Home ข้อคิด โรงเรียนดี ก็ไม่สำคัญเท่า การมีพ่อแม่ที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ลูก

โรงเรียนดี ก็ไม่สำคัญเท่า การมีพ่อแม่ที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ลูก

7 second read
0
0
230

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ ที่อย ากให้คุณพ่อ คุณแม่ทั้งหลายได้อ่า นกัน เพราะเรื่อง การเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่ มีผลต่อความสำเร็จทางการเรียน มากกว่าการเรียนหนังสือในโรงเรียน

ที่มีชื่อเสียงดีเชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อหลายคน เป็นกังวลไม่น้อยเรื่องการพย าย ามสรรหาโรงเรียนที่ดีให้กับลูกๆ ของตัวเอง พ่อแม่หลายคนพย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่

มีชื่อเสียง ซึ่งมีค่าเล่าเรียนราคาแสนแพง เนื่องจากคัดสรรครู ที่มีคุณภาพชั้นดี หรือ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน หรือไม่ก็พย าย ามให้ลูก กวดวิชาเพื่อสอบแข่งขันเข้า

โรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่ ที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับเด็กได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่า นี่คือการรับประกันความสำเร็จในอนาคตของลูกแต่จากงานวิ จั ยของมหาวิทย าลัย

แห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการทดสอบกับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคน จากโรงเรียนประมาณพันแห่งในรัฐต่างๆพบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เด็ก

ประสบความสำเร็จในการเรียนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงเรียน แต่กลับเป็นความเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่านักวิ จั ยพบว่า เด็กนักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่

ในโรงเรียนธรรมดา ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนของลูกจะทำคะแนนสอบได้ดีกว่า เด็กนักเรียนที่เรียน

โรงเรียนดี สภาพแวดล้อมดี แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจในด้านการเรียนของลูกความใส่ใจของพ่อแม่นั้น นักวิ จั ยกลุ่มนี้ วัดจากระดับคะแนนความสัมพันธ์ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่นใน

ลูกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน พ่อแม่ช่วยตรวจทานเวลาลูกทำการบ้าน ให้กำลังใจ มีการพูดคุยเรื่องกิจกรรมของลูกที่โรงเรียนบ้างไหม และพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน

มากน้อยแค่ไหนการที่พ่อแม่มีเวลา เอาใจใส่ พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูกอย่างสม่ำเสมอ ยังเป็นการสื่อสัญญาณให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขา โดยปัจจัย

ต่อการเรียนรู้จากพ่อแม่นี้ จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษาในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น นักวิ จั ยวัดระดับจาก คะแนนที่พ่อแม่ให้กับคุณครู

มาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน โอกาสของนักเรียนในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนและกิจกรรมกีฬา การสื่อส า รระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และ โรงเรียนไม่มีปัญหา

เรื่องเด็กเกเร เป็นต้นนักวิ จั ยกลุ่มนี้ ทำการติดตามผลการเรียนของเด็กแต่ละคนเป็นระยะย าว โดยวัดคะแนนสอบในสี่วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(การอ่าน) วิทย าศาสตร์

และ ประวัติศาสตร์ พวกเขาพบว่า ปัจจัยจากโรงเรียนและปัจจัยจากพ่อแม่ ล้วนมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการเรียนของเด็ก แต่เห็นได้ชัดว่าการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น

สำคัญกว่า และ นำไปสู่การประสบความสำเร็จในการเรียนได้มากกว่า ชื่อเสียงของโรงเรียน“การวิ จั ยของเราชี้ให้เห็นว่า พ่อแม่ควรตระหนักในความสำคัญของตัวเองให้มากขึ้นว่า

พ่อแม่สามารถช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้ และควรเอาใจใส่ให้เวลากับลูกๆ ด้วยการหมั่นตรวจสอบการบ้านของลูก เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และให้ความสนใจพูดคุยกับ

ลูกเรื่องการเรียนอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือ ให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ มากกว่า การล งทุ นลงแรงในการพย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี”

ขอบคุณที่มา : t r a i n k r u . c o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…