Home ข้อคิด 10 ข้อคิด เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า

10 ข้อคิด เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า

6 second read
0
0
587

ในปัจจุบันมนุษย์ที่ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวอย่ างพวกเรา จำเป็นจะต้องปรับตัวปรับทัศนคติ ให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันที่เกิดขึ้น

อยู่ตลอดเวลา เพราะโลกไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่หากเรายังคงมีความคิดอ่ า นที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราก็อาจจะล้าหลังและก้าวไม่ทันคนอื่น ๆ

ที่เขามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมอย ากแนะนำ 10 ข้อคิดในการใช้ชีวิตให้คุ้มค่ าซึ่งเชื่อว่าหลาย ๆ คน ถ้ารู้จักปรับตัวให้เข้ากับทัศนคติใหม่นี้

ก็จะสามารถเปลี่ยนไปใช้ชีวิตของตนเองให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ าอย่ างแน่นอนครับ

1. “รู้จักเป็นตัวของตัวเอง”

มากขึ้น สืบเนื่องจากข้อ 2 นำมาสู่การเรียนรู้จุดแข็ง และจุดด้อยของตนเอง ยอมรับสิ่งที่เราเป็น หากมัวแต่ให้ใครมากำหนดความเป็นตัวตน ของคุณอยู่ตลอด

เวลาแล้วเมื่อไหร่คุณจะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่คุณต้องการ รัก และชอบ จงใช้ชีวิตที่เป็นแบบฉบับของคุณ จงภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ

ไม่มีใครแ ย่งสิ่งนี้ไปจากคุณได้จำไว้

2. “เราต้องแข่งกับตัวเองทุกวัน”

อย่ าไปคิดอิจฉาริษย าคนอื่นและน้อยใจตัวเองว่าเราไม่เป็นเหมือนเขา เราไม่มีอย่ างเขา ถ้าเราอย ากเป็นเหมือนเขาเรา ก็ต้องฝึกฝนให้มากขึ้นเพื่อที่จะเก่ง

เหมือนเขา ให้เขาเป็นต้นแบบ (role model) ถ้าเราอย ากมีอย่ างเขาเราก็ต้องเริ่มลงมือทำคนเราต้องวิ่งเข้าชนโอกาส ไม่ใช่รอโอกาสให้เข้ามาหา แต่

อย่ างน้อยก็ต้องรู้จักพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีขณะนี้ด้วยเพราะมันเคยเป็นสิ่งที่เราอย ากได้ก่อนหน้านี้ หากเราเตรียมตัวพร้อมตั้งแต่วันนี้โอกาสเล็ก ๆ

น้อยๆที่เข้ามาก็จะไม่หลุดหายไปไหนแน่นอน

3. “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

การที่เราต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานขอให้ยึดบทบาทของตนไว้แค่นั้นอย่ าขย ายผลทึกทักว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องส่วนตัวไป ทำอะไรอย่ าคิดว่ามันเป็น

เกมส์ไปเสียทั้งหมดมนุษย์ทุกคนยังมีชีวิต จิตใจ และกิเลส ขออย่ างเดียวเท่านั้นคือ ให้ความรู้สึกแพ้ชนะดังกล่าวอยู่แค่ในกิจก ร ร มหรืองานที่ทำเท่านั้น

อย่ าให้มันกลายเป็นความแค้นเคืองไม่จบไม่สิ้นมันจะทำให้คุณไม่มีความสุข และ เป็นการสร้างศั ต รูโดยที่คุณไม่รู้ตัวไปด้วย

4. “ทุกอย่ างขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเรา”

วันนี้ถ้าเราจะตอบสนองอะไรซักอย่ างที่เข้ามาในชีวิตของเรา ขอให้ตอบสนองในทางบวกครับ เพราะไม่มีอะไรจะอยู่เหนือจิตใจของเราได้ ถ้าเราเลือกที่จะมี

ความสุขเหนือความทุกข์เลือกที่จะต่อสู้ด้วยจิตใจ ที่เข้มแข็งเหนือความเศร้าโศกและอ่อนแอ ไม่มีใครที่จะดูถูกตัวเองได้มากไปกว่าที่ตัวเองทำ เพราะการ

กระทำทุกอย่ างขึ้นอยู่ที่เราคนเดียวเท่านั้นอย่ ามัวแต่ไปกังวลถึงเรื่องโชค ลาภ ฤกษ์ ย าม หรือสถานการณ์ภายนอกเสียทั้งหมด เพราะคนที่เข้มแข็งจะมุ่งเน้น

ไปยังเป้าหมายและลงมือทำทันที เราจะไม่มีวันได้ในสิ่งที่เราต้องการหากเรามัวแต่นั่งรอ เพราะสมัยนี้ใครทำอะไรได้รวดเร็วกว่าหรือดีกว่า

คน ๆ นั้นก็คว้าเอาไปหมด

5. “รู้จักผิดชอบชั่ ว ดี”

