Home ข้อคิด เหตุผลดีๆ ว่าทำไมเราต้องมีเงินเก็บ ที่หลายคนคาดไม่ถึง

เหตุผลดีๆ ว่าทำไมเราต้องมีเงินเก็บ ที่หลายคนคาดไม่ถึง

6 second read
0
0
914

การออมเงิ น อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามหรือไม่มีในความคิด เพราะเงิ นที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงิ นเก่ง จนไม่มีเ งินเหลือเก็บก็เลยไม่คิด

เรื่องการออมเงิ น แต่หากศึกษาข้อดีของการมีเ งินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเ งิน เริ่มออมเงิ น การออมเงิ นเป็นสิ่งที่ย ากแต่หากสามารถทำได้

ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เพราะในย ามลำบากก็จะมีเฉพาะเงิ นออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ตัวอย่างข้อดีของการมีเงิ นออมมีเงิ นเก็บข้อดีของการมีเงิ นออมนั้น มีมาก

หากยังไม่เริ่มการออมเงิ นบางทีเหตุผลดีๆสักข้อ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณก็เป็นได้

เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงิ นออม มีเงิ นเก็บ ก็จะไม่เ ค รี ย ดหน้านิ่วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงิ นที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงิ นออม ก็จะมีความสุขมากขึ้นมีเ งินออมจะทำอะไรก็ทำได้อิสระ

มากขึ้น เมื่อมีเงิ นออม ก็ไม่ต้องเหนื่อยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริมไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไร

ก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเ งินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลานบางคนมีรายได้ เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เ จ็ บป่ ว ยมีหลายโ รค หากมีเงิ นออม ก็จะไม่

ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแ ย่งสมบัติ

เงินออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอนอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเงิ นออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ กเ ฉิ นไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เ งินในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็น ต่อการใช้ชีวิตหากมีเงิ นออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นเงิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบาก

หากตกงานเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่างต้องล้มหายต า ยจาก เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมืออย่างบรรดาหนุ่มสาว

โรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ ทำงานแทนมนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอนดังนั้นต้องออมเงิ นไว้

มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูง มีปัญหาการเงิ นก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือดร้อนก็ต้อง

ช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

มีเงินออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเ งินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้วแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นต้อง

คิดถึงการมีเ งินออมให้มากๆ

เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เ งินไปล งทุ นต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆเงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกัน

การกู้เงิ นได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงิ นออมเพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เ งิน เพื่อซื้ อบ้ านที่ดิน

เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สินต่างๆ บ้ านรถ เครื่องมือมีโอกาสชำรุดเสียหาย ตามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงิ นออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงิ นออม ไปล งทุ นอย่างการซื้ อหุ้นแล้วได้เงิ นปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงิ นออมนั้นทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปีอย่างการซื้ อหุ้น เก็บไว้สัก 3 ล้าน

ก็จะมีรายได้จากเงิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาทเพียงพอต่อการใช้จ่าย ในแต่ละเดือนสบายๆข้อดีของการมีเ งินออม ยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์

กับตัวผู้ออมเองโดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงิ นออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่าไปหวังพึ่งพาใครมีแต่เงิ นออมของเรานั่นเอง ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ขอบคุณที่มา : s i a m e b o o k

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…