Home ข้อคิด เทคนิค สร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับลูก โตไปจะได้สตรอง

เทคนิค สร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับลูก โตไปจะได้สตรอง

9 second read
0
0
227

ไม่เพียงความรู้และความสามารถเท่านั้น การฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็ง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม เพราะเราไม่สามารถอยู่กับลูก คอยแก้ไขปัญหาให้ลูกได้ตลอดไป

เมื่อเขาโตขึ้นก็ต้องพบกับปัญหาและก้าวผ่านมันไปให้ได้ ฉะนั้นครอบครัวจึงควรฝึกฝนความเข้มแข็งทางใจให้เด็กตั้งแต่วันนี้นะคะ

แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับลูกๆ โดยกรมสุ ข ภ า พจิต

1.สอนลูกให้รู้สึกดีกับตัวเอง

ให้เขาหมั่นดูแลร่า งกา ยและจิตใจให้สดชื่น แข็งแรงอยู่เสมอ สนับสนุนให้ลูกค้นหาความถนัดและบ่มเพาะให้เกิดผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ฝึกให้มองโลกในแง่ดี ยอมรับข้อดี

ข้อเสียของตัวเอง ไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นให้รู้สึกด้อย และชมเชยลูกเวลาที่เขาทำความดี เป็นต้น

2. สร้างสายสัมพันธ์เกื้อหนุนให้กับลูก

สร้างบรรย ากาศครอบครัวให้อบอุ่นและปลอดภัย พ่อแม่มีความสัมพันธ์อันดี ไม่ใช้ความรุ นแ ร ง ทั้งทางคำพูดและทางกาย สื่อส า รดีต่อกัน ลดการบ่นตำหนิ ควรพูดดี ๆ กับลูก

ตลอดจนให้กำลังใจ ให้ความรัก ความเข้าใจ ไว้วางใจและอภัยให้กันได้ เป็นต้น

3. สอนลูกให้จัดการชีวิตได้

เพื่อให้เขายอมรับกับสภาพความเป็นจริงของชีวิต ทำใจในสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตนเองและมีทักษะในการจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้

สอนให้เขารู้จักและรับรู้อารมณ์ตัวเอง ยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ทั้งดีใจ โกรธ เสียใจ ผิดหวัง

เมื่อยอมรับได้ การจัดการอารมณ์ก็จะเป็นไปอย่างเหมาะสมมากขึ้น เช่น โกรธได้ แต่ไม่อาละวาด ไม่หงุดหงิดรุ นแ ร ง ตลอดจนฝึกลูกให้ทำอะไรด้วยตัวเอง ลองให้เขาคิดแก้ปัญหาเอง

ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้รู้จักรอคอยเป็น รู้จักผิดหวังบ้าง เป็นต้น

4. สอนลูกให้มีจุดหมายในชีวิต

และลงมือทำเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยทำให้ชีวิตมีความหมาย มีคุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เบื้องต้นอาจสอนให้ลูกรู้จักบริหารเวลาแบบง่าย ๆ

รู้ว่าอะไรสำคัญ คิดถึงปัญหาที่จะตามมา คิดถึงเป้าหมายที่ต้องการ ฝึกตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ที่พอไปถึงได้ก่อน เพื่อจะได้รู้สึกดี มีกำลังใจที่จะทำต่อ ที่สำคัญ พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี

ให้เด็กด้วยในการมีความเข้มแข็งทางจิตใจ หากต้องการให้ลูกมีแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างไร ก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น

ทั้งนี้ ความเข้มแข็งทางใจ ไม่สามารถสร้างได้เพียงชั่ วข้ามคืน แต่ต้องเกิดขึ้นจากการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ พ่อแม่จึงมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำให้ความเข้มแข็งทางใจของเด็กเกิดขึ้นได้ค่ะ

ขอบคุณที่มา : h e a l t h a n d t r e n d

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…