Home ข้อคิด 10 นิสัยที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่น่าเคารพนับถือในที่ทำงาน

10 นิสัยที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่น่าเคารพนับถือในที่ทำงาน

7 second read
0
0
87

คนเราทุกคนเกิดมา ก็ย่อมต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคม และเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เข้าสู่วัยทำงาน ก็ต้องทำออกมาให้ดีที่สุดไม่ว่าจะทำงานที่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต

หรือที่ใดก็ตามบนโลกใบนี้ ซึ่งการทำงานในทุกวันนี้ คนทำงานทุกคนย่อมที่จะต้องการให้ตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลรอบข้าง ทั้งเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกค้าหรือลูกน้อง

เพื่อความสำเร็จในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนเหล่านั้นแล้วอะไรบ้างล่ะ ที่แสดงให้เห็นได้ว่าเราเป็นคนน่าเชื่อถือ

วันนี้ จึงมี 10 นิสัยในการทำงานที่ทำให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ มาฝากคนทำงานกันค่ะ

1.ช่วยเหลือคนอื่น

นอกจากการทำงานตามหน้าที่ของตัวเอง อย่างเต็มที่แล้ว การมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นในที่ทำงานด้วยกัน นอกจากจะทำให้ผู้อื่นมองคุณในด้านบวกแล้ว เขายังเชื่อถือในความรักงาน

และน้ำใจที่ดีของคุณอีกด้วย

2.อย่าเอาเปรียบคนอื่น

คนเราควรทำหน้าที่ ของตนเองให้ดีที่สุดเสียก่อน จะได้ชื่อว่าน่านับถือ ก่อนที่จะไปขอให้คนอื่นทำอะไรก็ต้องคิดเรื่องนี้ให้ดี ๆ เพราะการขอความช่วยเหลือบางครั้งคือการเพิ่มงานให้

กับอีกฝ่าย ซึ่งถ้าเขาไม่อยู่ในภาวะที่พร้อมแล้วล่ะก็ เขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าการขอร้องนั้นคือการเอาเปรียบพวกเขาได้ง่ายๆ ดังนั้น ตัวเราเองก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือของเรา ให้เกิดขึ้นกับ

บุคคลรอบข้าง ได้ไม่ย ากค่ะ ลองนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะคะ แล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

3.ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวเรื่องงาน

หลายๆ ครั้งที่เรามักจะเจอกับปัญหา เรื่องอคติระหว่างกัน จนทำให้หลายๆ คนไม่เป็นอันทำงาน ประเภทคนนี้ไม่ชอบกับคนนั้น การใช้อคติในการทำงานใช้หน้าที่ตัวเองในการกลั่นแกล้ง

หรือกดดันคนอื่น ซึ่งนั่นจะทำให้ถูกมองว่าไม่ได้ทำงานจริง ๆ แต่อย่างใด การพย าย ามทำ ร้ า ย คนอื่นในที่ทำงานผ่านการทำงานจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลย

4.มีกาลเทศะและสัมมาคารวะ

เป็นคนที่รู้อะไรควร อะไรไม่ควร และมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสกว่า ทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ เข้าใจและปฏิบัติมารย าทแบบไทยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณละทิ้งความคิด และตัวตนของ

ตนเมื่อเจอข้อขัดแย้งต่าง ๆ แต่ขอให้คุณแสดงความคิดเห็นของคุณอย่างตรงไปตรงมา แบบมีมารย าทและถูกกาลเทศะ

5.สร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ

บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ทั้งเรื่องภายนอก อย่างเรื่องการแต่งตัว ที่ควรเป็นไปตามระเบียบของงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน คือไม่ควรมีกิริย าวอกแวก พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด และไม่ทำตัว

ตามสบายมากจนเกินไป

6.ไม่นินทาผู้อื่น

การนินทาผู้อื่น พูดไม่ดีลับหลัง การพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดี โดยที่คนที่เราพูดถึงนั้นไม่อยู่ตรงนั้นด้วย การทำพฤติกรรมแบบนี้ คนที่ฟังเราอาจจะรับฟังอย่างดี แต่ในใจเขาอาจรู้ธาตุแท้และคิดว่า

