Home ข้อคิด 10 สัญญาณบอก เราเจอ “คนที่ใช่” คนนี้ที่ตามหามานาน

10 สัญญาณบอก เราเจอ “คนที่ใช่” คนนี้ที่ตามหามานาน

9 second read
0
0
713

ใครกันนะ ที่เป็นเ นื้ อคู่ของเรา หลายๆคนเฝ้าตามหามาทั้งชีวิต บางคนก็ได้พบโดยบังเอิญตอนที่เดินสวนกัน

ไม่อย ากปล่อยให้ใครคนนั้นหลุดมือไปมาลองดู 10 สัญญาณที่บ่งบอกได้ว่า เราเจอเขาคนนั้นเข้าซะแล้วกันก่อนดีกว่าค่ะ

1.ยอมรับข้อบกพร่องของ กันเเละกันได้

ไม่มีใครที่เกิดมาพร้อมความเฟอร์เฟ็ค (ถึงจะมีก็น้อยมากๆ) เราต่างก็มีข้อบกพร่องที่บางครั้งก็ย า กจะเก็บซ่อน

โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเมื่อต้องอยู่ร่วมกันแล้ว ข้อบกพร่องหลายๆอย่ างก็มักจะเปิดเผยออกมาจนได้ แต่คนที่เป็น

เ นื้ อคู่ของเรา จะเข้าใจและย อ มรับทั้งความบกพร่อง รวมไปถึงความอ่อนแอนี้

2.เริ่มคิดและอย าก ทำอะไรคล้ายๆกัน

เ นื้ อคู่ตัวจริงมักจะมีเป้าหมายชีวิต ที่ใกล้ เคียงกัน หรืออย่ างน้อยๆในแผนการของเข าก็มีเราร่วมทางอยู่ เราทั้งคู่

จะมีความสนใจความคิด และความเชื่อที่ไม่ขัดแย้งกันหรือถึงจะไม่ได้เหมือนกันมากม า ย แต่เวลาที่เราพูดถึงเรื่อง

ที่เราสนใจเขาก็จะคล้อยต า มแล ะสนใจที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน

3.พอใจที่จะอยู่เงียบๆด้วยกัน

เราจะรู้สึกสบายใจเมื่อได้อ ยู่ข้างๆกัน ทุกอย่ างจะไหลไปอย่ างเป็นธรรมชาติหากเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อ

ต้องอยู่ลำพังกับเขาสองคน ก็ขอให้ลองทบท วนดูอีกทีว่ามีตรงไหนที่ผิดพลาดไปหรือเปล่า

4.เคารพ ความเป็นส่วนตัวข องกันและกัน

ไม่ค่อยเก็บความในใจต่อกัน บ า งครั้งเขากับเราก็รู้สึกได้ถึงคว ามเชื่อมโยงบ า งอย่ างระหว่างกันแต่ถึงอย่ างนั้น

เราก็ไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง และเคารพความส่วนตัวของคนๆนั้น

5.เราและเขามักจ ะอยู่ในที่ๆเดียวกัน

ถึงจะฟังดูอธิบายได้ย าก แต่ลองสังเกตดูสิ เราอาจเรียกมันว่า ความบังเอิญอันน่าประหลาดแต่บางครั้งคนที่

เป็นเนื้ อคู่ของเราก็มักจะมาปรากฏตัวอยู่ในสถานที่เดียวกับเราแบบที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้เ นื้ อรู้ตัว และมักจะมารู้

หลังจากได้รู้จักกันแล้ว นี่อาจเป็นแรงดึงดูดของ คนเป็นเ นื้ อคู่ก็ได้นะ

6.ไม่มีคำว่าอิจฉาใ นความสัมพันธ์

คู่รักที่แท้ทรู จะไม่ค่อยมีการอิจฉากันและกัน อย่ างดีก็แค่ล้อเล่ นกันเองอย่ างไม่จริงจังความเชื่อมั่นที่เราและเขา

มีต่อกันมีมากเกินกว่าที่คำว่าอิจฉาจะ มาแทรกกลางได้ยิ่งกว่านั้นเรายังไม่มีเหตุผลอะไรให้อิจฉาเพราะทั้งเราและเขา

ต่างก็ไม่อย ากให้ใครต้องเจ็ บปว ดนั่นเอง

7.ไม่เอาเปรียบคน รักของตัวเอง

ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของ การเคารพซึ่งกันและกัน คนที่เป็นคู่ชีวิตจะสามารถละทิ้งอีโก้ส่วน ตัวไปได้เพราะเขารู้ว่า

การรั ก ษ าความสัมพันธ์เอาไว้เป็นเรื่องที่ สำคัญกว่าการดึงดันและมีทิฐิต่อกันห ากว่าเราทำทุกอย่ างที่คิดว่าเป็นการ

ช่วยเหลือและดีต่อคนรักของเราแต่คนๆนั้นยังไม่เคย ทำแบบเดียวกันสักครั้ง แสดงว่าเขายังไม่ใช่คู่แท้ของเรา

8.เติบโตขึ้นจากช่ว งแ ย่ๆในชีวิต

ใครๆก็ต้องเคยมีโมเม้นแ ย่ๆร่ว มกันมาก่อน หลายคนไม่อย ากเผชิญหน้ากับความรู้สึกแบบนั้นอีกบางคนถึงขั้น

เลิกรากันไป แต่สำหรับคนที่เกิดมาเพื่อเป็นเ นื้ อคู่ เราจะเผชิญหน้าและข้ามผ่านปัญหานั้นไป เพราะเรารู้และยอมรับ

ได้ว่าอนาคตที่จะได้มีร่วมกันนั้นอาจมีวันเวลาที่ไม่สม บูรณ์พร้อมแต่เราก็จะสามารถเปลี่ยนมั นไป

ในทิศทางที่ดีขึ้นได้เพียงแค่ปรับจู นเข้าหากัน

9.ไม่กลัวที่จะถ กเถียงกัน

สำหรับคนที่เป็นคู่ชีวิต เราจะตรงไปตรงมาไม่เส เเสร้งและบอกเล่าความรู้สึกในใจให้กันและกันฟังได้เสมอ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องใหญ่ๆ นั่นก็เพราะเรารู้ว่าการถกเรื่องราวต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบางครั้งอาจ

มีคิดเห็นไม่ตรง กันบ้ างแต่สุดท้ายเราก็จะพูดคุยแล ะปรับจูนเข้าหากันได้เหมือนเดิม

10.ใส่ใจและเ ข้าใจความเจ็ บปว ดของกันและกัน

ความเข้าอกเข้าใจ คือกุญแจสำคัญของความสัมพันธ์ที่แนบ แน่นและมั่นคงลองสำรวจตัวเองดูว่าเราและเขา

กำลังรู้สึกเข้าอกเข้าใจกันอยู่หรือเปล่าหากเราและเขาเข้าใจ ก็จะง่ายที่จะเข้าถึงภายในใจของกันและกันนั่นก็คือ

พ ลั งที่ชื่อว่าความรักความเข้าใจ ที่คนเป็นเ นื้ อคู่เท่านั้นถึงจะรับรู้และสัมผัสได้ค่ะ

ขอบคุณที่มา : g o o d l i f e u p d a t e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…