Home ข้อคิด เพราะหัวหน้าแบบนี้ ลูกน้องถึงไม่อยากทำงานด้วย (อยากให้หัวหน้าอ่าน)

เพราะหัวหน้าแบบนี้ ลูกน้องถึงไม่อยากทำงานด้วย (อยากให้หัวหน้าอ่าน)

4 second read
0
0
363

สำหรับในองค์กร ก็จะมีบุคคลากรที่หลากหลายความรับผิดชอบที่ต่างกัน มีทั้ง ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกน้อง เป็นต้น ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในองค์กร ซึ่งหลายคนก็จะมีบุคคลิก และ

นิสัยที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เดี่ยวผมจะมานำเสนอ บทบาทของหัวหน้างาน แบบไหนบ้าง ที่ ลูกน้อง ไม่อยากจะพบเจอเลย ในชีวิตการทำงาน

1. หัวหน้าประเภทถูกต้องเสมอ หรือ เ ผ ด็ จ ก า ร

หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะมีความเป็น เ ผ ด็ จ ก า ร สูง คิดว่าตัวเองสูงส่ง ยิ่งใหญ่ มักจะชอบพูดเสียงดังโวยวาย ทุกคนจะต้องเชื่อฟัง เสมอ ทำตามคำสั่งทุกอย่าง ไม่สามารถ

ออกความคิดเห็นได้ ทำอะไรก็ไม่เคยผิด ไม่เคยทำผิดพลาด แม้หากทำผิดพลาด ก็จะทำเป็นโวยวาย กลบเกลื่อนความผิดตัวเอง บ้างทีก็โยนความผิดให้กับลูกน้องตัวเอง หลบเลี่ยง

ความผิดไปเรื่อยๆ และหากทำบ่อยๆ ครั้ง ก็จะทำให้ คนอื่นๆ รังเกียจได้

2. หัวหน้างานที่ไม่มีความสามารถ ในสายงานที่ทำอยู่

ในแต่ละองกรค์ ก็จะมีหัวหน้างานประเภทนี้ ปะปนอยู่บ้าง ถือว่าเป็นส่วนน้อยครับ แต่ก็มีอยู่ ถามว่าทำไมถึงมีได้ คำตอบก็คือ มีหลายเหตุผลครับ เช่น อาจจะพึ่งย้ายงานมาใหม่จากที่อื่น

อาจจะพึ่งโดนย้ายมาจากแผนกอื่น เป็นต้นครับ ซึ่ง หัวหน้างานประเภทนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆ พอสมควร ซึ่งหากไม่สามารถ พัฒนาปรับปรุง

ตัวเองได้ หัวหน้างานประเภทนี้ ก็จะตกไปเป็นภาระให้กับลูกน้องได้ครับผม

3. หัวหน้างานที่ทำอะไรไม่เป็นเลย ชอบสบาย

ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับ ว่าจะมีหัวหน้างานประเภทนี้อยู่ ในเมื่อทำอะไรไม่เป็นเลย ทำไมได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้างานได้ จริงๆแล้ว ในชีวิตจริงๆ แต่ละองกรค์ ก็จะมีหัวหน้างานประเภทนี้

ปะปนอยู่บ้าง แต่ก็มีไม่มากเช่นกันครับ หัวหน้าประเภทนี้มักจะเป็นคนที่มีเส้นสาย หรือพูดเก่ง นำเสนอผลงานเก่ง หรือ อาจจะเป็นคนเก่าแก่ที่อยู่ในองค์กรมานานมาก เป็นต้น ส่วนมาก

หัวหน้างานประเภทนี้ ก็จะสั่งลูกน้องอย่างเดียว ไม่มีคำแนะนำใดๆ ให้ลูกน้อง ไม่มีการพัฒนาลูกน้อง หากเกิดความผิดพลาดขึ้น มักจะโทษลูกน้องเป็นอันดับแรกเสมอ

4. หัวหน้างานที่ไม่มีความจริงใจ ชอบพูดกลับไปกลับมา

หัวหน้างานประเภทนี้ เป็นประเภทที่คบไม่ได้มากที่สุด เนื่องจากว่า ไม่มีความจริงใจ เอาตัวเองรอดเสมอ ลื่นเป็นปลาไหล พูดกับผู้บริหารแบบหนึ่ง พูดกับลูกน้องอีกแบบหนึ่ง หรือ พูดกับใคร

ก็จะเอาดีเข้าตัวเองอยู่เสมอ พูดกลับไปกลับมา เอาดีเข้าตัวเอง ต่อหน้าพูดกับเราแสนดี เป็นคนที่ดีเลิศ แต่ลับหลังไปใส่ ร้ า ย เรากับคนอื่น เป็นคน ร้ า ย กาจมาก ตัวเองต้องเป็นผู้ที่ดี

ที่สุดเสมอ ไม่เคยทำผิดพลาด เพราะมักจะโยนความผิดพลาดให้คนอื่นเสมอๆ

5. หัวหน้างานที่ชอบจับผิดลูกน้องตัวเอง

เอาจริงๆ แล้ว หัวหน้างานประเภทนี้ ก็จะออกแนว โ ร ค จิตนิดๆ นะครับ เนื่องจากว่า วันๆ จะไม่ชอบทำงานของตัวเอง มักจะชอบเดินจับผิดลูกน้องตัวเองอยู่ตลอดเวลา หรือบางทีอาจจะลาม