เราคงได้ยินคำพูดที่ว่า สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ดีชั่ ว อยู่ที่ตัวทำ หากเราคิดทำอะไรแล้วไม่ต้องมารู้สึกเสียใจในภายหลัง ขอให้ลงมือทำได้เลย แต่หากคิดว่าทำไป

แล้วจะมีผลเสียตามมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะต้องทำให้เ จ็ บ ป ว ดและเสียใจในภายหลัง ก็ให้หักห้ามใจอย่ าทำโดยเด็ดขาด จงรั กษ าศึล 5 ของเราให้เคร่งครัด

6. “ยึดในความดีแม้ไม่มีคนเห็น”

การทำงานทุกอย่ างอย่ าไปหวังว่าใครจะเห็นผลงานของเราตลอดเวลา บางครั้งเราทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นก็ไม่เป็นไร เราต้องไม่ทำตัวเป็นอีแอบ คือ มีคน

เห็นถึงจะทำถ้าไม่มีคนเห็นก็แอบทำชั่ ว ไม่จำเป็นต้องมีใครมาคอยควบคุมเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ควบคุม เราก็จะไม่ทำงาน อย่ าเป็นเช่นที่ว่านี้เราต้องเป็น

ผู้นำของตัวเราเองให้ได้ ควบคุมตนเองให้ได้ นั่นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดของการเป็นคนอยู่บนโลกใบนี้

7. “ค่ าของคนอยู่ที่ความสุขจากการให้”

คุณให้ความสุขกับคนรอบข้างได้มากแค่ไหน ยิ่งคุณให้อะไรไปมากขึ้น คุณก็ได้สิ่งนั้นกลับมามากขึ้นเช่นกัน ทุกวันนี้มีแต่คนอย ากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของ ๆ ตัว

ทำให้มีนิสัยที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาลองตัดความต้องการของตัวเองลงซะบ้ างแล้วหันมาดูว่าคนรอบข้างต้องการอะไรบ้ าง สิ่งที่เงินหาซื้ อไม่ได้ก็คือ”ความสุข”

นั่นเอง จงให้เยอะ ๆ สังคมเราจะดีขึ้นได้ก็เกิดจากสิ่งที่คุณทำให้นั่นแหล่ะ ในบั้นปลายคุณจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำ มันทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีค่ ามากขึ้น

8. “เคร่งครัดมีวินัยในการดำเนินชีวิต”

เมื่อไรที่ความอิสระเสรีอยู่ในความควบคุมของวินัย เมื่อนั้นชีวิตของเราก็จะถูกจัดสรรอย่ างมีระบบ แต่เมื่อไรที่เราขาดวินัย มีเงินก็ใช้จ่ายอย่ างสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จัก

ประหยัดอดออม วันหนึ่งเราก็จะมีหนี้สินท่วมตัว จงอย่ าปล่อยให้ความเป็นไปของกระแสนิยมภายนอกเข้ามาปั่นหัวของเรา

9. “ทีมเวิร์คนำพาสู่ความสำเร็จ”

มีคำกล่าวที่ว่า ถ้าเราไปคนเดียวเราไปได้เร็วกว่า แต่ถ้าเราไปเป็นทีมเราจะไปได้ไกลว่า ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงนี้ ไม่มีใครที่สามารถเก่งได้คนเดียวทุกอย่ าง

อยู่ที่พ ลั งของเครือข่ายที่รวมผู้มีความสามารถเฉพาะในแต่ละด้านเข้าด้วยกันถึงจะอยู่รอด ทุกคนต้องเป็นสุดยอดฝีมือของแต่ละด้านอย่ างชัดเจน เราถึงจะ

ประสบความสำเร็จอย่ างต่อเนื่องในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

10. “ทำอะไรทำให้สุด ๆ”

หากทำอะไรก็ตามขอให้ทุ่มเทและให้เกิดคุณภาพแท้จริง อย่ าทำแบบฉาบฉวยโดยให้เสร็จ ๆ ไป เมื่อไหร่ที่ผลงานเราอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเฉลี่ยตลอดเวลา

ทุกคนก็คงมองข้ามเราไปหาคนที่เก่งกว่าอย่ างแน่นอน จงหาจุดแข็งของคุณให้เจอและเริ่มต้นจากจุดนั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่ างแน่นอน

หวังว่า 10 ข้อคิดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและหากนำไปใช้ให้ถูกคน ถูกสถานที่ ถูกกาลเวลาก็จะทำให้ชีวิตของคุณคุ้มค่ าและเวลาที่ผ่านไปก็จะมี

ความหมายกับคุณมากขึ้น ยิ่งคุณทำได้มากเท่าไหร่ความสุขก็จะกลับมาหาคุณกับคนรอบข้างมากขึ้น ลองทำดูนะครับ

ขอบคุณที่มา : u n i g a n g.

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อจำเป็นต้องดุลูก จะดุอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจลูก

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณ…