Home ข้อคิด เลี้ยงลูกแบบง่ายๆให้เขา ค้นพบตัวเองและมีเป้าหมายในชีวิต

เลี้ยงลูกแบบง่ายๆให้เขา ค้นพบตัวเองและมีเป้าหมายในชีวิต

6 second read
0
0
93

รากฐานสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จของลูก พ่อแม่คือคนสำคัญที่จะสอนและอยู่เคียงข้างความสำเร็จของลูกนะคะ มาช่วยกันสอนเจ้าตัวน้อย ด้วย

8 วิธีเลี้ยงลูกง่ายๆ ฝึกให้ลูกค้นพบตัวเองและมีเป้าหมายของชีวิต

1. ให้โอกาส

วัยเด็ก วัยสำคัญที่สุด ในช่วงชีวิตมนุษย์ ที่ควรได้รับ “โอกาส” จากผู้ใหญ่ที่ควรทำหน้าที่ “ให้โอกาส” กับเด็กให้มากที่สุด พ่อแม่ควรทำหน้าที่คอยสังเกต และสนับสนุนในสิ่งที่ลูกถนัด

และทำได้ดี จะทำให้ลูกเกิดความมั่นใจ และมีความพย าย ามที่จะทำสิ่งที่ตัวเองชอบ และทำได้ดีอย่าพย าย ามคิด และตัดสินใจแทนลูก แต่เปลี่ยนมาสร้างบทบาทการฟังลูกให้มาก ฟังอย่างตั้งใจ

เพื่อจะได้รู้ว่าลูกคิดอย่างไร ลูกอย ากทำอะไร โดยพ่อแม่ทำหน้าที่เป็น โ ค้ ชหรือผู้แนะนำ เพื่อส่งเสริมให้ลูกได้รู้จักตัวเองมีความถนัดอะไร ชอบอะไร ทำอะไรได้ดีและควรปรับปรุงจุดอ่อนของตัวเองอย่างไร

2. ให้พัฒนาตัวเอง

เด็กควรได้รับการพัฒนาทั้งทางด้าน ร่ า ง ก า ย จิตใจ สติปัญญา และสังคมเริ่มที่การถูกเลี้ยงดู และได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมซึ่งหมายความว่า ถ้าเด็กได้รับโอกาสที่ดีและเหมาะสม ก็จะนำไป

สู่การพัฒนาตัวเองได้ด้วย

3.ให้ลูกเห็นตัวเอง

คนเป็นพ่อแม่สามารถทำหน้าที่ เป็นกระจกเงาสะท้อนให้ลูกได้เห็นตนเองในมุมต่างๆ ทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง จุดดี จุดด้อย ฯลฯ การสะท้อนภาพด้วยวัยและประสบการณ์ ของลูกอาจทำให้เขามองเห็นภาพ

ของตัวเองได้หลากหลาย เหมาะสม หรือบิดเบี้ยวผิดจากความเป็นจริง หรือฟังจากคนรอบข้างมาอย่างผิดๆ พ่อแม่ต้องปรับความเข้าใจของลูกที่มีต่อตัวเองให้ถูกต้องเป็นจริงให้มากที่สุด นั่นหมายความว่า

พ่อแม่ ต้องมองลูกด้วยสายตาความเป็นจริงมิใช่อคติหรือลำเอียง การสอนและเตือนสติเป็นสิ่งจำเป็น พ่อแม่คือผู้ที่เห็น ลูกอย่างใกล้ชิดที่สุด และสามารถเข้าใจความเป็นตัวตนของเขามากที่สุด

4. ให้ความเคารพ

เมื่อลูกของเราค้นหาและค้นพบ ว่าตัวเองถนัดอะไร ชอบอะไร ซึ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะตรงใจพ่อแม่หรือไม่ก็ตาม ต้องเข้าใจยอมรับและเคารพในตัวลูกด้วยที่สำคัญควรสร้างทัศนคติ ว่าพ่อแม่ลูกสามารถคุยกันได้

มีความเคารพในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน

5. ให้อิสระ

พ่อแม่ควรให้อิสระแก่ลูกในการคิดอ่ า น หรือทำสิ่งใดไม่ควรเป็นผู้บงการชีวิตลูกว่าจะให้ลูกทำอะไรหรือฝากความหวังไว้กับลูกมากจนเกินไป บางคนให้ลูกสานฝันของตัวพ่อแม่เองที่ไม่สามารถทำได้

สำเร็จโดยไม่คำนึงว่าลูกจะชอบหรือถนัดในด้านนั้นหรือไม่พ่อแม่ที่ปรารถนา ให้ลูกรู้จักตัวเองจึงควรเปิดโอกาสให้ลูกได้สามารถตัดสินใจในการเลือกสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยพ่อแม่มีหน้าที่คอยชี้แนะอยู่ห่างๆ

6. ให้ประสบการณ์

ช่วงวัยเด็ก เล็กเป็นวัยที่สำคัญมาก เป็นวัยช่างซักช่างถาม ต้องเปิดโอกาสให้ลูกเป็นเจ้าหนูทำไมและพ่อแม่ก็อย่าขี้เกียจตอบ พย าย ามตอบให้ได้มากที่สุด และคำตอบก็ควรจะเป็นลักษณะถามลูก

ว่าแล้วลูกคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อช่วย ก ร ะ ตุ้ น ให้เด็ก ๆ ได้คิดต่อบางคำถามสามารถมีหลายคำตอบได้ ก็ชวนให้ลูกคิดตามเมื่อลูกโตขึ้นก็ขยับความสนใจให้ลูกเรียนรู้

สิ่งรอบตัวมากขึ้น ซับซ้อนตามวัย ยิ่งถ้าเป็นการให้เขาเรียนรู้สิ่งที่เขาสนใจ สิ่งที่เขาชอบก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีต่อไปในอนาคต

 

7. ให้ลงมือทำ

การเปิดโอกาสให้ลูกลองผิดลองถูก คือ ขั้นของการพัฒนาตัวเองที่เขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่เปิดโอกาสอย่างเดียว การเปิดโอกาสต้องปล่อยให้ลูกได้ลงมือทำด้วย เพราะการได้ลงมือทำคือ

การได้เรียนรู้ ได้ลองค้นหาด้วยตัวเอง ทำให้ได้มีโอกาสคิด วิเคราะห์ และประเมินได้ว่าเราถนัดอะไร

7. ให้แก้ไขเมื่อผิดพลาด

เด็กทำผิดพลาดแล้ว พ่อแม่ทำอย่างไร เปิดโอกาสให้เขา ได้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือไม่ รวมถึงการเข้าใจธรรมชาติของเด็กที่พ่อแม่ควรรู้ว่าลูกของเราเป็นเด็กอย่างไร ยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุหรือไม่

หรือพื้นฐานเอาแต่ใจตัวเองหรือไม่ถ้าพ่อแม่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก การจัดการหรือการให้โอกาสเขา จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเขาด้วยการรู้จักตัวเองไม่ใช่ปลูกฝังเพียงแค่ที่บ้าน แต่ต้องได้รับ

การส่งเสริม และฝึกฝนจากโรงเรียนด้วยเพราะเมื่อเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ให้เด็กรู้จักตัวเองมิใช่ผลิตให้เด็กออกมาเหมือนๆ กัน

และสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าตัวเองเรียนหนังสือไปทำไม ถนัดอะไร เรียนจบจะไปทำอะไร?

ขอบคุณที่มา : m g r o n l i n e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…