Home ข้อคิด เพราะ 7 สาเหตุนี้ลูกถึงได้อ่อนแอ ไม่มั่นใจในตัวเอง

เพราะ 7 สาเหตุนี้ลูกถึงได้อ่อนแอ ไม่มั่นใจในตัวเอง

5 second read
0
0
238

1. เพราะคุณพ่อคุณแม่บังคับหรือเข้มงวดมากเกินไป จนกลายเป็นความกดดัน

การตั้งมาตรฐานสูงเกินไป หรือคาดหวังให้ลูกแสดงพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่กำหนดเท่านั้น จะยิ่งเป็นการกดดันลูกและทำให้ลูกเสียความมั่นใจ ส่งผลให้ลูกเป็นเด็กขี้อายจนถึงขั้น

เสียความมั่นใจ และการทำตามคำสั่งตลอดเวลาวิธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก สนับสนุนให้ลูกทำในสิ่งที่ชอบ และฝึกให้ลูกสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง เพื่อลดความกดดัน ยกตัวอย่างเช่น

ฮาโมนี ชู นักเปียโนระดับโลก เธอฝึกเล่นเปียโนตั้งแต่สามขวบ และเล่นได้ดีเพราะได้รับกำลังใจจากครอบครัว และฝึกสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองนอกจากนี้แสดงให้ลูกเห็นว่า

คุณพ่อคุณแม่รับฟังสิ่งที่ลูกเป็น เช่น รับฟังลูกโดยไม่ขัดจังหวะ ไม่รีบด่วนสรุป คอยสบตา และตอบสนองกับคำพูดของลูก ไม่ประชดประชันสิ่งที่ลูกพูด คุณพ่อคุณแม่อาจจะได้พบ

ความคิดดีๆ ที่มีอยู่ในตัวลูกก็ได้

2. เพราะคุณพ่อคุณแม่คิดแทนลูก ทำแทนลูก

การที่คุณพ่อคุณแม่คอยดูแลลูก ทำทุกอย่างแทนลูก ไม่ปล่อยให้ลูกคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ส่งผลให้ลูกเป็นเด็กขาดความมั่นใจ ขี้กังวล และมักไม่ค่อยเต็มใจรับผิดชอบต่อหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายวิธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่กร ะตุ้ นลูกด้วยการไม่รีบเข้าไปช่วยทุกครั้งที่ลูกพบปัญหา ควรให้เวลาลูกได้ลองช่วยเหลือตัวเองก่อน ยกตัวอย่างเช่น

เมื่อลูกลืมเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องรีบเอาการบ้านไปให้ลูก แต่ลองปล่อยให้ลูกเรียนรู้ผลของการเป็นคนไม่รอบคอบ ไม่ตรวจดูของที่ต้องเอา

ใส่กระเป๋าไปโรงเรียนด้วยตนเองบ้างนอกจากนี้ให้ลูกลองทำสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆ เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆ ไปจนถึงความสำเร็จของเป้าหมายใหญ่ๆ ยกตัวอย่างเช่น ขี่จักรย านโดย

ไม่ใช้ล้อเล็ก หรือสร้างความมั่นใจด้วยการมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบตามวัย และหลีกเลี่ยงการมีข้อยกเว้นให้กับลูกโดยไม่จำเป็น

3. เพราะลูกกลัวความล้มเหลวหรือกลัวทำให้พ่อแม่ผิดหวัง

ลูกขาดความเชื่อมั่นในและไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆ หรือทำสิ่งที่ท้าทาย เพราะกลัวความล้มเหลว หรือกลัวทำให้ครอบครัวผิดหวัง เพราะศัตรูของความเชื่อมั่นคือความท้อใจ

และความกลัววิธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่ควรชื่นชมกับความพย าย ามของลูก ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ สอนให้ลูกรู้ว่าระหว่างการเดินทางมีค่ามากกว่าจุดหมายปลายทาง

เมื่อลูกตั้งเป้าหมายที่จะชนะ แต่ต้องสะดุดล้มหรือพลาดไม่ไปถึงเส้นชัย ยังมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้กำลังใจกับความพย าย ามของลูก ผลดีในระยะย าวคือลูกจะรู้จักการใช้ความพย าย ามมากขึ้น

4. เพราะคุณพ่อคุณแม่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าจะเกิดอะไรขึ้น

