Home ข้อคิด 10 คุณลักษณะ ที่เหมาะจะเป็นนายคน ที่ดีและน่านับถือ

10 คุณลักษณะ ที่เหมาะจะเป็นนายคน ที่ดีและน่านับถือ

4 second read
0
0
1,463

เจ้านายที่ดีมักจะมีบางสิ่งที่เหมือนกัน โดยปกติแล้ว 90% ของพวกเขาเก่งในเรื่องการจัดการกับอารมณ์เพื่อคงสมาธิความสุขุม และประสิทธิภาพในการทำงานเอาไว้

บุคคลเหล่านี้มีความฉลาดทางอารมณ์(EQ) สูงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุเป้าหมาย และยังทำให้คนอื่นอย ากร่วมงานกับพวกเขาด้วยสังเกตได้จากการปฏิบัติตัว

ของหัวหน้า คำพูดและการกระทำในชีวิตประจำวันนั้นล้วนแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำได้อย่ างชัดเจน แม้จะมองว่าพฤติกรร มสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้

แต่คนที่พัฒนาตนเองเท่านั้นถึงจะเห็นผลเรามาดูเทคนิควิธีการเด็ดๆ ที่บรรดาหัวหน้าหรือการเป็นนายคนนั้นมี กับ 10 คุณลักษณะต่อไปนี้แน่นอนบางข้อนั้นอาจ

จะเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าควรมี หากแต่ความท้าทายจริงๆกลับอยู่ที่ว่า คุณจะนำไปใช้อย่ างถูกต้องตามกาลเทศะได้อย่ างไร?

1. สุขุมเยือกเย็น

หัวหน้าที่ดีต้องเป็นคนสุขุมและใจเย็น เพราะพวกเขาคอยสังเกตและทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อจะได้ควบคุมตนเองได้เมื่อต้องจัดการปัญหา

ที่ท้าทาย เมื่อไหร่ที่สถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดี หัวหน้าจะต้องพย าย ามเก็บซ่อนอารมณ์ภายใต้ความสงบเยือกเย็นไว้ เพราะพวกเขารู้ดีว่า ไม่ว่าจะร้ า ยจะดีอย่ างไร

ทุกๆ อย่ างจะหมุนเวียนไปตามเวลาสิ่งที่ทำได้ก็มีเพียงการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อคุมตัวเองให้อยู่ และไม่เ ค รี ย ดจนเกินไป

2. มั่นใจ

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จชอบความท้าทายและการแข่งขัน ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ชัยชนะอันน้อยนิด แต่ชัยชนะอันน้อยนิดเหล่านี้นี่แหละที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจ

และความกระตือรือร้นในการพุ่งเข้าหาความท้าทายใหม่ๆ ได้อีกมากดังนั้น ถ้าหากคุณทำเรื่องเล็กๆ สำเร็จติดต่อกันหลายครั้ง คุณก็จะมีความมั่นใจในตัวเอง

เพิ่มขึ้นอยู่นานหลายเดือนเลยทีเดียว

3. เฉลียวฉลาด

หัวหน้าที่ดีต้องรู้มากกว่าคนอื่นๆ เพราะต้องพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองอยู่เสมอ พวกเขาถือสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวลาว่าง

พวกเขาจะเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองโดยตลอด ซึ่งไม่ใช่ทำเพราะว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องหรอกนะแต่ทำเพราะความหลงใหลต่างหากล่ะ พวกเขามักจะมองหาโอกาส

ในการพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่และสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ

4. รอบคอบ

หัวหน้าที่ดีนั้นจะตัดสินใจก็ต่อเมื่อใช้เวลาครุ่นคิดจนถี่ถ้วนและหาคำแนะนำจากคนอื่นแล้ว และผลการวิ จั ยก็แสดงออกมาว่าการพึ่งพาสัญชาตญาณของตนมากเกินไป

มักไม่ทำให้เกิดผล และอาจนำไปสู่เส้นทางที่ผิดได้ ดังนั้นสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้จึงเป็นการคิดให้ช้าลง โดยไม่ลืมใช้เหตุผล ไต่ตรองจนถี่ถ้วน และมองหา

คำแนะนำจากผู้รู้

5. สง่างาม

บุคลิกที่สง่างาม คือการผสมผสานกันอย่ างลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งและอ่อนโยน ไม่โ อ น เอนไปตามคำขู่ โท ส ะ หรือคำบงการนั่นก็เพราะธรรมชาติที่อ่อนโยน

และมั่นใจในตนเองนี่แหละ ที่จะสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ บ่อยครั้งที่ คำว่าอ่อนโยนถูกใช้ในความหมายเชิงลบ (โดยเฉพาะในที่ทำงาน) แต่ในความเป็นจริงแล้ว

ความสง่างามอย่ างอ่อนโยนนี้ได้มอบพ ลั งให้เหล่าสุดยอดหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จมานักต่อนักแล้ว คนเหล่านี้ไม่ได้ทำตัวสูงที่ใครๆ จะเกินเอื้อมอีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบ

และเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายด้วย คุณสมบัติทั้งหมดนี้เองที่ทำให้ผู้คนยอมรับในความคิดของพวกเขาเป็นอย่ างดี

6. ซื่อสัตย์

หัวหน้าที่ดีมักเชื่อในความซื่อสัตย์และความมีคุณธรรม แม้จะเ จ็ บ ป ว ดบ้ างในบางครั้ง แต่ผลที่ได้ในระยะย าวนั้นถือว่าคุ้มค่าที่สุดพวกเขารู้ว่าความซื่อสัตย์นำมา

ซึ่งความสัมพันธ์ที่จริงใจต่างกับคำโ กห กที่สุดท้ายจะไม่ได้ทั้งความสัมพันธ์แถมยังย้อนกลับมาทำร้ า ยคุณในที่สุด

7. ไร้ซึ่งความกลัว

ความกล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากความรู้สึกที่ยังค้างเติ่งจากจินตนาการของตัวคุณเอง อั น ต ร า ยอย่ างความรู้สึกกลัวเวลาที่อะดรีนาลีนพุ่งพล่านตอนเกือบโดน

รถชนต่างหากที่เป็นของจริง ส่วนความกลัวนั้นเป็นแค่ตัวเลือกที่เราจินตนาการขึ้นมา สุดยอดผู้นำล้วนเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าใคร พวกเขาจึงเปลี่ยนวิ ก ฤ ตให้เป็นโอกาส

โดยแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงำจนไม่เป็นอันทำอะไร พวกเขากลับเ ส พ ติ ด ความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้จากลงมือทำและการเอาชนะความกลัวมากกว่านั่นเอง

8. รู้จักใช้ภาษากายเป็นอย่ างดี

การรู้จักใช้กิริย าท่าทาง การแสดงออก และน้ำเสียงของตนเองอย่ างเหมาะสมจะดึงดูดคนให้เข้ามาหา ราวกับมดตอมน้ำตาล อย่ างเช่น การใช้น้ำเสียงกระตือรือร้น

ไม่ยืนกอดอก สบสายตาผู้ฟัง และหันหน้า เข้าหาผู้ฟังโดยตลอดภาษากายที่ดีนั้นสามารถเปลี่ยนบทสนทนาให้ดีขึ้นได้ เพราะวิธีการที่คุณพูดบางครั้งมันก็สำคัญ

กว่าเ นื้ อหาที่พูดได้เหมือนกันนะ

9. พูดด้วยความมั่นใจ

ไม่บ่อยนักที่จะเห็นหัวหน้าที่ดีพูดว่า “อื่ม…เอ่อ” “ผมไม่ค่อยแน่ใจนะ” และ “ผมก็คิดว่างั้นนะ” หัวหน้าที่ประสบความสำเร็จจะพูดอย่ างแน่วแน่ เพราะพวกเขารู้ว่า

เป็นเรื่องย ากที่จะทำให้คนสนใจฟังได้ หากไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ต้องการสื่อออกไป

10. กตัญญูรู้คุณ

บรรดาสุดยอดผู้นำที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่าทุกสิ่งต้องแลกมาด้วยความทะเยอทะย าน ความหลงใหล และการทำงานอันหนักหน่วงขนาดไหน เพื่อที่จะได้มา

ยืนอยู่ในจุดที่ยืนอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้พวกเขายังรู้ดีว่าคนที่คอยให้คำปรึกษา เพื่อนร่วมงาน ครอบครัวและมิตรภาพรอบตัวนั้น มีบทบาทสำคัญมากต่อความ

สำเร็จที่พวกเขาได้รับ ดังนั้นแทนที่จะเอาแต่ดื่มด่ำไปกับความสำเร็จของตนเอง พวกเขาจะไม่เคยคิดลืมนึกถึงสิ่งดีๆ ที่เคยได้รับจากคนรอบข้างเลยท้ายที่สุดแล้ว

นิสัยเหล่านี้ก็ช่วยทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นได้ถ้าฝึกฝนทำเป็นประจำทุกวัน ลองดูสักตั้งสิ…แล้วคุณจะรู้ว่ามันพาให้คุณก้าวข้างหน้าได้ไกลขนาดไหน!

ขอบคุณที่มา : s u m r e j

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อจำเป็นต้องดุลูก จะดุอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจลูก

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณ…