Home ข้อคิด 10 นิสัยของพ่อแม่ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น

10 นิสัยของพ่อแม่ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น

9 second read
0
0
242

1. แสดงความรักกับลูก

การแสดงความรักกับลูก ไม่ว่าจะเป็นการกอด บอกรัก และใช้เวลาร่วมกัน คือพฤติกรรมพื้นฐาน

ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกเป็นไปในทิศทางที่ดี

2. เคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของลูก

ถึงแม้ว่าลูกจะยังเป็นเด็กเล็กแค่ไหนก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์ทำอะไรกับเขาก็ได้

เพราะเด็กทุกคนย่อมมีความคิดและคุณค่าของตัวเอง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเคารพการตัดสินใจ

ของลูกและให้เกียรติลูกเสมอ

3. ไม่หละหลวมเรื่อง ก ฎ กติ กา มา ร ย าท

ก ฎ กติก ามา รย า ท เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต การสอนให้ลูกรู้จักเคารพในกฎกติกา

ตั้งแต่เด็ก จะทำให้ลูกเติบโตอย่างคุณภาพ

4. ให้อิสระแก่ลูก

แม้จะอย ากให้ลูกอยู่ในเส้นทางที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าลูกก็มีชีวิตเป็นของตัวเอง ดังนั้น

ควรส่งเสริมให้ลูกได้เลือก และทำในสิ่งที่ชอบอย่างเต็มที่

5. ให้โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้

การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป หากคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมในสิ่งที่ลูกสนใจ แน่นอนว่าลูก

จะมีความสุขกับการเรียนรู้มากขึ้น และยังมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นอีกด้วย

6. ส่งเสริมทักษะชีวิต

สิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมคือการมีทักษะชีวิตซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่คอยปลูกฝังตั้งแต่ลูกยังเล็ก

ลูกก็จะมีวิธีรับมือกับปัญหา และ สามารถผ่านอุปสรรคที่เข้ามาได้ในอนาคต

7. มีวิธีรับมือกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของลูก

เวลาลูกทำตัวน่ารัก คงไม่ย ากที่เราจะเป็นพ่อแม่ที่น่ารักในสายตาลูกไปด้วย แต่เวลาลูกมีพฤติกรรมไม่ดีนี่สิ

เป็นเรื่องย ากที่คุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีเชิงบวกในการรับมือกับลูก ดังนั้นอย ากเจ๋งในสายตาลูก คุณพ่อคุณแม่ต้อง

ควบคุมอารมณ์และแก้ไขพฤติกรรมของลูกด้วยสติและเหตุผลนะคะ

8. ส่งเสริมให้ลูก สุ ข ภ า พ ที่ ดี

การส่งเสริมให้ลูกมี สุ ข ภ า พ ที่ ดี ด้วยกิจวัตรประจำวันง่ายๆ เช่น ชวนลูกออกกำลังกายและเลือก อ า ห า ร ที่ ดี

ต่อ สุ ข ภ า พ ให้ลูกเสมอก็จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่สมวัย แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมที่เรียนรู้ต่อไป

9. พร้อมเผชิญกับปัญหาของลูกด้วยความเต็มใจ

โลกของเด็กๆ ปัญหาแบบเด็กๆ อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาคุณพ่อคุณแม่จนเผลอมองข้ามหรือละเลยที่จะให้

ความสำคัญกับปัญหาของลูก แต่ความจริงแล้วเมื่อลูกมีปัญหา คุณพ่อคุณแม่ควรทำรับฟังและเต็มใจที่จะให้

ความช่วยเหลือเพราะเรื่องเล็กของเรา อาจะเป็นเรื่องใหญ่ในใจลูกก็ได้

10. ปกป้องและทำให้ลูกรู้สึกปลอดภัย

อุ บั ติ เ ห ตุ เกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกเวลา โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ยังไม่รู้จักวิธีระวังตัวและป้องกันตัวเอง สิ่งที่คุณพ่อ

คุณแม่ควรทำคือปกป้องลูก จากภั ย อั น ต ร า ย และสอนให้ลูกรู้จักวิธีรับมือเมื่อ เกิดภั ย อั น ต ร า ย ได้

ขอบคุณที่มา : v e r y w e l l f a m i l y

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…