Home ข้อคิด เหตุุผลสำคัญ ที่ควรมีทองคำ เก็บไว้บ้าง ที่หลายคนอาจไม่รู้

เหตุุผลสำคัญ ที่ควรมีทองคำ เก็บไว้บ้าง ที่หลายคนอาจไม่รู้

8 second read
0
0
582

มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มักซื้ อ ทองคำ เก็บไว้, ไม่แพ้ทรัพย์สิน อย่าง บ้ าน, รถ,ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกัน

แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ ที่จะทำให้ ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี

1. ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ  “ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น “

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หลายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดก ตกทอดให้แก่ลูกหลาน , เอาไว้เป็นทุนสำรองการเงิน หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆ เช่น

วันแต่งงาน , วันสงกรานต์ , วันตรุษจีน , วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ อย่าง สร้อยทอง,แหวนทอง,กำไลทอง,จี้ทอง ฯลฯ ,

ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอดทางการเงินอีกทอดหนึ่งได้

2. ใช้แทนการเก็บเงิน  “เก็บเงินสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน “

ทองคำ เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน โดยการเก็บทองแทน

การเก็บเงินนั้น ก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงินเป็นสะสมทองคำแทน โดยจะใช้โปรแกรม ออมทอง คือทะยอยซื้ อทองสะสม

ทุก ๆ เดือน จะได้ราคาแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบอย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือขายคืนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ  “ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่อย ากกู้หนี้” 

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ด อ กเ บี้ ย ให้เหมือนสินทรัพย์อื่น ๆ แต่ ราคาส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อล งทุ น , มีหลายคนที่เกษียณแล้ว

หันมาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่อย ากกู้เงินสร้างหนี้ ทำให้ ทองคำ เป็นสินทรัพย์

ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

4. ใช้จ่ายในย ามเ จ็ บไข้ได้ป่ ว ย ” ตรวจเจอโ ร คร้ า ย ค่ารั กษ าแพง เงินเก็บไม่พอแน่ ๆ “

ค่ารั กษ าพย าบาล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาส

เกิดโ ร คร้ า ยก็สูง ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย , ซึ่งแน่นอนว่าโ ร คร้ า ยบางโ ร คมีค่ารั กษ าค่อนข้างสูง ประกันสุ ข ภ า พ ,ประกันสังคม อาจจะช่วยได้

ไม่เต็มที่ ฉะนั้นต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสด มีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผน เงินที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่าย ๆ เช่นกัน

5. ใช้ป้องกัน อัตราเงินเฟ้อ  “ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือ “

“อัตราเงินเฟ้อ “ คือศั ต รูตัวฉกาจที่ทำให้ เงิน มีมูลค่าลดลง เพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้อ หมายความว่า สินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีราคาแพงขึ้น , ต้องใช้เงินซื้ อมากขึ้น

เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาท เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณ แต่กับ ทองคำ

จากสถิติที่ผ่านมา สามารถป้องกันความเสี่ ยงของอัตราเงินเฟ้อได้ดี เพราะราคาทอง ไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่น ๆ , ยิ่งเงินเฟ้อสูง ราคาทองก็สูงไปด้วย

6. สำรองการเงิน ในย ามฉุ กเ ฉิ น  “ค่าเทอมลูกไม่พอ เ ค รี ย ดหนักมาก “

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครองนำทองมาขายในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผน

การเงินที่ดี หรือวางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้นวิ ก ฤ ตนี้ไปได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ อุ บั ติเ ห ตุ , ปัญหาทางด้านก ฎห ม า ย

ที่อาจทำให้ต้องใช้เงินจำนวนมาก จนส่งผลให้เงินที่เก็บมาหมดไป ,หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ ค่าเงินลดลง เช่น ปัญหาการเมือง , อัตราเงินเฟ้อ , เศรษฐกิจ

ประเทศย่ำแ ย่ ฯลฯ ทำให้เงินเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

7. สินทรัพย์ทางเลือก กระจายความเสี่ ยง  “ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจ”

ความเสี่ ยงที่ว่านี้ คือความเสี่ ยงของค่าเงิน , มีหลายประเทศเก็บสำรอง ทองคำ เอาไว้ เพื่อป้องกันการเกิดวิ ก ฤ ตทางการเงิน,เหตุการณ์ฉุ กเ ฉิ นทั่วโลก ซึ่งคนวัยเกษียณ

จำนวนไม่น้อยที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการล งทุ น และกระจายความเสี่ ยงของสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น หุ้น , ตราส า รหนี้ , พันธบัตร ที่หากเกิดวิ ก ฤ ตสินทรัพย์ที่ล งทุ นตัวใดตัวหนึ่ง

ขาดทุน จะได้มี ทองคำ เอาไว้เป็นหลักประกัน เนื่องจาก ราคาทอง ไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่น ๆ , ยิ่งเงินเฟ้อสูง ราคาทองก็ยิ่งสูง , ดังนั้น อย่างน้อยการมี ทองคำ

ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ ทองคำ ยังเป็นที่นิยม คือ ความต้องการใช้ทองคำในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านการล งทุ น ที่นักล งทุ นรายใหญ่รายย่อยหันมาถือครองทองคำ

กันมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ ยงของค่าเงิน , และ ราคาทอง ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ ( Demand )

ซึ่ง ไม่ใช่แค่ ทองรูปพรรณ เท่านั้นที่คนไทยนิยมซื้ อเก็บ แต่ ทองคำแท่ง ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน , คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อ ทองแท่ง เก็บไว้ เพราะมีส่วนต่าง

ของ ราคาขายออก และ ราคารับซื้ อ น้อยกว่า ทองรูปพรรณ รวมถึงค่าบล็อค,ค่ากำเหน็จ อย่างที่เรา ๆ รู้กันดีว่าค่อนข้างต่างกันเยอะ โดย ทองแท่ง จะซื้ อถูก ขายแพง กว่ามาก ,

แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเงินหากเกิดปัญหา

ขอบคุณที่มา : b l o g . a u s i r i s

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…