Home ข้อคิด ใครมี่ชอบพูดตรงๆ สละเวลาอ่านสักนิด

ใครมี่ชอบพูดตรงๆ สละเวลาอ่านสักนิด

3 second read
0
0
977

‘ฉันเป็นคนตรง ๆ’ ประโยคเด็ดที่หลายคนอาจจะเคยได้ยิน (หรืออาจจะเคยพูดเองด้วย)

มักเป็นประโยคที่ต้องการสื่อความหมายไปในทางที่ว่า ตนเองเป็นคนจริงใจ, โกหกไม่เป็น,

คิดอย่ างไรก็พูดอย่ างนั้น ยิ่งพ่วงมากับบุคลิกที่มั่นใจ แรง ๆ คนที่พูดก็จะยิ่งรู้สึกว่าตนเอง

กำลังทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่ แต่รู้หรือไม่ว่าในบางครั้ง คำพูดที่ตรงเกินไป มันอาจทำร้ า ยสภาพจิตใจคนอื่นได้โดยที่เราไม่รู้ตัว

พระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี เคยกล่าวไว้ว่า การพูดตรง ๆ มีทั้งข้อดีและข้อร้ า ย

ข้อดีคือรู้เรื่องง่าย ข้อร้ า ยคือคนไม่ชอบหน้า ซึ่งเป็นความจริงอย่ างยิ่ง บางคนอาจจะเป็นคนเถรตรงเสียจนคนอื่นกลัว

บางคนอาจเผลอพูดไม่คิดจนทำให้หลายคนไม่พอใจ หรือบางคนก็จริงใจเสียจนประดิษฐ์คำพูดไม่เป็น

ในชีวิตจริงสิ่งที่ทำให้คนเ จ็ บ ป ว ดได้มากไม่แพ้ใครคือ ‘คำพูด’ ยิ่งเป็นคนที่รู้จักมักจี่ สนิทชิดเชื้อกัน

ยิ่งต้องรักษาน้ำใจ เพราะคนเราอ่อนไหวต่อคำพูดไม่เท่ากัน จึงต้องระมัดระวังในการสื่อสารมากขึ้นไปอีก

วันนี้คอลัมน์ห้องแนะแนวมี 5 ข้อแนะนำให้กับ ‘คนตรง ๆ’ ลองปรับใช้ในการสนทนาเพื่อให้ดูเบาลง

แต่ยังคงประสิทธิภาพในการสื่อสารอยู่ได้ค่ะ

ต้องมีศิลปะในการพูดสักนิด

ต้องระลึกไว้เสมอว่า การพูดตรง ๆ ไม่ใช่การใช้คำหย าบคายหรือแข็งกระด้าง แต่เป็นการรู้จักพูดให้ตรงประเด็น รู้จักเรียบเรียง

ประโยคหรือคำพูดให้กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ใช่อ้อมค้อมเสียจนน้ำท่วมทุ่งเพียงเพื่อต้องการจะรักษาน้ำใจคนฟัง

การเป็นคนตรง ๆ แบบที่คนอื่นจะไม่เกลียด ต้องรู้จักใช้วาทศิลป์

ปรับคำให้ละมุนละม่อม แต่ยังคงใจความที่ต้องการพูดออกไปได้อย่ างครบถ้วน

ตัวอย่ าง สถานการณ์

A: งานนี้คุณทำคนเดียวไม่ไหวหรอก อย่ าพย าย ามเลย

B: คุณลองทำงานนี้ดูก่อนแล้วถ้ามีอะไรให้ช่วย บอกได้เลยนะ

จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 ประโยคมีความหมายไปในทางเดียวกัน แค่เพียงเลือกใช้คำที่

นุ่มนวลลงมาหน่อย ก็จะทำให้บรรย ากาศการสนทนาดีขึ้นเป็นกอง

ฟังและคิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าการพูดตรงเกินไปจนทำร้ า ยจิตใจผู้อื่นนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากที่คนพูดโฟกัสกับข้อความที่จะสื่อสารมากเกินไปจนละเลย