ไปจับผิดคนอื่นๆ นอกหน่วยงานตัวเองก็มี ซึ่งทำให้ลูกน้องเกิดความกดดันในการทำงาน มีความ เ ค รี ย ด ในการทำงานขึ้น หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะมองคนอื่นผิดเสมอ ไม่มีการสนับสนุน

ทีมงาน ชอบเหยีบหัวลูกน้องตัวเอง เพื่อดันให้ตัวเองได้มีผลงาน และได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไป

6. หัวหน้างานที่ไม่มีความเกรงใจลูกน้อง

หัวหน้างานประเภทนี้ มักคิดว่าลูกน้องตัวเองต้องทำตามตัวเองเสมอ มองลูกน้องตัวเองเป็นทาสรับใช้ ใช้ทำทุกอย่าง โดยไม่มีความเกรงใจ เช่น ใช้ไปซื้อกาแฟ ใช้ไปหยิบของ ใช้ไปทำ

ธุระส่วนตัวของตัวเอง หรือบางทีชอบโทรตามงาน ตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยไม่มองถึง สิทธิส่วนบุคคลเลย

7. หัวหน้างานที่ชอบทำงานเอาดีเข้าตัวเอง เห็นแก่ตัว

หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะชอบเอาผลงานของลูกน้องตัวเอง ไปนำเสนอผู้บริหาร แล้วบอกผู้บริหารว่า เป็นคนคิด และสั่งให้ลูกน้องทำตาม โดยที่ตรงส่วนที่ดีก็จะพูดเอาดีเข้าตัวเอง

ส่วนที่เกิดความผิดพลาด ก็มักจะชอบพูดว่าลูกน้องผมไม่ยอมทำตามที่แนะนำไปทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น เป็นต้น หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะได้เลื่อนตำแหน่ง และเจริญก้าวหน้า

ที่เร็วกว่าคนอื่นๆ

8. หัวหน้างานที่มีความไม่ดีหลายๆประเภทอยู่รวมกัน

หัวหน้างานประเภทนี้ เป็นประเภทที่ ร้ า ย แรงที่สุด ซึ่งในชีวิตก็จะมีหัวหน้างานประเภทนี้อยู่จริงๆ ซึ่งมักจะทำให้ผู้ที่ทำงานร่วมด้วยเกิดความเอือมละอา เบื่อหน่าย บางคนอาจจะอยากหนี

ไปให้พ้นๆ ไม่อยากตื่นเช้ามาที่ทำงานเลยก็มี ถ้าหากต้องทนอยู่กับคนประเภทนี้ ต้องทนเสีย สุ ข ภ า พ จิต ก็อาจจะต้องมองหาสิ่งที่ดีกว่า ต่อไป บางทีอาจจะต้องย้ายที่ทำงานหนีเลยก็มี

สำหรับใครที่เป็นหัวหน้างานอยู่ตอนนี้ หากคิดว่าตัวเอง ตรงกับข้อใดบ้างก็พยายามปรับปรุงตัวเอง เพื่อให้ องค์กรมีความน่าอยู่ ลูกน้องมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ส่วนตอนนี้ใครที่

เป็นลูกน้องอยู่ อนาคต ต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน รู้ว่าอะไรที่ทำให้การทำงานไม่มีความสุข พอขึ้นมาเป็นหัวหน้างานเองแล้วก็ไม่ทำนะครับ ส่วนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนไหน เคยมีประสบการณ์

ที่เคยพบเจอหัวหน้างานแบบไหนมาบ้าง รบกวน แ ช ร์ ประสบการณ์ลงที่ใต้นี้ได้เลยนะครับ ยังไงช่วงนี้ เศรษฐกิจ ก็ยังไม่ดีขึ้น ภาวะ โ ร ค ระบาด ก็ยังไม่มีท่าทีจะจบลงง่ายๆ ทุกๆ ท่านก็ต้อง

อดทนกันต่อไป เกาะงานตัวเองไว้ให้แน่นๆ กันนะครับ บางทีการเจอหัวหน้างานแบบ แ ย่ ๆ อาจจะเป็นการสร้างภูมิคุมกันให้ตัวเรา แข็งแกร่งมากขึ้น ให้สามารถทน และทำงานได้ในทุกๆ

สภาวะ แต่ถ้าหากมัน แ ย่ มากๆ จริงๆ แล้วยังพอมีช่องทางในการเดินต่อ ก็อย่าไปทนให้เสีย สุ ข ภ า พ จิตต่อไปเลยนะครับ มองหาสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในการทำงาน สิ่งที่

ทำให้เราอยากตื่นเช้ามาทำงานในทุกๆวันครับผม

ขอบคุณที่มา : a r t i c l e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

แนวคิดสำหรับคนสร้างตัว หากทำได้เกินครึ่ง..คุณก็รวยแล้ว

เชื่อว่าไม่มีใคร ที่ไม่อยากรวย แต่หนทางที่จะนำไปสู่ความร่ำรวย นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของคำว่…