Home ข้อคิด 10 อาชีพ “หลังเกษียณ” ทำไว้แก้เหงา แต่ได้เงินใช้

10 อาชีพ “หลังเกษียณ” ทำไว้แก้เหงา แต่ได้เงินใช้

10 second read
0
0
512

1.เพาะต้นไม้จำหน่าย

ต้นไม้กับผู้สูงอายุ ดูจะเป็นของคู่กันมากที่สุด ข้อดีของอาชีพนี้คือการที่ผู้สูงอายุเองก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ ร่ า ง ก า ย แข็งแรงได้อีกทางหนึ่ง

แม้จะไม่ใช่อาชีพที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าสุดๆ ซึ่งต้นไม้ที่เลือกปลูกจำหน่ายก็ควรเป็นไม้ขนาดเล็กเช่น

ไม้ดอกหรือไม้ยืนต้น ประเภทผลไม้ต่างๆ เนื่องจากมีราคาจำหน่ายค่อนข้างสูง และใช้เวลาไม่นานในการเพาะต้นกล้า

2.ทำอ าห า รขาย

เป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่เราเห็นมากที่สุดในลำดับต้นๆ ของคนวัยเกษียณเช่นกันโดยเฉพาะพวกคุณป้าทั้งหลายที่มักใช้เวลาหลังจากนี้เอาพรสวรรค์ด้านการทำอ าห า รคาวหวานต่างๆ

มาประยุกต์ใช้ได้อย่างดีที่นิยมทำกันมากก็เช่นขนมไทย เบเกอรี่ต่างๆ ส่วนมากก็จะฝากขายไปตามร้าน หรือว่าให้ลูกหลานเอาไปขายต่อที่ทำงาน ก็เรียกว่าเป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ

ที่ได้ความสุขพร้อมกำไรบ้างเล็กๆน้อยๆ

3.ที่ปรึกษาบริษัทต่าง ๆ

สำหรับการเป็นที่ปรึกษาบริษัท นับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจในวัยเกษียณ แต่ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้ต้องมีความสามารถสูงหรือเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของหน่วยงานก่อน

เกษียณอยู่แล้วซึ่งอาชีพนี้นับว่ามีรายได้ดีและเป็นการสร้างคุณค่า ให้กับตนเองได้อีกทางหนึ่ง แต่ข้อพึงระวังก็คือไม่ควรหักโหมกับงานมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดความ เ ค รี ย ด สะสมได้

4.เป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยส า รหรือว่าเว็บไซต์

ผู้เกษียณที่มีฝีมือในด้านการเขียนหรือชอบอ่านหนังสือ เป็นทุนเดิม อาจเลือกเขียนคอลัมน์หรือบทความเพื่อลงไปตีพิมพ์ในนิตยส า รต่าง ๆ เนื่องจากว่าวัยเกษียณเป็นวัย ที่ผ่านประสบการณ์

ชีวิตทุกรูปแบบ ย่อมมีข้อคิดที่สามารถสอนใจคนรุ่นใหม่ได้อย่างแน่นอนและในปัจจุบันงานเขียนเหล่านี้ก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจง แค่นิตยส า รมีเว็บไซต์จำนวนมากที่เปิดโอกาสให้เขียน

บทความน่าสนใจ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ถ้าเรามีประสบการณ์งานเขียนอยู่บ้างคิดว่านี่คืออาชีพที่มีความสุขไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว

5.รับสอนพิเศษที่บ้าน

สำหรับผู้เกษียณ ที่เคยประกอบอาชีพครูมาก่อน การรับสอนพิเศษที่บ้านนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะนอกจากจะใช้เวลาว่างที่สร้างมูลค่าได้แล้วยังถือเป็นการ แ บ่ ง ปั น

ความรู้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการสอนพิเศษนั้นไม่ควรจำกัดเฉพาะการสอนเด็ก แต่อาจเลือกสอนผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นวัยที่พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอและก็มีหลายแห่งที่เปิดสอนแบบไม่คิด

ค่าบริการ ซึ่งคนวัยนี้เรื่องเงินอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญ เท่ากับคุณค่าที่ยังต้องพิสูจน์ว่าสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คิด

