำ มาลองดูกัน

ว่าสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้พนักงานอย ากจะลาออกมีอะไรกันบ้ าง

1.งานเยอะจนเกินพอดี

ยุคนี้หลายบริษัท มักจะมีนโยบายการจ้างงานด้วยอัตราเงินเดือนที่น้อย แต่ต้องจ้างให้คุ้มค่าที่สุด ด้วยการให้ทำงานมากมายหลายอย่างพร้อมกันหรือรวมงานจากหลายๆ ตำแหน่ง

มาไว้ในตำแหน่งเดียวงานที่มากจนเกินพิกัด (Overload) นี้อาจเกิดตั้งแต่ตอนตกลงจ้างงานแต่พอทำจริงๆ แล้วทำไม่ไหว หรืออาจเพิ่มเติมภายหลังที่ไม่ได้มีการตกลงกันมาก่อน

แล้วทำให้ความรับผิดชอบเยอะ จนเกินไปหากพนักงานทำไม่ได้ รับไม่ไหว หรือรู้สึกโดนเอาเปรียบจนเกินไป ก็จะลาออกในที่สุด

2.มีปัญหาเรื่องคน

ปัญหายอดฮิตติดอันดับต้นๆ ของสาเหตุการลาออก ก็คือเรื่องคนนี่ล่ะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมงาน,ความขัดแย้ ง กับเจ้านาย, การมีปากเสียงกับลูกน้อง, หรือแม้กระทั่ง

ทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องตลอดจนเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยแม้แต่น้อยแต่เมื่อมีความขุ่นข้องหม องใจกันแน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบต่อการทำงานไม่มากก็น้อยหรืออาจจะ

ทำให้ไม่อย ากทำงานที่นี่ ต่อเลยเสียด้วยซ้ำ ปัญหาเรื่องคนอีกกรณีอาจจะไม่ได้เกิดการกระทบกระทั่งกันโดยตรงแต่อาจจะเกิดจากการ นินทาว่าร้ า ย, โยนความผิด, หรือมีพฤติกรรม

ที่บั่ น ทอน สุ ขภาพจิต คนอื่น ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่อย ากร่วมงานได้เช่นกัน

3.อัตราจ้างต่ำเกินไป และต้องการปรับเงินเดือนขึ้น

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเงินเดือน มีผลต่อการทำงานของมนุษย์ออฟฟิศแทบทุกคนและเงินเดือน ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทใช้จูงใจให้พนักงานร่วมงานอยู่ได้ เพราะในโลก

แห่งความเป็นจริงแล้วเงินกลายเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ไปแล้วและทุกคนก็ย่อมอย ากได้เงินเดือนที่สูงไม่ต่างกันในระบบบริษัทอัตราเงินเดือนอาจหมายถึง

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน,ความรับผิดชอบ, หรือแม้แต่เรื่องของโบนัสที่มักแป รผันตรงกับศักยภาพและความสามารถจึงไม่ผิดเลยที่ว่ามนุษย์เงือนเดือนทุกคนจะอย ากได้เงินเพิ่ม

อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านอื่นๆ ด้วยพนักงานหลายคนย้ายบริษัท บ่อยมากแต่นั่นไม่ใช่เพราะเขาทำงานแ ย่ตรงกันข้ามเขาทำงานเก่งจนได้รับข้อเสนอ ในเรื่องอัตราจ้างที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

จากบริษัทต่างๆ ที่ต้องการซื้อตัว และนั่นก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่พนักงานในยุคนี้ใช้การย้ายงานเพื่อเพิ่มฐานเงินเดือนของตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆและทำให้เกิด Job Hopper มากขึ้นเรื่อยๆ