คุณพ่อคุณแม่กลัว และคิดว่าอย ากจะปกป้องลูกน้อยจากโลกที่แสนอันตรายใบนี้ จึงพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าอาจจะเกิดอะไรต่อมิอะไรขึ้น ส่งผลให้ลูกเป็นเด็กขี้กลัว และจำกัดตัวเองไว้

เฉพาะในกรอบที่คุ้นเคย กลายเป็นเด็กเก็บเ นื้ อเก็บตัว และไม่สามารถพัฒนาความมั่นใจในตนเองได้วิธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก อย่าทำให้ลูกรู้สึกถึงความกังวลใจที่คุณมีต่อเขา

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเห็นว่าลูกถือแก้วน้ำแทนที่จะพูดว่า “อย่าให้หกนะ” ลองเปลี่ยนเป็น “จับแน่นๆนะลูก” จะช่วยลดอาการเกร็งและลดความไม่มั่นใจลงได้ รวมถึงเป็นตัวอย่างให้ลูก

เห็นว่าหากจะประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้อะไรบ้าง เพราะลูกมีคุณพ่อคุณแม่เป็นฮีโร่ในใจ สอนลูกให้รู้จักวิธีการคิด การแสดงออก และการพูดนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาส

ให้ลูกมีประสบการณ์ในโลกกว้างมากขึ้น เพราะประสบการณ์จะสอนให้ลูกรู้ว่า ไม่ว่าจะเจอประสบการณ์น่ากลัวที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน ลูกก็จะฝ่าฟั นและเอาชนะมันได้

5. เพราะคุณพ่อคุณแม่วิพากษ์วิจารณ์การแสดงออกของลูก

ไม่มีสิ่งไหนที่จะทำให้ลูกท้อใจเท่ากับคำวิพากษ์วิจารณ์ของคุณพ่อคุณแม่ การบอกกับลูกว่าทำกิจกรรมนี้ได้แ ย่จริงๆ ลูกจะกลัวความล้มเหลว ไม่กล้าทำสิ่งใหม่ และการวิพากษ์วิจารณ์

ลูกบ่อยๆ ส่งผลให้ลูกรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองและหมดแรงจูงใจวิธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก เปลี่ยนจากคำวิพากษ์วิจารณ์ มาเป็นคำชมเชยในความกล้าหาญเมื่อลูกลองทำสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็นเข้าชมรมบาสเกตบอล เข้าชมรมว่ายน้ำ หรือทดลองเล่นสเก็ตบอร์ด ให้กำลังใจด้วยพูดคำชม เช่น “กล้าหาญมากที่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ”นอกจากนี้ร่วมดีใจในสิ่งที่ลูกทำ

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อลูกขี่จักย านได้ครั้งแรก คุณพ่อคุณแม่ควรแสดงความดีใจไปกับลูกด้วย ลูกจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้

6. เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้ลูก

เพราะคุณพ่อกับคุณแม่ไม่มีเวลาให้ ไม่มีคนคอยสอนการบ้าน ไม่มีคนคอยตอบคำถามเมื่อไม่เข้าใจ ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี ลูกจะกลายเป็นเด็กขาดความมั่นใจ เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่คิด

สิ่งที่เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าวิธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่ควรมีเวลาให้ลูกบ้าง ดูลูกทำการบ้าน คอยตอบคำตอบในสิ่งที่ลูกไม่รู้ และกร ะตุ้ นความคิด ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

รวมถึงเปิดใจคุยกับลูก จะได้รู้ปัญหาของลูกและสร้างความมั่นใจให้ลูก

7. เพราะคุณพ่อคุณแม่ชอบเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่น

การเปรียบเทียบความดีและความสามารถของลูกกับเด็กคนอื่น เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะลูกจะขาดความเชื่อมั่นและการนับถือตัวเองในทันทีวิธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก

คุณพ่อคุณแม่ควรกล่าวคำชื่นชมเมื่อลูกทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือทำเรื่องดีๆ ทั้งตอนอยู่ที่บ้าน หรือต่อหน้าคนอื่น จะทำให้ลูกรู้สึกดี และมีความนับถือตัวเองมากขึ้น และทำให้ลูกเห็นว่า

คุณพ่อคุณแม่รักลูกมากแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าลูกจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีหรือไม่ดี หรือทำเรื่องผิดพลาด ทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆ เสมอ

ขอบคุณที่มา : a b o u t m o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…