Home ข้อคิด 10 คุณสมบัติหัวหน้าที่ดี ที่ทุกฝ่าย ต่างต้องการตัว

10 คุณสมบัติหัวหน้าที่ดี ที่ทุกฝ่าย ต่างต้องการตัว

12 second read
0
0
486

หนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุด และมีผู้คนอย ากเข้าทำงานมากที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งก็คือ G o o g l e ซึ่งว่ากันว่าบริษัทนี้ มีการลาออกที่น้อยมากๆ แถมพนักงานก็ยังมีความสุข

กับการทำงานกันเป็นส่วนมากอีกด้วยโดยเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัทชั้นนำแห่งนี้ กลายเป็นองค์กรที่สร้างความสุขให้กับพนักงานได้ก็คือ การมีหัวหน้างานที่ดีนั่นเอง

และกว่าที่จะได้หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพขนาดนี้ กู เ กิ้ ลก็ล งทุ นทั้งการทำวิ จั ย และนำมาปรับใช้กับองค์กรของตัวเองกันจริงๆ เลย จนได้มาเป็น 10 คุณสมบัติของ

หัวหน้าที่ดี จาก G o o g l eอย ากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่า 10 คุณสมบัติของหัวหน้าที่ดีกันเลยว่าจะมีคุณสมบัติแบบไหนกันบ้าง ลองมาดูกันเลย

1. ต้องมีทักษะการทำงานเชิง ‘เทคนิค’ ด้วย

ทั้งหมดนี้จะไม่เห็นผลเลย หากหัวหน้านั้นไม่สามารถทำงานในเชิงเทคนิคได้ เพราะในทุกๆ การทำงานย่อมต้องมีปัญหาเกิดขึ้น และปัญหาทางเทคนิคก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น

ได้อยู่เสมอ ฉะนั้นแล้ว คนที่เป็นผู้นำจะต้องพร้อมรับมือ และแก้ปัญหาด้านเทคนิคให้ได้ด้วย

2. ต้องเป็นโค้ชที่ดี

ผู้นำที่ดีจะเเก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเเละในขณะที่เกิดปัญหาการเป็นผู้จัดการที่ดีจะใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นสอนให้เรารู้จักเเก้ไขปัญหา ณ ขณะนั้น เขาจะแนะนำทีมและแ บ่ งปั น

ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการเเก้ไขปัญหา สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของเราได้รับประสบการณ์ที่มีค่าและเติบโต

3. ช่วยทำให้ทุกคนในทีมมีผลงานที่ยอดเยี่ยมได้

ทุกๆ หน่วยงานย่อมมีทั้งคนเก่งและไม่เก่ง แต่จะทำอย่างไรให้ทุกคนมีบทบาท และสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมได้ทัดเทียมกัน และไม่รู้สึกถึงการแข่งขันกัน ซึ่งนั่นก็คือคุณสมบัติ

ของหัวหน้าที่ดี เพราะการทำให้ลูกน้องในทีมมีความรู้สึกเท่าเทียม และมีเห็นคุณค่าในตัวเอง ย่อมทำให้งานมีประสิทธิภาพได้มากกว่า

4. ลดความจู้จี้และให้อำนาจกับทีมงานเต็มที่

หัวหน้าที่ดีจะต้องให้อิสระในการทำงานแก่ลูกน้องหรือทีมงาน โดยสามารถที่จะวางแผนการทำงาน และติดตามงานได้อย่างสมเหตุสมผล เพราะไม่มีลูกน้องคนไหนที่ชอบ

หัวหน้าขี้จุกจิก ชอบติดตามถามเรืร่องงานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเวลาที่หายไปเข้าห้องน้ำก็คงไม่มีใครอย ากถูกถามหรอกว่า “หายไปไหนมา”

5. มีแผนการทำงานชัดเจน และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

การทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และวางแผนในการทำงานมาอย่างชัดเจน คือสิ่งที่บ่งบอกว่าหัวหน้าคนนั้น เป็นคนที่มีความสามารถและพร้อมจะพาทีมงานของตัวเอง

ไปสู่จุดหมายอยู่เสมอ

6. คอยสร้างบรรย ากาศที่ดีในการทำงานอยู่เสมอ

แม้ว่าหัวหน้าบางคนจะต้องดูแลลูกน้องมากมายก็ตาม แต่ก็ไม่ควรที่จะเอนเอียงไปสนิทสนมกับใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไป หรือเชื่อในสิ่งที่ใครคนใดพูดทุกอย่าง ที่สำคัญคือ

ต้องไม่เป็นผู้นำในการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเสียเอง และแม้ว่าบรรย ากาศจะมาคุขนาดไหน หัวหน้าที่ดีก็ต้องเปลี่ยนบรรย ากาศให้ลูกน้องมีกำลังใจในการทำงานให้ได้

7. เป็นผู้สื่อส า รที่ดี และมักเเ ช ร์สิ่งที่เป็นประโยชน์เสมอ

ไม่เพียงแค่การพูด หรือการสั่งงานที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่หัวหน้าที่ดีจะต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นในเชิงลบที่ลูกน้องมีให้กับหัวหน้า หรือเรื่องของ

การรับฟังปัญหาของลูกน้องในการทำงาน และนอกจากฟังแล้ว ผู้นำที่ดียังต้องนำเสนอเรื่องดีๆ และสิ่งดีๆ ให้กับลูกน้องของตัวเองอยู่เสมอด้วย

8. มีการประสานงานที่ดีกับทุกคนในองค์กร

อย่าลืมว่าการทำงานในบริษัทใหญ่นั้น จะต้องมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างฝ่ายอยู่แล้ว และหัวหน้าที่ดีก็ย่อมต้องสามารถที่จะประสานงานกับทุกฝ่ายในองค์กรได้

อย่างยอดเยี่ยม ไม่มีติดขัด หรือไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างฝ่าย จนทำให้ลูกน้องอึดอัดและย ากต่อการทำงาน

9. สนับสนุนการตัดสินใจ และการเลือกเส้นทางในอนาคตของลูกน้อง

คนทำงานทุกๆ คนย่อมมีทางเดินเป็นของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าบางคนก็พร้อมที่จะเดินออกไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าเดิมได้ในอนาคต โดยหัวหน้าที่ดีก็ต้องส่งเสริม และสนับสนุน

อย่างเต็มที่เมื่อเข้าใจว่าเส้นทางที่ลูกน้องของตัวเองจะเดินไปในอนาคตนั้น ดีกว่า และสร้างความสุขให้กับชีวิตของเขาได้มากกว่า

10 . มีการตัดสินใจอย่างเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว

สิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำก็คือ ‘การตัดสินใจ’ เพราะไม่ว่าทีมงานหรือลูกน้องเจอปัญหาในการทำงาน ที่ต้องใช้การตัดสินใจแบบเร่งด่วน หัวหน้าก็ต้องช่วยตัดสินใจแทนได้

และที่สำคัญต้องตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวโดยยอมรับผลที่อาจเป็นข้อผิดพลาดตามมาได้ด้วย

ขอบคุณที่มา : p r t r .c o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีรับมืออย่างไร กับลูกน้อง..ที่หัวหน้าร้องยี้

ในขณะที่หลายๆ บทความมักจะพูดถึงการเป็นผู้นำ เจ้านาย หรือหัวหน้างาน ที่มักจะเต็มไปด้วยข้อเส…