เป็นทั้งข้อดีและ ข้อเสียของโลกธุรกิจไปพร้อมๆ กัน

4.มีปัญหาสุขภ าพ

ปัญหาด้านสุขภ าพถือเป็นอีกสาเหตุ อันดับต้นๆ ของการลาออก แล้วสาเหตุนี้ก็ดูจะสมเหตุสมผลที่สุดโดยเฉพาะหากมีใบรับรอง แ พ ทย์ หรือคำสั่ง แ พ ทย์ อย่างเป็นทางการ

ก็ไม่มีเหตุผลใดที่บริษัทจะรั้งตัวไว้หรือตำหนิพนักงานคนนั้นปัญหาสุขภ าพบางเรื่องก็เป็นเรื่องของ โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ โ ร คประจำตัว หรือแม้แต่อุบัติเห ตุ ที่ไม่คาดฝันแต่ปัญหาสุขภ าพ

บางอย่างก็มีสาเหตุมาจากการทำงานตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อย่างเช่นโ ร ค เ ค รี ย ด,ป วด เมื่อยกล้ามเนื้ อ, ประสา ทตา อักเสบ, หรือบางทีก็อาจเกิดอุบัติเห ตุ

ขณะเวลาทำงานได้เหมือนกัน

5.เจ้านายบริหารงานไม่เก่ง

ถึงแม้ว่าพนักงาน คนนั้นจะได้ทำงานที่ชอบ ตำแหน่งที่ใช่ ตัวงานท้าทาย เข้าทางไปเสีย ทุกเรื่องแต่อาจกลับตกม้าต า ย ด้วยเรื่องง่ายๆ ที่ดูจะเป็นเรื่องตลกร้ า ยก็คือการได้เจ้านาย

ที่ไม่เอาไหนบริหารงานไม่เก่ง ยิ่งถ้ามีการประเมินผลงานเป็นทีม เป็นแผนกทำดีแทบต า ย อาจได้ผลงานรวมที่แ ย่ เพราะเจ้านายห่ วย ก็อาจทำให้พนักงานคนนั้นรู้สึกแ ย่ และไม่ได้รับ

ความยุติธรรมก็เป็นได้และยิ่งถ้าบริษัทไม่สามารถเห็นปัญหา ในจุดนี้ได้ พนักงานที่มีความสามารถส่วนใหญ่ก็มักตัดสินใจย้ายไปทำงานใหม่ทันที

6.ทำงานที่ไม่ชอบ ได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด

การได้ทำงานที่ชอบและถนัด จะทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานและอยู่กับองค์กรได้นานแต่การทนทำงาน ที่ไม่ชอบหรือได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด ก็อาจทำให้

เกิดความอึดอัดหรือทำให้ทำงานออกมาไม่ดีได้เหมือนกันบางครั้งสถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่ความท้าทาย สำหรับบางคนมันอาจกลายเป็นความไม่มั่นใจและเป็นผลเสียเสียมากกว่า

และก็เป็นสาเหตุให้ลาออกได้ในที่สุด

7.สวัสดิการไม่ดีพอ

องค์กรที่ดีมักจะดูแลใส่ใจเรื่องสวัสดิการ ของพนักงานได้ดีตามไปด้วย ซึ่งนี่ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พนักงาน อยู่ในองค์กรได้ยืนย าวโดยเฉพาะสวัสดิการเรื่องสุขภ าพและการรักษ า

พย าบาล ที่พนักงานหลายคนเลือกทำงานกับองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้อย่างดีหรือแม้แต่สวัสดิการย่อยๆ อย่างค่าเดินทาง,ค่าล่วงเวลา, หรือแม้แต่วันหยุด หากองค์กรให้อย่างไม่คุ้มค่า เอาเปรียบ

พนักงาน ก็ย่อมทำให้พนักงานอย ากลาออกไปยังบริษัทที่ให้สวัสดิการที่ดีและคุ้มค่ากว่า

8.องค์กรไม่ได้ใช้ความสามารถของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คนที่ชอบทำงาน ทำงานดี ทำงานก่งและทุ่มเทในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่องค์กรใดก็ตามพวกเขาย่อมคาดหวัง ว่าจะได้ทำงานที่ตนเองเลือกอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเอง

ตลอดจนสร้างก้าวหน้าในอาชีพด้วยหากพนักงานไม่ได้ใช้ความสามารถ อย่างเต็มที่อย่างที่คาดหวังไว้ อาจจะทำให้เบื่อหน่าย หรือรู้สึกว่าไม่ได้พัฒนาตัวเอง พนักงานในกลุ่มนี้ก็มักจะไม่ทนอยู่

และมักจะหาองค์กรใหม่ที่มีงานที่ท้าทายและสนุกกว่า

9.องค์กรไม่เห็นศักยภาพและไม่ส่งเสริมพนักงานให้ก้าวหน้า

บ่อยครั้งที่องค์กร ได้พนักงานเก่งๆ มาอยู่ในมือ หรือพนักงานพัฒนาตัวเองจนมีศักยภาพขึ้นมาแต่บริษัทไม่เห็นตรงส่วนนี้ หรือเห็นแล้วเพิกเฉย ละเลย ไม่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า

พนักงานก็อาจไม่อย ากร่วมงานกับองค์กรเช่นกันกรณีนี้อาจเกิดจากการไม่มอบหมาย งานที่ท้าทายให้ไม่ไว้ใจให้ทำงานที่อย ากทำ ไม่เลื่อนตำแหน่ง ไม่ปรับขึ้นเงินเดือน หรือแม้แต่

ไม่พิจาณาโบนัสให้ตามความเหมาะสม สาเหตุเหล่านี้ก็อาจทำให้พนักงานอย ากเปลี่ยนองค์กรที่เห็นศักยภาพของตนมากกว่าเช่นกัน

10.ปัญหาโครงสร้างบริษัท

ไม่ใช่แค่เรื่องของคนเท่านั้น แต่ตัวองค์กรเองก็มีผลต่อการลาออกได้เหมือนกันบางบริษัท มีโครงสร้างงานที่ใหญ่มาก มีตำแหน่งที่เยอะมาก มีทิศทางความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ที่ชัดเจนก็อาจเป็นแรงจูงใจที่ดีที่ทำให้พนักงานอย ากทำงานในองค์กรนี้ไประยะย าวแต่ในทางตรงกันข้ามบริษัท ที่ไม่ได้มีการวางแผนผังงานที่ชัดเจนไม่มีแนวทาง Career Path

ของแต่ละตำแหน่งที่เห็นได้ชัด หรือเป็นบริษัทขนาดเล็ก ที่เห็นได้ชัดว่าไม่มี Career Pathแน่นอนก็อาจทำให้พนักงานไม่เห็นอนาคตความก้าวหน้าของตัวเอง ไม่ตอบโจทย์ความสำเร็จ

ในชีวิตซึ่งก็อาจทำให้พนักงานลาออกไปหาองค์กรที่มั่นคงกว่า มีแนวโน้มก้าวหน้ากว่าก็เป็นได้

11.ชีวิตเสียสมดุล

บางคนให้ความสำคัญ กับเรื่อง Work-Life Balance มากๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่รักในการสร้างสมดุลชีวิต ให้พอดีไม่ทำงานหนักจนทำให้สุขภ าพแ ย่ ไม่บ้ างานจนทำให้ชีวิตพัง

ไม่ขี้เกียจทำงานจนทำให้เลี้ยงชีพไม่รอดไม่ทำงานที่ทำให้ชีวิตมีความทุกข์หรือไม่รับงานที่ทำให้วิถีชีวิตของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แ ย่ลงอย่างเช่น งานที่ต้องเดินทางตลอดเวลา

ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว, งานที่ต้องทำในเวลากลางคืนขัดกับวิถีชีวิตปกติทั่วไป, งานที่ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่ อ นหรือออกกำลังกาย,งานที่ต้องทำวันเส าร์-อาทิตย์เพิ่มเติม,หรือแม้แต่