6.เลือกการล งทุ นในหุ้นปันผล

แม้จะไม่ถือเป็นอาชีพแต่นี่คือหนึ่ง ในหลักการออมเงินที่เราได้ยินอยู่เสมอๆ แต่ว่าคนที่จะเอาเงินมาล งทุ นในหุ้นได้ต้องมีพื้นฐาน มีความรู้ด้านนี้มาก่อนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจ

ที่เกษียณตัวเองไปแล้วซึ่งกลุ่มนี้จะมีหุ้นที่ดีอยู่ในมือ แต่อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการเล่นหุ้ม แบบตามกระแสเพราะนอกจากจะ เ สี่ ย ง ต่อการขาดทุนอาจเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิด

ความ เ ค รี ย ด มากกว่าความสุขได้

7.สร้างธุรกิจหยอดเหรียญ

ในปัจจุบันจะเห็นว่า ธุรกิจหยอดเหรียญ เริ่มเข้ามามีบทบาท ในทุกสังคมของประเทศไทย เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ซึ่งธุรกิจหยอดเหรียญนับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับ

ผู้สูงอายุเนื่องจากไม่เป็นภาระให้ต้องดูแลมากเกินไป โดยธุรกิจหยอดเหรียญที่น่าสนใจ ได้แก่ ตู้น้ำหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ เป็นต้น

8.ทำงานฝีมือวางจำหน่าย

วัยเกษียณเป็นวัย ที่มีสมาธิมากขึ้น ดังนั้นการสร้างงานศิลปะจึงไม่ใช่เรื่องยากและทำให้เกิดความเพลิดเพลินได้อีกด้วย สำหรับการสร้างงานฝีมือนั้นมีหลายงานด้วยกันได้แก่ การถักโครเชต์

การถักนิตติ้ง การทำดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น ส่วนงานศิลปะก็ ได้แก่ การวาดภาพ การทำผ้าบาติก การทำสบู่เป็นรูปต่าง ๆ เป็นต้นซึ่งการเลือกงานฝีมือแต่ละอย่างต้องคำนึงถึง ความชอบของ

ผู้เกษียณเป็นหลัก เพราะหากได้ทำงานตามความชอบแล้ว นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้วยังเป็นการสร้างความสุขใจอีกด้วย

9.เป็นเกษตรกร

หนึ่งในการวางแผนชีวิตคนวัยเกษียณ คือการหาพื้นที่สงบๆในต่างจังหวัดทำสวน ปลูกผัก เพื่อใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและพอเพียง คำว่าเกษตรกรของคนวัยเกษียณจึงไม่ใช่การล งทุ นลงแรงแบบ

คนหนุ่มสาวแต่เกษตรกรรมที่เหมาะสม เช่น การเลือกปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ การเลี้ยงไก่-เลี้ยงปลา ในบ่อหรือฟาร์มเล็กๆ เป็นต้น

10.เลือกใช้การล งทุ นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ต้องยอมรับว่าคนที่เกษียณตัวเอง ส่วนหนึ่งจะมีเงินทุนจากการทำงานบางคนได้เงินหลังการเกษียณเป็นหลักล้าน ซึ่งก็สามารถเอามาเล่นแร่แปรธาตุ ให้ตัวเองมีรายได้ต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหลืออยู่

หนึ่งในวิธีการบริหารเงินนั้นคือการเลือกซื้อห้องแถวหรือว่าคอนโดแล้วปล่อยให้คนอื่นมาเช่าเพื่อ จะได้มีรายได้เข้ามาทุกเดือน แต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงระยะทางของคอนโด หรือห้องแถวที่ไม่ควร

ให้อยู่ห่างจากที่พักอาศัยมากเกินไปนักจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทางเพื่อตรวจตราความเรียบร้อยในแต่ละเดือนเหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเลือกทำอะไร ก็ตามคำว่า สุ ข ภ า พ เป็นสิ่งแรกที่

ต้องคำนึงถึงเสมอ อาชีพเหล่านี้เน้นให้ทำเพื่อแก้เหงามากกว่าที่จะเอาจริงเรื่องผลกำไรสิ่งที่ดีที่สุดคือใช้ชีวิตให้มีความสุขหรือถ้าไม่เลือกอาชีพใด แต่จะเอาเงินไปฝากธนาคารและใช้ด อ กเบี้ ย

มาเป็นรายได้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยเช่นกัน

ขอบคุณที่มา : t h a i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…