บริบทอื่น โดยเฉพาะความรู้สึกของคนฟัง จากคนพูดตรงอาจกลายเป็นคนพูดจาขวานผ่าซากไปได้

อย่ าลืมว่านี่คือคน ไม่ใช่หุ่นยนต์ เวลาจะพูดจะจากันต้องคำนึงถึงสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ด้วย

โดยเฉพาะการรับ ‘ฟัง’ คือหัวใจสำคัญ เพราะบ่อยครั้งคนที่พูดตรง มักจะใช้เวลาพูดเรื่องที่ตัวเองคิดมากกว่าฟังสิ่งที่คนอื่นกำลังพูด

อยู่ นั่นอาจทำให้เกิดปัญหาได้ เมื่อฟังแล้วก็ต้องรู้จัก ‘คิด’ ด้วย คิดในที่นี้หมายถึงคิดตาม

ไม่ใช่คิดแทนเขา แล้วจึงค่อยร้อยเรียงสิ่งที่ตนเองจะสื่อสารออกไป คิดก่อนพูด แต่ไม่ต้องพูดทุกอย่ างที่คิด

ใช้เหตุผล ไม่ใส่อารมณ์

เมื่อไหร่ที่ใช้อารมณ์นำทางแล้วสถานการณ์อาจจะแย่ลงได้ทุกเมื่อ การสื่อสารที่ดีควรอยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม ยิ่งมีใครคนใดคนหนึ่งที่พูดตรง

เสียจนลืมว่าต้องถนอมน้ำใจกัน ยิ่งทำให้อารมณ์เสียง่ายขึ้นไปอีก อาจกลายเป็นไฟลามทุ่งได้

รู้จักกาลเทศะ และใช้คำพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟัง

อย่ างที่บอกว่าการพูดตรงประเด็นเลย ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ต้องรู้จักใช้คำให้เหมาะสมกับสถานการณ์

และกับสถานะของคู่สนทนา บางคนอาจเป็นคนอ่อนไหวมาก หากพูดอะไรไปจี้ใจดำกับอาจบานปลายกลายเป็นความบาดหมางกัน

เพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักผู้ฟังก่อนสักนิด โดยสังเกตจากคำพูดของเขาก่อนก็ได้

ว่าเป็นคนประมาณไหน จริงจังหรือล้อเล่นได้มากน้อยแค่ไหน แล้วจึงนำมาปรับให้เข้ากับการสนทนาอีกครั้ง

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

หมั่นสังเกตตัวเราเองและบุคคลอื่นว่าในระหว่างการสนทนานั้น เรารู้สึกอย่ างที่ได้ยินประโยคแบบนั้น

ไม่พอใจหรือเปล่า รุนแรงเกินไปไหม หรือมีวิธีอื่นที่สามารถแสดงออกไปแล้วดูดีกว่าคำพูดนั้นหรือไม่

เพราะการที่ใช้ตนเองเป็นกระจกสะท้อนแบบนี้จะยิ่งทำให้เราเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น รวมถึงสังเกตท่าทีของผู้อื่นไปด้วยในเวลา

เดียวกัน แล้วในวงสนทนาครั้งต่อไป เราจะรู้จักการประนีประนอมและระวังคำพูดมากกว่าเดิม

การเป็นคนพูดตรงที่ถูกต้องคือต้องไม่ก้าวร้าว ไม่ห ย า บ ค า ย เพียงแต่พูดตรงประเด็นเนื้อ ๆ ไม่น้ำ รักษาน้ำใจคนฟังอยู่เสมอ

เหมือนที่เราอย ากได้ยินอะไรจากคนอื่น เราก็ต้องพูดเช่นนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นกัน อย่ างคำสอนที่ว่า

‘อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับมิตรให้ระวังคำพูด’

ที่มา : today.line.me

Load More Related Articles
Load More By fah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่ใจเย็น คือคนที่ใจเย็น

1.ตื่นอย่ างมีสติ แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตั…