Home ข้อคิด 10 จุดอ่อนของคนไทย เมื่อฟังแล้วไม่กล้าปฏิเสธเลย

10 จุดอ่อนของคนไทย เมื่อฟังแล้วไม่กล้าปฏิเสธเลย

0 second read
0
0
272

จากการผ่านเวทีในระดับโลกหลายต่อหลายครั้ง ไทยถูกวิพากวิจารณ์ อย่างหนักหน่วงในกระแสโลกาวิวัฒน์ และการก้าวเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยี

และวัฒนธรรม เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่จี้แ ท ง ใจดำคนไทยเสียจริง ๆ สำหรับข้อคิดเห็นของนายเซ็ทซึโอะอิอุจิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำ

ประเทศไทย นายอิอุจิระบุว่า ไทยอาจไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจในการล งทุ น เหมือนที่ผ่านมาในสายตาของนักล งทุ นญี่ปุ่นโดยชี้จุดอ่อนคนไทยไว้ถึง 10 ข้อที่เราคนไทย

ควรรู้และรับทราบ เพราะที่กล่าวมาทุกข้อแทบปฏิเสธไม่ได้เลยไม่เชื่อลองไล่อ่ า นแล้วพิจารณาอย่างปราศจากอคติ และไม่ต้องว่าเค้านะคะ เพราะนี่คือกระจกบานใหญ่

ที่สะท้อนตัวตนของเรา

1.การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่าง ๆ ไม่กล้าแสดงออกขี้อายไม่มั่นใจในตัวเอง จึงตามหลังชาติอื่น คนมีฐานะ

จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

2. มองอนาคตไม่เป็น

คนไทยมากกว่า 70% ทำงานแบบไร้อนาคตทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆน้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน

3.คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภท มือใครย าวสาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อย

4.การบังคับก ฎ ห ม า ยไม่เข้มแข็ง

และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนินการตามก ฎห ม า ยกับผู้มีอำนาจหรือบริวารจะทำแบบเอาตัวรอดไปก่อนไม่มีมาตรฐาน

5.ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้าหรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่นหรือยุโรปที่จะให้ความสำคัญกับสัญญาข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เพราะหมายถึงความเชื่อถือในระยะย าว

คนไทยจึงถูกลดเค รดิ ตความน่าเชื่อถือลงเรื่อย ๆ

6.การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากรประมาณ 60-70% ที่อยู่ห่างไกลจะขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง และชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

7.อิ จ ฉ า ตา ร้อน

สังคมไทยไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจ มีเงินโดยไม่สนใจภูมิหลัง โดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูกแล้วไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอด

คนพวกนี้ร้ ายยิ่งกว่าผู้ก่อการร้ าย ดีแต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้า ทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวเปลืองตัว

8.ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลกยังขาดทักษะและทีมเวิร์คที่ดีทำให้สู้ประเทศเล็ก ๆ อย่างสิงคโปร์ไม่ได้

9.เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์บ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาสอย่างมหาศาล เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริง ๆ ไม่ได้พูดกัน

10.เลี้ยงลูกไม่เป็น

เด็กไทยขาดความอ ดท น ไม่มีภูมิคุ้มกันเป็นขี้โ ร คทางจิตใจ ไม่เข้มแข็งเพราะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้นในการช่วยตนเองขวนขวาย

แสวงหา ค้นหาตัวเองและไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเ จ็ บป ว ดจริง ๆ แต่มันคือเรื่องจริงที่เถียงไม่ออก เห็นทีไทยเราจะต้องปรับตัวอย่างหนักเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวสังคม

ตลอดจนหน่วยงานภาคธุ รกิ จ และภาค รั ฐ บ า ลต้องร่วมกันตระหนักและหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง

ขอบคุณที่มา : คุณ วิกรม กรมดิษฐ์

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…