Home ข้อคิด 11 บุคลิก สร้างเสน่ห์ผู้หญิง ที่เย้ายวนใจชาย

11 บุคลิก สร้างเสน่ห์ผู้หญิง ที่เย้ายวนใจชาย

8 second read
0
0
641

เสน่ห์ของผู้หญิงคือสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อย ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีเทคนิคบริหารเสน่ห์ของแต่ละคนอย่ างไรแต่เชื่ อหรือไม่ว่า ผู้หญิงบางคน

กลับไม่ต้องทำอะไร แต่เสน่ห์ก็มาพร้อมกับพฤติก ร ร มส่วนตัวที่เข้าตาหนุ่ม ๆ ได้แบบไม่ต้องไปหาหรือบริหารเสน่ห์ให้ยุ่งย ากวันนี้เราจึงขอนำเสนอ 11 บุคลิก

ของผู้หญิงที่เป็นเสน่ห์เย้ ายว นใจชายแบบไม่ต้องไปฝึกที่ไหนจากผลวิจัยของผู้เชี่ยวชาญทางพฤติกร ร มมนุษย์

ที่การันตีมาแล้วว่า เสน่ห์แบบนี้แหละ ผู้ชายชอบแน่ ๆ!

1. ผู้หญิงมีสติ

สติเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคน แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อเวลาตกใจมักจะสติหลุด หรือไม่ก็ช็อกจนเป็นลม แต่ถ้าสาวคนไหนไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อย ามมีภัย

หรือเกิดเหตุไม่ค า ดฝันขึ้น กลับมีสติแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเอง พร้อมกับคนรอบข้างได้อย่ างชาญฉล า ดก็ยิ่งไปเข้าตาชายหนุ่มที่อยู่ใกล้เคียงแน่นอน

เพราะเป็นการแสดงให้รู้ว่า “ นอกจากฉันจะสวยแล้ว ฉันก็มีสติและสตร อ งนะ ”

2. ผู้หญิงยิ้มง่าย ยิ้มสวย

เสน่ห์ง่าย ๆ ของผู้หญิงที่มักจะสะดุดใจชายตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ คือรอยยิ้มค่ะ ที่ถือว่าเป็นเสน่ห์ประจำตัวที่ทำง่าย ๆ ของผู้หญิงทุกคนในผู้หญิงบางคน

มีรอยยิ้มที่เปิดเผยและจริงใจ เมื่อเวลายิ้มสายตาก็บ่งบอกถึงความสุขหรือความเป็นมิตรให้ความสดชื่น สดใสในทุก ๆ ครั้ง

ที่ได้เห็น เพียงเท่านี้ก็พาเอาใจชายละลายได้ในพริบตา

3. สายตาทรงเสน่ห์

ผู้หญิงบางคนแทบไม่รู้ตัวว่าสายตาของตัวเองนั้นทรงพลัง เพราะบางคนยิ้มสายตาก็ยิ้มไปด้วย บางคนมองคนอื่นด้วยสายตาที่เย้ าย ว นหรือมองด้วยสายตา

ที่อ่อนโยน ซึ่งสายตานี้แหละคือสื่อที่สำคัญของผู้หญิง แต่การมองลักษณะตามที่กล่าวมานั้นต้องมองอย่ างจริงใจหรือเป็นโดยบุคลิก ถ้าจะฝึก

ก็ต้องให้เนียนที่สุด เพื่อไม่ให้ผู้ชายรู้สึกเหมือนถูกเชิ ญช ว นอย่ างตั้งใจมากเกินไป

4. พูดคุยไม่ใช่นิ นท า

เสน่ห์ที่ดีของผู้หญิงอีกหนึ่งอย่ างคือการไม่นินทาคนอื่นค่ะ ต่อให้คนอื่นพย าย ามจะนิ นท าใครให้สาวคนนั้นฟัง แต่ถ้ามีปฏิกิริย าตอบกลับแค่เพียงยิ้ม ๆ

เปลี่ยนเรื่องคุย หรือไม่โต้ตอบ ผู้หญิงแบบนี้แหละ!! ที่ผู้ชายให้ความสนใจและถ้าผู้หญิงคนนั้นสามารถพูดคุยหรือเปลี่ย นเรื่องให้กลายเป็นเรื่องปกติ

ได้อย่ างแนบเนียน ก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้มากทวีคูณเลยทีเดียว

5. เป็นตัวของตัวเอง

ผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองจะมีเสน่ห์มากกว่าผู้หญิงที่พย าย ามเป็นคนอื่น และที่สำคัญคือผู้ชายมักดูออกว่าผู้หญิงที่เค้ากำลังสนใจอยู่นั้นเป็นอย่ างไร