ออฟฟิศ ที่อยู่ไกลจนทำให้มีปัญหาเรื่องการเดินทางหากพนักงาน สร้างสมดุลให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ วิถีชีวิตทุกอย่างจะกระทบไปหมด และนั่นก็เป็นสาเหตุให้ต้องยื่นใบลาออกได้เหมือนกัน

12.เบื่อหน่าย อิ่มตัว งานไม่ท้าทายอีกต่อไป

หากพนักงาน รู้สึกเบื่อหน่าย สิ้นหวัง ในการทำงาน ประเภทที่ว่าตื่นลืมตามาทุกเช้าแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไร น่าสนใจไม่อย ากไปทำงาน เบื่อออฟฟิศ เบื่อความจำเจ เบื่อพฤติกรรมซ้ำ

เดิมก็เป็นเหตุให้อย ากลาออกได้ หรือบางทีก็เป็นเหตุผลง่ายๆสุดแสนจะคลาสสิก แต่ทว่าดูเกือบจะไร้เหตุผลอย่าง “ถึงจุดอิ่มตัว” ซึ่งพนักงานบางคนอาจทำงานนั้นมานานจนเกิด

ความเบื่อหน่าย การลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ หรือแม้แต่การเปลี่ยนสายงานใหม่ไปเลย ก็อาจเป็นทางออกที่ดีในกรณีนี้เช่นกัน

13.ย้ายถิ่นฐาน

อีกเหตุผลสำคัญหนึ่ง ของการลาออกก็คือการย้ายถิ่นฐานของพนักงาน ตั้งแต่ย้ายบ้ านไปอยู่อีกเขตที่ทำให้เดินทางลำบากขึ้น ครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ต้อง

ย้ายไปทำงาน ต่างประเทศก็เป็นเหตุสำคัญที่อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรง แต่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกได้

14.กลับไปช่วยธุรกิจของครอบครัว เปิดกิจการเป็นของตัวเอง

อีกเหตุผลคลาสสิก ทุกยุคทุกสมัยก็คือการถูกเรียกให้กลับไปช่วยบริหารงานธุรกิจของครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักเป็นเหตุผลส่วนตัวและอาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับ

ใครบางคนหรือบางคนต้องการลาออกก็เพื่อที่จะไปทำธุรกิจส่วนตัวเริ่มต้นกิจการของตัวเองโดยเฉพาะหลัง ช่วงได้รับเงินก้อนจากโบนัส พนักงานอาจอย ากเริ่มต้นธุรกิจใหม่

ของตนหรือใช้ประสบการณ์จากการทำงานไปต่อยอดธุรกิจที่ตนเห็นลู่ทางประสบความสำเร็จ

15.เหตุผลที่ไร้เหตุผล

สุดท้ายแล้วบางเหตุผล ของการลาออกก็เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลสิ้นดี อย่างเช่น อกหักกับคนในออฟฟิศ,ย้ายตามคนรักไปอีกบริษัท, หนีหนี้, หรือแม้แต่อย ากออกเดินทางท่องโลก

เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้บางทีก็ดูไร้เหตุผลแต่บางทีก็ดูเป็น เหตุผลสำคัญ และแฝงไปด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าอยู่ฝ่ายบุคคลอาจต้องมองเหตุผล และให้ดีว่าการตัดสินใจ

ลาออกของพนักงานคนนั้นเป็นเรื่องที่ควรหรือไม่ควร เพื่อจะได้เลือกจบกันอย่างสวยงาม หรือว่าลาจากกันด้วยความโกรธเคืองจนมองหน้าไม่ติด

ขอบคุณที่มา : h r n o t e.a s i a

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณเตือนว่า ทำไมเราควรมีเงินเก็บสำรองได้แล้วนะ

1.ใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดเพราะระบบใหม่ของธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าการที…