Home ข้อคิด เรื่องจริงของคนสมัยนี ค่าแรงต่ำ แต่รสนิยมสูงปี๊ด

เรื่องจริงของคนสมัยนี ค่าแรงต่ำ แต่รสนิยมสูงปี๊ด

9 second read
0
0
3,474

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ได้อ่ า นจากการสำรวจพบว่า คนสมัยนี้

ชอบใช้เงินฟุ่มเฟือย อวดรวย แม้รายได้น้อย ชอบแสดงถึงความอู้ฟู่โดยปิดบังความจริง

วันนี้จึงนำบทความดีๆ ที่จะช่วยเตือนสติให้กับคนที่กำลังใช้เงินแบบผิดๆอยู่ถ้าคุณ

มีเงินเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ วันละ 8 ชั่ วโมง เดินทาง

ไป-กลับ 2 ชั่ วโมง เป็น 10 ชั่ วโมงเท่ากับคุณทำงานเดือนละ 220 ชั่ วโมงคุณจะมีค่าแรง

คิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บาท หรือ ตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70 บาท/ชั่ วโมงถ้าคุณ

กินกาแฟแก้วละ 140 บาท นั่นเท่า กับคุณ แลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่ วโมงเพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่ วโมง

เพื่อกาแฟแก้วนั้นถ้าคุณซื้ อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา

ในชีวิตไป 428 ชั่ วโมงเพื่อมือถือเครื่องนั้นถ้าคุณซื้ อกระเป๋าแบรนด์เนมราคา 70,000 บาท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมงเพื่อกระเป๋าใบนั้นอายุเฉลี่ยของคนเรา

อยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่ วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง เราจะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัว

เวลาที่ตื่นนอนอยู่ 408,800 ชั่ วโมงแต่ละชั่ วโมงถูกใช้ไปแลกกับ อ าห า ร สิ่งของ และ

ของฟุ่มเฟือยอื่นๆ แค่เพื่อตอบสนองกิเ ล สส่ วนตัว หรือ อาจแค่เพื่ออย ากให้มีหน้ามีตา

ในสังคมไม่ได้บอกว่า ห้ามซื้ อ ห้ามฟุ่มเฟือย หรือทำแบบนี้แล้วผิด อยู่ที่ความพอใจ

ของแต่ละคนแต่ประเด็นคือถ้าซื้ อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก คนที่รักเพิ่มขึ้น

บนความพย าย ามเท่าเดิมคิดก่อนซื้ อ ดีกว่ามั้ย?คุณมีเงินมากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญ

คือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นใน กาแฟราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูรถหรู

ที่ต้องก้มหน้าก้มตาผ่ อ นของเหล่านี้อาจดูดีดูเท่ แต่ถ้าความสามารถและ รายได้เรายังไม่พอ

อย่าใช้ชีวิตเกินตัวคนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เดือดร้อนก็มี เพราะเขามีกำลังซื้ อ แต่ส่วนใหญ่

ก็ไม่ใช่แบบนั้นทำไปเพราะหน้าใหญ่ใจโตความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณจ ะเป็นตัวตัด สินว่า

คุณจะกล้าเชื่อมั่นในอะไรสักอย่างไหมกล้าที่จ ะเดินสวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่ในสังคมไหม

ถ้าคุณไม่กล้าเชื่ออะไรสักอย่างคุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย แล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้น

ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่างก็คงเป็นไปแบบเดิม ในแบบที่กระแสสังคมพาไป

ขอบคุณที่มา : b e a u t i i n f o.c o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…