ถ้ากำลังพย าย ามที่จะเป็นคนอื่นอยู่ล่ะก็เลิกคิดได้เลยค่ะ แล้วใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปแทน ถ้าเค้าสามารถรับความเป็นคุณ ความเป็นตัวตนของคุณได้จริง ๆ

คุณก็จะมั่นใจในการพัฒนาความสั มพั น ธ์กันต่อไป มากกว่าจะมานั่งเสแสร้งให้เหนื่ อ ยตัวเองนะคะ

6. กระตือรือร้นในเรื่องที่ถูกต้อง

ผู้ชายหลาย ๆ คนมักจะชื่ นช มผู้หญิงที่มีความกร ะตื อรื อร้ นในเรื่องที่ควรเป็น หรือแสดงความคิดเห็น แสดงความสนใจในเรื่องที่ชื่นชอบออกมาอย่ างมั่นใจ

และใคร่รู้เพื่อเก็บเป็นข้อมูล โดยต้องเป็นการแสดงออกมาอย่ างใจจริง รู้สึกสนใจจริง ๆ ไม่ใช่ F a k e และต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เท่านั้นนะจ๊ะสาว ๆ

7. ทำให้คนรอบข้างรู้สึกดี

ผู้หญิงบางคนเป็นนักเอ็นเตอร์เทรนด์ที่ดี แถมยังเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม เมื่อย ามเห็นเพื่อนมีปัญหาก็รู้สึกไม่ดีไปด้วยและคอยปลอบใจดูแลเพื่อน

เป็นอย่ างดี เมื่อย ามมีความสุขเป็นคนที่คอยชั กช ว นให้คนรอบตัวมีความสุข สนุกสนานไปพร้อมกัน ผู้หญิงแบบนี้ล่ะเข้าตาชายหนุ่มแบบโดนเต็ม ๆ

8. มีงานอดิเรกส่วนตัว

สาว ๆ ที่มีความแอคทีฟในตัวเอง จะมีงานอดิเรกที่น่าสนใจเป็นของตัวเอง เช่น การถ่ายภาพ เขียนหนังสือ หรืออกไปเป็นอาสาสมัครต่าง ๆ ผู้หญิงเหล่านี้

จะเป็นนักกิจก ร ร มตัวยง ไม่อยู่นิ่งและสามารถให้ความสุข กับผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่ างดี ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจอย่ างหนึ่งที่ผู้ชายชอบอีกด้วย

9. แสดงท่าทาง

เชื่ อหรือไม่ว่าผู้หญิงที่เวลาพูดคุย สนทนาแล้วออกท่าทางหรือใช้มือสื่ออา ร ม ณ์ ไปพร้อมกับคำพูด กลับเป็นเสน่ห์ที่ดึ งดู ดใจชายมากกว่าผู้หญิงที่พูดไป

แล้วทำหน้านิ่ง ๆ ไม่ออกอาการอะไรเลย ซึ่งพฤติก ร ร มนี้ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นดูมีพ ลั งและมีความอบอุ่นในตัว ซึ่งข้อนี้มาจากผลวิจัยเลยนะสาว ๆ

10. แค่เพียงสัมผัส

อีกหนึ่งเสน่ห์ของผู้หญิง คือเมื่อเพื่อนหรือคนสนิทเกิ ดเศร้ าใจ มีความทุ ก ข์ เธอจะเข้าไปปลอบแล้วลูบหลังหรือจับไหล่อย่ างอ่อนโยน ซึ่งถือว่าเป็นการ

แสดงออกให้เห็นถึงความอ่อนโยน และการให้กำลังใจที่จริงใจที่สุด ผลวิจัยยังระบุว่าภาษากายแบบนี้ล่ะที่ผู้ชายได้รับรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นมีความอบอุ่นแค่ไหน

11. ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

การคบหาเรื่องของความจริงใจ ย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนหรือคนรัก เพราะแค่เพียงคุณซื่ อสัต ย์ต่อตัวเองและเพื่อน ๆ รอบกายคุณส่งเสริม

ให้เพื่อนไปในทางที่ดี มีความจริงใจให้ตล อ ดเวลา รับรองว่ามีหนุ่ม ๆ แอบชอบคุณตรึมแน่นอนค่ะ เพราะบุคลิกแบบนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ที่ชวนให้เข้าใกล้

ก็แน่แหละค่ะ ใครจะไม่อย ากเจอคนจริงใจกันนะ ว่าไหมจ๊ะสาว ๆ

ขอบคุณที่มา : s i s t ac a f e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…