Home ข้อคิด 14 ลักษณะนิสัย คนเป็นหัวหน้า ที่มักประสบความสำเร็จ

14 ลักษณะนิสัย คนเป็นหัวหน้า ที่มักประสบความสำเร็จ

15 second read
0
0
1,145

การเป็นนักบริหารที่ดี ไม่เพียงแต่คุณจะต้องเก่งกาจ ในเรื่องของการบริหารงาน การวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ เท่านั้น แต่การเป็นสุดยอด

นักบริหารตัวจริงคุณจะต้องเก่งในเรื่องของ “การบริหารคน” ด้วยเพราะธุรกิจของคุณ จะไม่มีทางขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้เลยถ้าคุณไม่ได้ใจลูกน้อง จากผลการสำรวจ

และวิ จั ย ของ G a l l u p พบว่าใน 100 คน มีเจ้านายเพียง 10 คนเท่านั้น ที่ลูกน้องรัก และยินดีร่วมงานด้วยแบบไม่มีเงื่อนไขยินดีให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามและให้ความเคารพ

อย่างแท้จริงไม่ใช่การทำไปเพราะตำแหน่งและบทบาท ในหน้าที่การงานเท่านั้นและต่อไปนี้คือ 10 คุณสมบัติเจ้านายที่ได้ใจลูกน้อง และลูกน้องรักเหลือเกินเจ้านายแบบนี้ลูกน้องรักเลย

1. มีความยุติธรรมและมีภาวะความเป็นผู้นำ

ความยุติธรรมและภาวะ ความเป็นผู้นำ คือคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ ของผู้ที่จะเป็นหัวหน้า หากคุณต้องการ ให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่นรวดเร็ว และงานมีคุณภาพสูง

คุณต้องมีความยุติธรรมและสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ให้ลูกน้องเกิดความเชื่อถือ ให้ได้นอกจากนี้ห้ามเป็นเจ้านาย ที่ลำเอียงเด็ดขาดเพราะบอกได้คำเดียวว่าลูกน้องเกลี ย ด ที่สุด

2. ทำงานร่วมกับลูกน้อง

การทำงาน ร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแตกต่างจากเจ้านาย ที่จะพบเจอกันเฉพาะในการประชุมเท่านั้น ส่งผลให้เจ้านายประเภทนี้

มีความเข้าอกเข้าใจ ลูกน้องมากเป็นพิเศษเพราะการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้ตัวตนความคิดทัศนคติศักยภาพและความสามารถ ที่ลูกน้องแต่ละคนมี ช่วยให้งาน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานราบรื่นรวดเร็วและเป็นระบบนอกจากนี้ การแจกจ่ายงานยังเป็นเรื่องง่าย เพราะเจ้านายรู้ว่าใครเก่งอะไรเจ้านายมั่นใจในผลงาน ลูกน้อง

ก็สบายใจได้ทำงานที่ถนัดที่สุด

3. ชี้เป้าหมายที่ชัดเจน

การชี้เป้าหมาย ที่ชัดเจนช่วยให้ลูกน้อง มีแนวทางที่ชัดเจนเช่นกันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบางครั้งความคลุมเครือ การไม่พูด

และบอกออกไปตรงๆ โดยคาดว่าอีกฝ่ายน่าจะรู้ว่า ต้องทำอะไรเป็นวิธีที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เกิดประโยชน์และลูกน้องไม่ชอบเพราะไม่รู้ว่างานที่ทำผิดตรงไหน หรือหัวหน้าต้องการให้งาน

เป็นอย่างไรอย ากให้ทำอย่างไร ก็บอกลูกน้องไปตรงๆ แบบนี้แหละได้ใจ

4. สร้างความรู้สึก มีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่ มักจะประทับใจ และให้ความร่วมมือ ในการทำงานอย่างสุดความสามารถกับเจ้านาย ที่เห็นความสำคัญ และทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับบริษัท

เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้และทุกความสำเร็จ เกิดขึ้นจากพนักงานทุกคนร่วมมือกัน ไม่ใช่เพราะ การบริหารงานที่ดีของเจ้านายเพียงคนเดียว

5. เปิดโอกาส ให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดีต้อง ให้ลูกน้องได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของตนเองได้ ซึ่งข้อดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้อง ได้แสดงความคิดเห็นนั้นจะช่วยให้รูปแบบการทำงาน

ผลงานและความสัมพันธ์ ในการทำงานเป็นไป อย่างราบรื่น เกิดแนวคิด และไอเดียธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ

6. ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจ ในที่นี้ คือการใช้อำนาจ ในฐานะของเจ้านายอย่างเหมาะสมและไม่มากจนเกินไป ไม่เบ่งอำนาจ จนลูกน้องรู้สึกว่า ตัวเองกำลังเป็นท าส อยู่รึเปล่ารวมทั้งใช้อำนาจ

ตามอำเภอ ใจสั่งให้ลูกน้อง ทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบ

7. เปลี่ยนเรื่องย าก เป็นเรื่องที่ง่าย

ในแต่ละวัน ของการทำงาน นอกจากปัญหาส ารพัดที่สามารถเกิดขึ้นได้ แล้วความเยอะของเจ้านายยังสามารถสร้างความลำบาก ในการทำงานให้กับลูกน้องได้เช่นกันเพราะฉะนั้น

เจ้านาย ที่ช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายหรือเปลี่ยนเรื่องย ากให้เป็นเรื่องง่ายได้เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักจริงๆ

8. สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านาย ที่ลูกน้องรัก นอกจากจะมีความยุติธรรม มีคุณธรรม และภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกน้องได้คือ ความสามารถ

ในการแก้ไขปัญหาอย่างยอดเยี่ยมยิ่งปัญหาได้รับการแก้ไขรวดเร็วเท่าไหร่ ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพ ในตัวเจ้านายเชื่อมั่นและมีศรัทธามากขึ้นตามไปเท่านั้น

9. ช่วยให้ลูกน้อง เห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่า ลูกน้องแต่ละคนจะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถอะไรอยู่ แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้อง เห็นศักยภาพที่แท้จริงหรือศักยภาพทั้งหมดที่ตนเอง

มีไม่เพียงแต่จะช่วยให้ลูกน้อง สามารถทำงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดเท่านั้น แต่ลูกน้องยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ที่ตนเองมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วย

10. ให้กำลังใจที่ดีและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้ง ความผิดพลาด อาจเกิดขึ้น จากการทำงาน เจ้านายที่คอยให้กำลังใจที่ดีเข้าใจให้อภัย และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนลูกน้องอยู่เสมอ คือเจ้านายในดวงใจ เพราะไม่มี

ลูกน้องคนไหน อย ากทำผิดพลาดและเมื่อผิดพลาดแล้วได้รับกำลังใจที่ดี ให้เริ่มต้นใหม่แบบนี้ลูกน้องคนไหนไม่รัก และทุ่มเทใจทำงานให้ก็บ้ าแล้ว ทั้ง 10 คุณสมบัตินี้

คือคุณสมบัติของเจ้านายที่ลูกน้องอย ากให้เกิดขึ้น กับเจ้านายทุกคน เพราะคนเป็นลูกน้อง ต่างให้ความเห็นว่าเจ้านายเป็นส่วนสำคัญของการทำงานถ้ามีเจ้านายดีการทำงานก็ราบรื่น

มีความสุขต่อให้งานย ากแค่ไหน พวกเขาก็เต็มใจทำให้ด้วยความยินดี และอย ากทำงานให้เจ้านายแบบนี้ตลอดไป

ขอบคุณที่มา : B u s i n e s s n e w s d a i l y

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…