“ขนาดคนอื่นยังโดนนินทา แสดงว่าเราเองก็คงจะต้องถูกคนนี้นินทากับคนอื่นเช่นกัน” เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ความเชื่อถือที่มีต่อคนๆ นี้ก็จะลดลง

7.ไม่เลือกปฏิบัติ

บางคนที่ชอบประจบประแจงเลียแข้งเลียขาเจ้านาย พูดคำหวานๆ กับคนที่มีประโยชน์ จะทำให้ผู้อื่นรวมถึงคนที่คนกำลังประจบด้วยนั้น มองว่าคุณไม่จริงใจ ไม่น่าเชื่อถือคิด แต่เรื่องผลประโยชน์เท่านั้น

ดังนั้นควรทำแต่พองาม และจงทำดีต่อทุกคนอย่างเสมอกันอย่าเลือกปฏิบัติ เป็นเพื่อนกับทุกคนด้วยความจริงใจ

8.กล้ารับผิดชอบ

คนบางประเภทที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอและมองว่าความผิดพลาดไม่ใช่สาเหตุมาจากตัวเอง พย าย ามหาเหตุผลโยนความผิดให้ผู้อื่น กระทำเช่นนี้ ทำให้หลายๆ คนไม่อย ากทำงานด้วยเพราะไม่รู้ว่า

วันข้างหน้าจะโดนปัดความรับผิดชอบใส่เมื่อไร แต่ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา แล้วเราไม่ได้เอาแต่หาข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวแต่ยอมรับยืด อกรับผิดชอบและฟังคำวิจารณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยมันก็ทำให้

คนที่ทำงานร่วมกันมองเห็นว่า คุณไม่ได้หนีปัญหาแต่อย่างใด

9.การตรงต่อเวลา/รั ก ษ า เวลา

เรื่องของเวลานั้นถือว่ามีความสำคัญมาก การขาดงาน การเข้าประชุมสายการไม่ไปตามนัด การส่งงานล่าช้า เป็นต้น เรื่องเหล่านี้ล้วนทำให้ตัวเราขาดความน่าเชื่อถือยิ่งทำบ่อยเท่าไหร่

ยิ่งมากเท่านั้น การที่คุณไปช้ากว่าคนอื่นที่ได้นัดหมายกันแล้วนั้น (ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตาม) นั่นหมายถึงการที่เราทำให้อีกฝั่งต้องรอ และทำให้อีกฝั่งรู้สึกว่าคุณไม่ได้ให้ความสำคัญ

กับพวกเขาเลย แต่ในทางกลับกัน การที่เราไปตรงต่อเวลา หรือ รั ก ษ า เวลาได้ดีก็จะทำให้ใคร ๆ อย ากทำงานร่วมกับเรา เพราะอย่างน้อยในเรื่องพื้นฐานที่สำคัญอย่างเวลานั้น

พวกเขาก็สามารถเชื่อใจคุณได้

10.การ รั ก ษ า คำพูด

สิ่งที่คนเรามักจะทำก็คือ รับปากไปก่อน แล้วค่อยมาแก้ตัวที หลังว่าทำไมถึงทำไม่ได้อย่างที่รับปากไว้ พฤติกรรมลักษณะนี้มีแต่จะทำให้ตัวเราหมดความน่าเชื่อถือลงไปเรื่อยๆ การไม่ รั ก ษ า คำพูด

พูดอย่างแล้วทำอีกอย่าง ทำไม่ได้อย่างที่พูดสิ่งนั้น มันก็เหมือนกับการหักหลัง แ ท ง ข้ า ง ห ลั ง และทำ ล า ย ความคาดหวังของอีกฝ่าย ดังนั้น คุณต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะพูดอะไรออกไป

การได้พูดออกไปก็เหมือนเช่นการให้คำสัญญา ถ้าทำได้ก็บอกว่าทำได้และถ้าอะไรทำไม่ได้ก็บอกว่าทำไม่ได้ อย่าเพียงแต่ทำให้อีกฝั่งพอใจ ชั่ ว คราวแล้วมาผิดหวังในภายหลัง ข้อนี้ขอให้

ยึดหลักความเป็นจริงเข้าไว้

ขอบคุณที่มา :  n e w s . j o b c u t e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…