Home ข้อคิด เลี้ยงลูกให้มีความสุข ต้องสอนให้ลูกรู้ทักษะชีวิต ไม่เน้นเรียนอย่างเดียว

เลี้ยงลูกให้มีความสุข ต้องสอนให้ลูกรู้ทักษะชีวิต ไม่เน้นเรียนอย่างเดียว

10 second read
0
0
171

แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละบ้านนั้นมีวิธีการเลี้ยงลูกแตกต่างกันไป แต่เชื่อว่า ทุกบ้านมีเป้าหมายเหมือนกันคือ อย ากให้ลูกเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

หลายบ้านจึงเลี้ยงลูกกันแบบมุ่งเน้นกวดขันด้านวิชาการตั้งแต่เล็ก เพื่อให้ลูกได้เรียนในโรงเรียนดี ๆ ได้เข้ามหาวิทย าลัยดี ๆ และมีงานมีการที่ดีทำในอนาคต แต่โรงเรียนดี ๆ

มหาวิทย าลัยดัง ๆ นั้นมีจำนวนเก้าอี้จำกัด…. เมื่อจำนวนเก้าอี้ไม่พอ การเร่งเรียนเพื่อแ ย่งเก้าอี้จึงเริ่มขึ้น พ่อแม่ทุ่มเทเวลาทั้งหมดของลูกน้อยไปกับการเร่งเรียน เลิกจากโรงเรียน

ก็ไปเรียนพิเศษต่อตั้งแต่อนุบาล เด็กบางคนต้องเรียนอ่านเขียนตั้งแต่ยังไม่เลิกใส่ผ้าอ้อมด้วยซ้ำไป ผลลัพธ์คือ บ้านเมืองของเราเต็มไปด้วยเด็กเก่งมากมาย แต่เด็กเหล่านี้

กลายเป็นเด็กที่คิดไม่เป็น อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมไม่ได้ นั่นเป็นเพราะพ่อแม่ลืมที่จะสอนให้ลูกมีทักษะชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่าไม่น้อยไปกว่าทักษะด้านวิชาการ เด็กที่

ขาดทักษะการใช้ชีวิต จะเป็นอย่างไร?เด็กเข้าสังคมไม่เป็น ไม่รู้จักการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ ไม่รู้ว่าต้องทำตัวอย่างไรให้คนรักหรือเอ็นดู ซึ่งเคยมีผลวิจัยพบว่า คนที่ฉลาดในการ

เข้าสังคมนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จ มากว่าคนที่เรียนเก่งเพียงอย่างเดียว เด็กไม่มีความคิดสร้างสรรค์ จริงอยู่ว่าลูกของคุณอาจจะสามารถตอบสมการย ากได้อย่างถูกต้อง

จำคำศัพท์ย าว ๆ ได้ทุกคำ แต่ไม่สามารถนำความรู้นั้น ๆ มาปรับใช้ได้ในชีวิตจริง เพราะไม่มีความคิดสร้างสรรค์นำความรู้มาประยุกต์ใช้จริงไม่ได้เลย ความเหนื่อยล้าจากการ

โดนเร่งให้เรียน บวกกับความกดดันจากความคาดหวังของพ่อแม่ทำให้ลูกเกิดความเ ค รี ย ดโดยไม่รู้ตัว ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันนึงที่ลูกผิดหวังจากการสอบ  ลูกจะกลายเป็นคนที่

ไม่มั่นใจในตัวเองไม่มีความสุข และเป็นโ ร คซึมเศร้า

ดังนั้นทักษะชีวิตที่ควรสอนเพิ่มเติมให้ลูกมีดังนี้

1.สอนให้ลูกรู้จักใช้เงิน สอนให้ลูกรู้จักคำนวณรายรับรายได้ และเก็บออมเพื่อเป็นทุนสะสมไว้สำหรับการใช้จ่ายส่วนตัวของเขา

2.สอนลูกให้รู้จักเมตตาตัวเอง และรั กษ าหัวใจตนเอง หัวใจคือชีวิต การมีชีวิตที่ดีคือการมีหัวใจที่ดี ใจที่เมตตา และใจที่รู้จักที่จะดูแลตัวเองตลอดจนผู้อื่น หากจำเป็น

3.สอนให้ลูกรักตัวเอง สอนให้ลูกรู้จักชื่นชม และให้กำลังใจตัวเอง เผื่อว่าเมื่อในอนาคตหากลูกเจอปัญหา เขาจะได้รู้วิธีการอยู่ด้วยตัวเองอย่างมีความสุข

4.สอนให้ลูกอยู่กับธรรมชาติ เห็นคุณค่าและรักษ์โลก

5.สอนให้ลูกรับประทานอ าห า รที่มีประโยชน์ บำรุงสม อ งและร่า งกา ยของเขา

6.สอนลูกเรื่องมารย าทการเข้าสังคม เช่น ควรรู้จักทักทาย, ขอโทษ, ขอบคุณ ตลอดจนพูดอย่างมีหางเสียง

7.สอนให้ลูกรู้จักการทำงาน หาเงินด้วยตนเอง เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำงานและเงิน

8.ให้อิสระแก่ลูก ให้ลูกรู้จักการลองผิดลองถูก ให้ความเชื่อใจแก่เขา

9.เน้นเรื่องความตั้งใจและความพย าย ามให้กับลูก มากกว่าความสมบูรณ์แบบและความสำเร็จ สอนให้ลูกรู้จักโฟกัสกับปัจจุบันและระหว่างทางของสิ่งที่เขากำลังทำอยู่

คำถามที่ว่าทักษะชีวิตมีประโยชน์อย่างไร และสำคัญมากเพียงใดจึงอาจอยู่ที่ว่าพ่อแม่กำลังเร่งให้ลูกเรียน จนหลงลืมการส่งเสริมแง่มุมในการใช้ชีวิตต่าง ๆ ให้กับลูกหรือเปล่า

ไม่ใช่ว่าการเลี้ยงลูกด้วยการส่งเสริมให้ลูกเก่งด้านวิชาการนั้นไม่ดี แต่อย ากให้คุณพ่อคุณแม่คำนึงถึงความพอดี ทั้งเวลา และช่วงวัยของลูก และสำคัญไปกว่านั้นคือการปลูกฝัง

ทักษะสำคัญอื่น ๆ ควบคู่กันไป เพื่อให้ลูกน้อยของเราเติบมาโตมาเป็นคนเก่ง และน่ารักสำหรับทุกคน สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต

ขอบคุณที่มา : s t a r f i s h l a b z . c o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…